मुलाचे समर्थन घटस्फोट

जर मुले घटस्फोटात गुंतलेली असतील तर आर्थिक सहाय्य करण्याचा मुलांचा आधार हा एक महत्वाचा भाग आहे. सह-पालकत्वाच्या बाबतीत, मुले वैकल्पिकरित्या पालक आणि दोघांसमवेत राहतात आणि पालक त्यांचे खर्च सामायिक करतात. आपण एकत्र मुलाच्या समर्थनाबद्दल करार करू शकता. पालक करार योजनेत हे करार केले जातील. आपण हा करार न्यायालयात सादर कराल. मुलाच्या समर्थनाचा निर्णय घेताना न्यायाधीश मुलांच्या गरजा विचारात घेतील. यासाठी खास तक्त्यांचा विकास करण्यात आला आहे कारण न्यायाधीश घटस्फोटाच्या सुरूवातीच्या वेळेस जसा उत्पन्न घेत होता तसा तो घेतात. याव्यतिरिक्त, न्यायाधीश ज्याने पोटगी भरली पाहिजे त्या व्यक्तीची रक्कम कमी होऊ शकते हे ठरवते. याला देय देण्याची क्षमता असे म्हणतात. मुलांची देखभाल करणार्‍या व्यक्तीची क्षमता देखील विचारात घेतली जाते. न्यायाधीश करार अंतिम करतात आणि त्या नोंदवतात. देखभाल रक्कम वार्षिक समायोजित केली जाते.

Law & More B.V.