मॅक्स मेंन्डर येथे मीडिया आणि मार्केटींग मॅनेजर आहेत Law & More. त्याच्याकडे तांत्रिक कौशल्ये आणि कंपन्यांच्या संस्था आणि व्यवस्थापनाचे विस्तृत ज्ञान आहे.
मॅक्स मेंडोरने कीव स्लावॉनिक विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंधात पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. व्यवसाय विकासाचा अनुभव त्याला 15 वर्षांहून अधिक आहे. आत Law & More मॅक्स मेंंडर फर्मच्या मीडिया कम्युनिकेशन्सवर काम करण्यास व्यस्त आहे.

कमाल Mendor

कमाल Mendor फोटो

मॅक्स मेंन्डर येथे मीडिया आणि मार्केटींग मॅनेजर आहेत Law & More. त्याच्याकडे तांत्रिक कौशल्ये आणि कंपन्यांच्या संस्था आणि व्यवस्थापनाचे विस्तृत ज्ञान आहे.

मॅक्स मेंडोरने कीव स्लावॉनिक विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंधात पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. व्यवसाय विकासाचा अनुभव त्याला 15 वर्षांहून अधिक आहे. आत Law & More मॅक्स मेंंडर फर्मच्या मीडिया कम्युनिकेशन्सवर काम करण्यास व्यस्त आहे ..

Law & More B.V.