कायदा विविध प्रकार आहेत

असे अनेक प्रकारचे कायदे आहेत ज्याचा अभ्यास केला जाऊ शकतो आणि त्याचा विचार केला जाऊ शकतो, परंतु सार्वजनिक कायदे आणि खाजगी कायदे त्यांना दोन मूलभूत विभागांमध्ये विभागणे बहुतेक वेळा सर्वात सोपा असते. नागरिकांचे वर्तन चांगल्याप्रकारे व्यवस्थित व नियमित करण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेले सार्वजनिक कायदे ज्यात अनेकदा गुन्हेगारी कायदे आणि घटनात्मक कायदे यांचा समावेश असतो. खाजगी कायदे हे असेच असतात जे व्यक्तींमधील व्यवसाय आणि खाजगी करार नियमित करण्यास मदत करतात, सहसा अत्याचार कायदा आणि मालमत्ता कायद्यांसह. कायदा हे एक व्यापक तत्व आहे म्हणून कायदा कायद्याच्या पाच भागात विभागला गेला आहे; घटनात्मक कायदा, प्रशासकीय कायदा, फौजदारी कायदा, नागरी कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा.

Law & More B.V.