खंडणी अर्थ

एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा घटकाकडून पैसे किंवा मालमत्ता मिळविण्याकरिता प्रत्यक्ष किंवा धोकादायक शक्ती, हिंसा किंवा धमकी देणे चुकीचे आहे. खंडणीत सामान्यत: पीडित व्यक्तीची किंवा मालमत्तेची किंवा त्यांच्या कुटुंबातील किंवा मित्रांना धोका निर्माण केला जातो.

Law & More B.V.