मूळ तत्व डच नुकसान भरपाई कायद्यात लागू होते: प्रत्येकाचे स्वतःचे नुकसान होते. काही प्रकरणांमध्ये, फक्त कोणीही जबाबदार नाही. उदाहरणार्थ, गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा विचार करा. आपले नुकसान एखाद्याने केले आहे का? अशा परिस्थितीत, एखाद्या व्यक्तीला जबाबदार धरण्याचा आधार असेल तरच नुकसानीची भरपाई करणे शक्य आहे.

आपण हानीसाठी दावा सांगत आहात
कायदेशीर सहाय्य विचारून घ्या

हानीसाठी दावा

मूळ तत्व डच नुकसान भरपाई कायद्यात लागू होतेः प्रत्येकाचे स्वतःचे नुकसान आहे. काही प्रकरणांमध्ये, फक्त कोणीही जबाबदार नाही. उदाहरणार्थ, गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा विचार करा. आपले नुकसान एखाद्याने केले आहे का? अशा परिस्थितीत, एखाद्या व्यक्तीला जबाबदार धरण्याचा आधार असेल तरच नुकसानीची भरपाई करणे शक्य आहे. डच कायद्यात दोन तत्त्वे ओळखली जाऊ शकतात: करार आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व.

द्रुत मेनू

कंत्राटी उत्तरदायित्व

पक्ष करार करतात? मग केवळ हेतूच नाही तर त्यातील करार दोन्ही पक्षांनी पूर्ण केले पाहिजेत हेदेखील एक कर्तव्य आहे. जर एखाद्या पक्षाने करारा अंतर्गत आपली जबाबदा fulfill्या पूर्ण केली नाहीत तर, ए कमतरता. उदाहरणार्थ, पुरवठादार माल वितरीत करीत नाही, उशीरा किंवा खराब स्थितीत वितरीत करीत नाही अशा परिस्थितीचा विचार करा.

तथापि, केवळ एक उणीवा अद्याप आपल्याला नुकसानभरपाईसाठी पात्र नाही. हे देखील आवश्यक आहे जबाबदारी. डच सिव्हिल कोडच्या कलम 6:75 मध्ये उत्तरदायित्वाचे नियमन केले जाते. याचा अर्थ असा आहे की एखादी कमतरता त्याच्या पक्षाच्या दोषांमुळे नसेल तर ती कायद्याचे कायदे, कायदेशीर कायदे किंवा प्रचलित मतांच्या बाबतीत नाही तर दुसर्‍या पक्षाला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. हे फोर्स मॅजेअरच्या बाबतीत देखील लागू होते.

तिथे काही कमतरता आहे आणि ते देखील निषिद्ध आहे? त्या प्रकरणात, परिणामी नुकसानीचा थेट दावा थेट दुसर्‍या पक्षाकडून केला जाऊ शकत नाही. सहसा, डीफॉल्टची नोटीस आधी पाठविली जाणे आवश्यक असते जेणेकरून अन्य पक्षाला अद्यापपर्यंत आणि वाजवी कालावधीत त्याच्या जबाबदा .्या पूर्ण करण्याची संधी दिली जावी. जर अन्य पक्ष अद्याप आपली जबाबदा fulfill्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाला तर याचा परिणाम डीफॉल्ट होईल आणि नुकसान भरपाईचा दावा देखील केला जाऊ शकतो.

रुबी व्हॅन केर्स्बर्गेन

रुबी व्हॅन केर्स्बर्गेन

मुखत्यार

 +31 40 369 06 80 वर कॉल करा

Law & More हे आपल्यासाठी देखील करू शकते

सीडवॉर्किंगसोव्हरिनकॉमस्ट प्रतिमा

डीफॉल्ट सूचना

कोणीही त्यांच्या भेटी ठेवत नाही? आम्ही आपल्या वतीने लेखी स्मरणपत्रे आणि खटला दाखल करू शकतो

बौद्धिक संपत्ती

दत्तक करार

करार तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम सामील होते. म्हणून मदत नोंदवा

राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा

रोजगार करार

आपणास रोजगार करार तयार करण्यास समर्थन पाहिजे आहे का? आत बोलावणे Law & More

सहकार करार

दायित्व वकील

अशा अनेक परिस्थिती आहेत ज्यात दायित्व कायदा भूमिका निभावतो

"Law & More वकील
गुंतलेले आहेत आणि
सहानुभूती दर्शवू शकता
ग्राहकांची समस्या ”

याव्यतिरिक्त, कराराच्या स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचा विचार करून, दुसर्‍या पक्षाचे उत्तरदायित्व कमी मानले जाऊ शकत नाही. तथापि, नेदरलँड्समधील पक्षांना कराराचे महान स्वातंत्र्य आहे. याचा अर्थ असा आहे की करार करणार्‍या पक्षांना विशिष्ट कमतरतेची जबाबदारी वगळण्यास मोकळे आहेत. हे सहसा करारामध्येच केले जाते किंवा सामान्य अटी व शर्तींमध्ये केले जाते ज्यायोगे एखाद्याला त्याचा अर्थ लागू होतो खंडणी खंड. अशा प्रकारच्या कलमात, पक्षाने त्याला जबाबदार धरावे म्हणून विनंती करण्यापूर्वी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जेव्हा असा कलम कराराच्या नातेसंबंधात असतो आणि शर्ती पूर्ण करतो तेव्हा प्रारंभ बिंदू लागू होतो.

कायदेशीर उत्तरदायित्व

नागरी उत्तरदायित्वाचे सर्वात प्रसिद्ध आणि सामान्य प्रकारांपैकी एक म्हणजे अत्याचार. यात एखाद्या व्यक्तीद्वारे केलेले कृत्य किंवा वगळणे समाविष्ट आहे जे दुसर्‍यास बेकायदेशीरपणे नुकसान करते. उदाहरणार्थ, आपल्या पाहुण्याने चुकून आपल्या मौल्यवान फुलदाण्याला ठोठावले किंवा आपला महाग फोटो कॅमेरा टाकला त्या परिस्थितीचा विचार करा. त्या प्रकरणात, डच सिव्हिल कोडच्या कलम 6: 162 मध्ये असे नमूद केले आहे की अशा काही कृती किंवा चुकांमुळे पीडित व्यक्तीला काही अटी पूर्ण केल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे.

उदाहरणार्थ, दुसर्‍याच्या आचरण किंवा कृतीबद्दल सर्वप्रथम मानले जाणे आवश्यक आहे बेकायदेशीर. कायदेत एखाद्या विशिष्ट अधिकाराचे उल्लंघन किंवा कायदा किंवा कायदेशीर कर्तव्ये किंवा सामाजिक शालीनपणाचे उल्लंघन केल्यामुळे किंवा अलिखित मानदंडांचे उल्लंघन झाल्यास हे प्रकरण आहे. शिवाय, कायदा असणे आवश्यक आहे चे श्रेय 'गुन्हेगार'. हे त्याच्या चुकीमुळे किंवा कायद्यामुळे किंवा रहदारीमध्ये जबाबदार आहे असे एखाद्या कारणामुळे झाले असेल तर हे शक्य आहे. उत्तरदायित्वाच्या संदर्भात हेतू आवश्यक नाही. खूप कमी कर्ज पुरेसे असू शकते.

तथापि, एखाद्या मानकांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्याचा परिणाम नेहमीच होतो ज्याला परिणामी नुकसान होते. तथापि, उत्तरदायित्व अद्याप मर्यादित केले जाऊ शकते सापेक्षतेची आवश्यकता. ही आवश्यकता असे नमूद करते की जर उल्लंघन केलेले प्रमाण पीडित व्यक्तीला झालेल्या नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी कोणतेही नुकसान भरपाई देण्याचे बंधन नाही. म्हणूनच हे आवश्यक आहे की त्या मानकांचे उल्लंघन केल्यामुळे पीडित व्यक्तीने 'अपराधीने' चुकीचे वागले.

हानीसाठी दावा

नुकसानांचे प्रकार

जर कंत्राटी किंवा नागरी दायित्वाच्या आवश्यकता पूर्ण झाल्या तर नुकसान भरपाईचा दावा केला जाऊ शकतो. त्यानंतर नेदरलँड्समध्ये नुकसान भरपाईस पात्र असे नुकसान समाविष्ट आहे आर्थिक नुकसान आणि इतर नुकसान. जेथे आर्थिक नुकसानीची चिंता किंवा नफा कमी झाल्याची चिंता असते तिथे इतर तोटा अमूर्त दु: खाचा असतो. तत्त्वानुसार, मालमत्तेचे नुकसान नेहमीच नुकसानभरपाईसाठी पात्र असते, इतर गैरसोय फक्त कायद्याने अनेक शब्दांमध्ये प्रदान केल्यामुळेच होते.

प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीची संपूर्ण भरपाई

जर नुकसान भरपाईची गोष्ट आल्यास, चे मूलभूत तत्त्व प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीची संपूर्ण भरपाई लागू होते.

या तत्त्वाचा अर्थ असा आहे की नुकसान झालेल्या घटनेच्या जखमी पक्षास त्याच्या संपूर्ण नुकसानीपेक्षा अधिक मोबदला दिला जाणार नाही. डच सिव्हिल कोडच्या अनुच्छेद 6: 100 मध्ये असे म्हटले आहे की जर समान घटनामुळे पीडित व्यक्तीचे नुकसानच होत नाही तर काहींचे उत्पन्न देखील होते फायदे, नुकसान भरपाई निश्चित करताना हा लाभ घेतला जाणे आवश्यक आहे, कारण हे वाजवी आहे. नुकसानीस कारणीभूत ठरणा event्या घटनेमुळे पीडितेच्या (मालमत्ता) स्थितीत झालेल्या सुधारणेचे फायदे म्हणून वर्णन केले जाऊ शकते.

शिवाय, नुकसानीची पूर्णपणे भरपाई केली जाणार नाही. पीडित व्यक्तीचे स्वतःच जोपासण्यायोग्य वर्तन किंवा पीडिताच्या जोखमीच्या परिस्थितीतील परिस्थिती यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. त्यानंतर विचारला जाणारा प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे: पीडितेने नुकसानीची घटना किंवा त्याचे प्रमाण वाढविण्यापेक्षा त्याने वेगळे वागले पाहिजे का? काही प्रकरणांमध्ये, पीडिताचे नुकसान मर्यादित करण्यास बांधील असू शकते. यामध्ये आग लागण्यासारख्या नुकसान झालेल्या घटनेपूर्वी अग्निशामक यंत्र असण्याची परिस्थिती समाविष्ट आहे. पीडित मुलीच्या काही दोष आहेत काय? त्या बाबतीत, स्वत: ची दोषी वागणूक तत्वतः नुकसान झाल्यास त्याच्या नुकसान भरपाईच्या जबाबदा obl्यामध्ये घट होते आणि नुकसान आणि नुकसान झालेल्या व्यक्तीमध्ये विभागले जाणे आवश्यक आहे. दुसर्‍या शब्दांतः नुकसानीचा एक (मोठा) भाग पीडित व्यक्तीच्या स्वतःच्या खर्चावर राहतो. जोपर्यंत पीडितेचा विमा काढला जात नाही तोपर्यंत.

हानीसाठी दावानुकसानीविरूद्ध विमा

वरील बाबींनुसार, नुकसान किंवा नुकसान झाल्यास नुकसान होऊ नये म्हणून विमा काढणे शहाणपणाचे ठरेल. तथापि, नुकसान आणि हक्क सांगणे ही एक कठीण शिक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, आजकाल आपण विमा कंपन्यांसह, विमा देयता विमा, घरगुती किंवा कार विमा यासारख्या विमा पॉलिसी सहजपणे घेऊ शकता.

आपण नुकसानीस सामोरे जात आहात आणि विमा आपल्या नुकसानीची भरपाई करू इच्छित आहे का? मग आपण स्वतः विमाधारकास झालेल्या नुकसानीची माहिती स्वतःच दिली पाहिजे, सहसा एका महिन्यात. यासाठी जास्तीत जास्त पुरावे गोळा करण्याचा सल्ला दिला जातो. आपल्याला कोणते पुरावे आवश्यक आहेत ते नुकसान आणि आपण आपल्या विमा कंपनीशी केलेल्या करारावर अवलंबून आहेत. आपल्या अहवालानंतर, विमाधारक सूचित करेल की कोणत्या नुकसानाची भरपाई होईल किंवा नाही.

कृपया लक्षात घ्या की जर आपल्या विमाद्वारे नुकसान भरपाई दिली गेली असेल तर आपण यापुढे हानी पोहोचविणार्‍या व्यक्तीकडून या हानीचा दावा करु शकत नाही. आपल्या विमा कंपनीद्वारे समाविष्ट नसलेल्या नुकसानीसंदर्भात हे वेगळे आहे. तुमच्या इन्‍शुअररकडून नुकसान भरपाईचा दावा करण्याच्या परिणामी प्रीमियम वाढ देखील नुकसान झालेल्या व्यक्तीद्वारे भरपाईस पात्र आहे.

वर्ग क्रिया

विशिष्ट परिस्थितीत, वर्ग क्रिया ही संभाव्य वैयक्तिक प्रक्रियेसाठी एक आकर्षक पर्याय असू शकते. विशेषत: पसरलेल्या नुकसानीच्या बाबतीत असे होईलः पीडितांना होणा damage्या नुकसानीची एकूण संख्या मोठी आहे, परंतु पीडित व्यक्तीचे नुकसान हे तुलनेने कमी आहे. अशा परिस्थितीत, संभाव्य भरपाई बहुतेक वेळा प्रक्रियेच्या किंमती, वेळेची गुंतवणूक आणि बळी पडण्याची जोखीम ओलांडत नाही. याव्यतिरिक्त, अशा नुकसानीस जबाबदार असणार्‍या बहुतेकदा मोठ्या संस्था असतात जे कायदेशीर प्रणालीशी परिचित असतात आणि त्यांच्यावर दंड करण्यासाठी पुरेसे आर्थिक स्त्रोत असतात.

1 जानेवारी, 2020 पासून सामुहिक कारवाईतील मास क्लेम्स सेटलमेंट कायदा अस्तित्त्वात आला. जखमी झालेल्या पक्षांना, ज्यांचे नुकसान समान घटना किंवा तत्सम घटनेमुळे झाले आहे आणि ज्यासाठी फक्त एक किंवा मर्यादित संख्या (कायदेशीर) व्यक्ती जबाबदार आहेत, त्यांनी व्याज गटाद्वारे भरपाईसाठी एकत्रित दावा स्थापित करणे शक्य केले आहे. डच सिव्हिल कोडच्या कलम 3: 305 ए अंतर्गत वर्ग क्रियांसाठी आता एक नियम आहे, जरी ते रोख रकमेमध्ये भरपाई देतात की नाही याची पर्वा न करता.

आमच्या सेवा

At Law & More आम्हाला समजले आहे की कोणत्याही नुकसानीचे आपल्यासाठी दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. आपण नुकसानीस सामोरे जात आहात आणि आपण हे नुकसान हक्क सांगू शकता की नाही हे जाणून घेऊ इच्छित आहात का? आपण नुकसान भरपाईच्या दाव्याला सामोरे जात आहात आणि आपणास प्रक्रियेत कायदेशीर मदत हवी आहे काय? आम्ही तुमच्यासाठी आणखी काय करू शकतो याबद्दल आपल्याला उत्सुकता आहे? कृपया संपर्क साधा Law & More. आमचे वकील नुकसान हक्कांच्या क्षेत्राचे तज्ञ आहेत आणि वैयक्तिक आणि लक्ष्यित दृष्टीकोन आणि सल्ल्याद्वारे आपल्याला मदत करण्यास आनंदित आहेत!

आपण काय जाणून घेऊ इच्छिता? Law & More आइंडोवेन मध्ये कायदेशीर संस्था म्हणून आपल्यासाठी करू शकता?
मग आमच्याशी फोनवर संपर्क साधा +31 (0) 40 369 06 80 किंवा आम्हाला ईमेल पाठवा:

श्री. टॉम मेव्हिस, अ‍ॅड Law & More - [ईमेल संरक्षित]
श्री. मॅक्सिम होडक, अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅन्ड मोरे - [ईमेल संरक्षित]

Law & More B.V.