महामंडळ म्हणजे काय

कॉर्पोरेशन ही एक कायदेशीर व्यवसाय संस्था आहे ज्यात मालक कंपनीच्या कृती आणि आर्थिक स्थितीच्या उत्तरदायित्वापासून संरक्षित असतात. मालक किंवा भागधारकांपासून वेगळे, एक कॉर्पोरेशन स्वतंत्र व्यवसाय मालकाच्या मालकीचे बहुतेक अधिकार आणि जबाबदा exercise्या वापरु शकते, याचा अर्थ असा आहे की एखादा कॉर्पोरेशन करार करू शकते, पैसे घेऊ शकते, दंड दाखल करू शकतो आणि दावा दाखल करू शकेल, मालमत्ता घेऊ शकेल, कर भराईल आणि भाड्याने घेईल. कर्मचारी.

Law & More B.V.