व्यवसाय विकास म्हणजे काय

व्यवसायाच्या विकासाचे सारांश कल्पना, पुढाकार आणि व्यवसाय अधिक चांगले करण्यात मदत करणारे क्रियाकलाप म्हणून केले जाऊ शकते. यात वाढती कमाई, व्यवसायाच्या विस्ताराच्या दृष्टीने वाढ, सामरिक भागीदारी बनवून नफा वाढविणे आणि मोक्याचा व्यवसाय निर्णय घेणे यांचा समावेश आहे.

Law & More B.V.