काय नोंदणीकृत पत्र आहे

नोंदणीकृत पत्र एक पत्र आहे जे मेल सिस्टममध्ये त्याच्या संपूर्ण कालावधीमध्ये रेकॉर्ड केले जाते आणि ट्रॅक केले जाते आणि त्या वितरणासाठी मेलमनला स्वाक्षरी घेण्याची आवश्यकता असते. विमा पॉलिसी आणि कायदेशीर कागदपत्रे यासारख्या अनेक करारामध्ये असे नमूद केले जाते की अधिसूचना नोंदणीकृत पत्राच्या रूपात असणे आवश्यक आहे. पत्र नोंदवून, प्रेषकाकडे कायदेशीर कागदपत्र आहे जे सूचित करते की नोटीस दिली गेली आहे.

Law & More B.V.