रोजगार करार हा एक लेखी करार आहे ज्यामध्ये मालक आणि कर्मचार्‍यांमधील सर्व करार असतात. करारामध्ये दोन्ही पक्षांचे सर्व अधिकार आणि जबाबदा .्या आहेत.

रोजगार कराराची आवश्यकता आहे?
संपर्क साधा LAW & MORE

रोजगार करार

रोजगार करार हा एक लेखी करार आहे ज्यामध्ये मालक आणि कर्मचार्‍यांमधील सर्व करार असतात. करारामध्ये दोन्ही पक्षांचे सर्व अधिकार आणि जबाबदा .्या आहेत.

कधीकधी रोजगार करार आहे की नाही याबद्दल स्पष्टतेचा अभाव असू शकतो. कायद्यानुसार रोजगार करार हा एक करार आहे ज्यायोगे एक पक्ष, कर्मचारी दुसर्‍या पक्षाच्या मालकाच्या सेवेत विशिष्ट कालावधीसाठी काम करण्याचे काम करतो आणि या कामासाठी पैसे प्राप्त करतो. या परिभाषामध्ये पाच मुख्य घटक वेगळे केले जातात:

कर्मचार्‍याने काम केलेच पाहिजे;
• नियोक्ताने कामासाठी मजुरी दिली पाहिजे;
A काम ठराविक कालावधीसाठी करणे आवश्यक आहे;
Authority अधिकाराचे नाते असणे आवश्यक आहे;
. कर्मचार्‍याने स्वतः ते काम पार पाडले पाहिजे.

टॉम मेव्हिस - अ‍ॅडव्होकेट आयंधोवेन

टॉम मेव्हिस

भागीदार / वकिल व्यवस्थापकीय

 +31 40 369 06 80 वर कॉल करा

"Law & More गुंतलेली आहे

आणि सहानुभूती दर्शवू शकते

त्याच्या ग्राहकांच्या समस्येसह ”

रोजगार कराराचे प्रकार

रोजगाराच्या करारांचे विविध प्रकार आहेत आणि हा प्रकार नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यातील रोजगाराच्या संबंधांवर अवलंबून असतो. एखादा नियोक्ता आणि कर्मचारी एक निश्चित-मुदतीच्या रोजगार करार किंवा अनिश्चित काळासाठी करार करू शकतात.

निश्चित मुदतीवरील रोजगार करार

निश्चित-मुदतीच्या रोजगार कराराच्या बाबतीत, कराराची अंतिम तारीख निश्चित केली जाते. दुसरा पर्याय म्हणजे नियोक्ता आणि कर्मचार्‍यांना विशिष्ट कालावधीसाठी रोजगार संबंधात प्रवेश करण्यास सहमती देणे, उदाहरणार्थ एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाच्या कालावधीसाठी. प्रकल्प समाप्त झाल्यावर करार आपोआप संपतो.

नियोक्ता 24 महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीत जास्तीत जास्त तीन वेळा असलेल्या कर्मचार्‍यास निश्चित मुदतीच्या रोजगार कराराची ऑफर देऊ शकतो. निश्चित कालावधीच्या रोजगार करारांदरम्यान कालावधी नसल्यास ज्यामध्ये रोजगार करार नाही आणि या कालावधीत जास्तीत जास्त 6 महिने असेल तर करारांच्या दरम्यानचा कालावधी 24-महिन्यांच्या कालावधीमध्ये मोजला जातो..

निश्चित मुदतीच्या रोजगार कराराची समाप्ती

कायद्याच्या ऑपरेशनद्वारे निश्चित-मुदतीच्या रोजगार कराराचा अंत होतो. याचा अर्थ असा आहे की कोणतीही कारवाई न करता करार स्वहस्ते स्वयंचलितपणे संपुष्टात येतो. नियोक्ताने कर्मचार्‍यांना एक महिन्यापूर्वी लेखी सूचित केले पाहिजे की रोजगार करार वाढविला जाईल की नाही आणि असल्यास, तर कोणत्या अटींमध्ये. तथापि, पक्षांनी यावर सहमती दर्शविली असेल किंवा कायद्याने ती आवश्यक असेल तर निश्चित-कालावधी रोजगार करार संपुष्टात आणला जाणे आवश्यक आहे.

निश्चित-मुदतीच्या रोजगार कराराची मुदतपूर्व वेळेपूर्वीच केली जाऊ शकते, म्हणजेच रोजगाराच्या कराराची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी, जर दोन्ही बाजूंनी लिखित स्वरुपात मान्य केले असेल तर. म्हणूनच ठराविक मुदतीच्या रोजगार करारामध्ये नोटीस कालावधीसह अंतरिम टर्मिनेशन कलमाचा नेहमी समावेश करावा.

आपण निश्चित मुदतीच्या रोजगार करारात कायदेशीर सहाय्य शोधत आहात? च्या वकील Law & More आपल्या सेवेत आहेत.

रोजगार करार

अनिश्चित कालावधीसाठी रोजगार करार

अनिश्चित काळासाठी रोजगार करारास कायम रोजगार करार म्हणून देखील संबोधले जाते. जर करार संपला जाईल याबद्दल कोणताही करार नसेल तर रोजगाराचा करार अनिश्चित काळासाठी असेल असे गृहित धरले जाते. हा करार रद्द होईपर्यंत हा करार चालू आहे.

अनिश्चित काळासाठी रोजगार कराराची समाप्ती

ठराविक मुदतीच्या रोजगार कराराच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे निरस्त करण्याची पद्धत. अनिश्चित काळासाठी रोजगार करार संपुष्टात आणण्यासाठी पूर्व सूचना आवश्यक आहे. नियोक्ता यूडब्ल्यूव्ही येथे डिसमिसल परमिटसाठी अर्ज करू शकतो किंवा कर भंग करण्यासाठी सबडिस्ट्रक्ट कोर्टाकडे विनंती करू शकतो. तथापि, यासाठी एक वैध कारण आवश्यक आहे. जर नियोक्ताला डिसमिसल परमिट मिळाला असेल तर त्याने लागू नोटीस कालावधीचे योग्य पालन करून रोजगार करार रद्द करणे आवश्यक आहे.

अनिश्चित रोजगार करार निरस्त होण्याची कारणे

नियोक्ता जर एखाद्या कर्मचार्‍यकडे असे करण्यास योग्य कारण असेल तरच त्याला काढून टाकू शकते. म्हणून, डिसमिसल करण्यासाठी एक वाजवी आधार असणे आवश्यक आहे. खाली डिसमिसल करण्याचे सर्वात सामान्य प्रकार आहेत.

आर्थिक कारणांसाठी डिसमिसल

जर नियोक्ताच्या कंपनीतील परिस्थितीत एखाद्या कर्मचार्यास बर्खास्त करण्याची विनंती करणे पुरेसे असेल तर त्याला आर्थिक कारणांमुळे डिसमिसल असे म्हटले जाते. विविध आर्थिक कारणे लागू शकतातः

• गरीब किंवा बिघडणारी आर्थिक परिस्थिती;
काम कमी;
Within कंपनीमधील संघटनात्मक किंवा तांत्रिक बदल;
Business व्यवसायाची समाप्ती;
Of कंपनीचे पुनर्वसन.

निष्क्रीय डिसमिसल

बिघडल्यामुळे डिसमिसल म्हणजे कर्मचारी नोकरीची आवश्यकता पूर्ण करीत नाही आणि तो नोकरीस पात्र नाही. नियोक्ताच्या मते, त्याच्या कामकाजाबद्दल काय सुधारले पाहिजे हे कर्मचार्‍यांना स्पष्ट असले पाहिजे. सुधारण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, नियमितपणे कर्मचार्‍यांशी परफॉरमन्स मुलाखती घेतल्या पाहिजेत. नियोक्ताच्या खर्चाने तृतीय पक्षाद्वारे अभ्यासक्रम किंवा कोचिंग देण्याचा विचार केला पाहिजे. मुलाखती तयार केल्या पाहिजेत आणि त्या कर्मचार्‍यांच्या कर्मचार्‍यांच्या फाईलमध्ये समाविष्ट केल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, कर्मचार्‍यास त्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाणे आवश्यक आहे.

त्वरित डिसमिसल

त्वरित डिसमिस झाल्यास नियोक्ता कर्मचार्‍यांच्या रोजगाराचा करार तात्काळ प्रभावाने रद्द करतो, म्हणजेच सूचना न देता. यासाठी नियोक्ताकडे त्वरित कारण असणे आवश्यक आहे आणि डिसमिसल 'त्वरित' दिले जाणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा आहे की तत्काळ कारण स्पष्ट झाल्यास नियोक्ताने त्वरित कर्मचार्‍यास डिसमिस करणे आवश्यक आहे. डिसमिसल करण्याचे कारण डिसमिसल प्रमाणेच दिले जाणे आवश्यक आहे. खालील कारणे तातडीने मानली जाऊ शकतात.

• चोरी;
E घोटाळा;
• गैरवर्तन;
• एकूण अपमान;
Business व्यवसायाची रहस्ये न ठेवणे;

परस्पर संमतीने राजीनामा

जर नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघेही रोजगार कराराच्या समाप्तीस सहमत असतील तर दोन्ही पक्षांमधील करार एक तोडगा करारात ठेवला जाईल. या प्रकरणात, रोजगार करार परस्पर कराराद्वारे समाप्त होतो. रोजगाराचा करार संपुष्टात आणण्यासाठी नियोक्ताला यूडब्ल्यूव्ही किंवा उपविभागीय कोर्टाकडून परवानगी मागण्याची गरज नाही.

आपल्याकडे रोजगाराच्या कराराबद्दल काही प्रश्न आहेत? कडून कायदेशीर मदत घ्या Law & More.

आपण काय जाणून घेऊ इच्छिता? Law & More आइंडोवेन मध्ये कायदेशीर संस्था म्हणून आपल्यासाठी करू शकता?
मग आमच्याशी फोनवर संपर्क साधा +31 40 369 06 80 किंवा यावर ईमेल पाठवा:

श्री. टॉम मेव्हिस, अ‍ॅड Law & More - [ईमेल संरक्षित]
श्री. मॅक्सिम होडक, अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅन्ड मोरे - [ईमेल संरक्षित]

Law & More B.V.