रोजगार कराराची आवश्यकता आहे?
कायदेशीर सहाय्य विचारून घ्या

आमचे वकील डच कायद्याचे स्पेशलिस्ट आहेत

तपासले साफ

तपासले वैयक्तिक आणि सहज उपलब्ध.

तपासले तुमची आवड आधी.

सहज उपलब्ध

सहज उपलब्ध

Law & More सोमवार ते शुक्रवार उपलब्ध आहे
08:00 ते 22:00 पर्यंत आणि आठवड्याच्या शेवटी सकाळी 09 ते 00:17 पर्यंत

चांगले आणि वेगवान संप्रेषण

चांगले आणि वेगवान संप्रेषण

आमचे वकील तुमचे केस ऐकतात आणि पुढे येतात
योग्य कृती योजनेसह

वैयक्तिक दृष्टीकोन

वैयक्तिक दृष्टीकोन

आमची कार्यपद्धती हे सुनिश्चित करते की आमचे 100% ग्राहक
आम्हाला शिफारस करा आणि आम्हाला सरासरी 9.4 ने रेट केले आहे

/
रोजगार करार
/

रोजगार करार

रोजगार करार हा एक लेखी करार आहे ज्यामध्ये मालक आणि कर्मचार्‍यांमधील सर्व करार असतात. करारामध्ये दोन्ही पक्षांचे सर्व अधिकार आणि जबाबदा .्या आहेत.

कधीकधी रोजगार करार आहे की नाही याबद्दल स्पष्टतेचा अभाव असू शकतो. कायद्यानुसार रोजगार करार हा एक करार आहे ज्यायोगे एक पक्ष, कर्मचारी दुसर्‍या पक्षाच्या मालकाच्या सेवेत विशिष्ट कालावधीसाठी काम करण्याचे काम करतो आणि या कामासाठी पैसे प्राप्त करतो. या परिभाषामध्ये पाच मुख्य घटक वेगळे केले जातात:

 • कर्मचाऱ्याने काम केले पाहिजे;
 • नियोक्त्याने कामासाठी वेतन दिले पाहिजे;
 • काम विशिष्ट कालावधीसाठी केले पाहिजे;
 • अधिकाराचा संबंध असणे आवश्यक आहे;
 • कर्मचार्‍याने काम स्वतः केले पाहिजे.

"Law & More वकील
सहभागी आहेत आणि सहानुभूती दाखवू शकतात
क्लायंटच्या समस्येसह"

रोजगार कराराचे प्रकार

रोजगाराच्या करारांचे विविध प्रकार आहेत आणि हा प्रकार नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यातील रोजगाराच्या संबंधांवर अवलंबून असतो. एखादा नियोक्ता आणि कर्मचारी एक निश्चित-मुदतीच्या रोजगार करार किंवा अनिश्चित काळासाठी करार करू शकतात.

निश्चित मुदतीवरील रोजगार करार

निश्चित-मुदतीच्या रोजगार कराराच्या बाबतीत, कराराची अंतिम तारीख निश्चित केली जाते. दुसरा पर्याय म्हणजे नियोक्ता आणि कर्मचार्‍यांना विशिष्ट कालावधीसाठी रोजगार संबंधात प्रवेश करण्यास सहमती देणे, उदाहरणार्थ एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाच्या कालावधीसाठी. प्रकल्प समाप्त झाल्यावर करार आपोआप संपतो.

ग्राहक आमच्याबद्दल काय म्हणतात

पुरेसा दृष्टिकोन

टॉम मीविस संपूर्ण प्रकरणात गुंतलेला होता, आणि माझ्या बाजूच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर त्याच्याद्वारे पटकन आणि स्पष्टपणे दिले गेले. मी निश्चितपणे फर्मची (आणि विशेषतः टॉम मीविस) मित्र, कुटुंब आणि व्यावसायिक सहकारी यांना शिफारस करेन.

10
माईके
हुगेलून

आमचे वकील तुम्हाला मदत करण्यास तयार आहेत:

कार्यालय Law & More

नियोक्ता 24 महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीत जास्तीत जास्त तीन वेळा असलेल्या कर्मचार्‍यास निश्चित मुदतीच्या रोजगार कराराची ऑफर देऊ शकतो. निश्चित कालावधीच्या रोजगार करारांदरम्यान जर कोणताही रोजगार करार नसेल तर या कालावधीत जास्तीत जास्त 6 महिने असेल तर तरीही करारांच्या दरम्यानचा कालावधी 24-महिन्यांच्या कालावधीमध्ये मोजला जातो.

निश्चित मुदतीच्या रोजगार कराराची समाप्ती

कायद्याच्या ऑपरेशनद्वारे निश्चित-मुदतीच्या रोजगार कराराचा अंत होतो. याचा अर्थ असा आहे की कोणतीही कारवाई न करता करार स्वहस्ते स्वयंचलितपणे संपुष्टात येतो. नियोक्ताने कर्मचार्‍यांना एक महिन्यापूर्वी लेखी सूचित केले पाहिजे की रोजगार करार वाढविला जाईल की नाही आणि असल्यास, तर कोणत्या अटींमध्ये. तथापि, पक्षांनी यावर सहमती दर्शविली असेल किंवा कायद्याने ती आवश्यक असेल तर निश्चित-कालावधी रोजगार करार संपुष्टात आणला जाणे आवश्यक आहे.

निश्चित-मुदतीच्या रोजगार कराराची मुदतपूर्व वेळेपूर्वीच केली जाऊ शकते, म्हणजेच रोजगाराच्या कराराची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी, जर दोन्ही बाजूंनी लिखित स्वरुपात मान्य केले असेल तर. म्हणूनच ठराविक मुदतीच्या रोजगार करारामध्ये नोटीस कालावधीसह अंतरिम टर्मिनेशन कलमाचा नेहमी समावेश करावा.

आपण निश्चित मुदतीच्या रोजगार करारात कायदेशीर सहाय्य शोधत आहात? च्या वकील Law & More आपल्या सेवेत आहेत.

अनिश्चित कालावधीसाठी रोजगार करार

अनिश्चित काळासाठी रोजगार करारास कायम रोजगार करार म्हणून देखील संबोधले जाते. जर करार संपला जाईल याबद्दल कोणताही करार नसेल तर रोजगाराचा करार अनिश्चित काळासाठी असेल असे गृहित धरले जाते. हा करार रद्द होईपर्यंत हा करार चालू आहे.

अनिश्चित काळासाठी रोजगार कराराची समाप्ती

ठराविक मुदतीच्या रोजगार कराराच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे निरस्त करण्याची पद्धत. अनिश्चित काळासाठी रोजगार करार संपुष्टात आणण्यासाठी पूर्व सूचना आवश्यक आहे. नियोक्ता यूडब्ल्यूव्ही येथे डिसमिसल परमिटसाठी अर्ज करू शकतो किंवा कर भंग करण्यासाठी सबडिस्ट्रक्ट कोर्टाकडे विनंती करू शकतो. तथापि, यासाठी एक वैध कारण आवश्यक आहे. जर नियोक्ताला डिसमिसल परमिट मिळाला असेल तर त्याने लागू नोटीस कालावधीचे योग्य पालन करून रोजगार करार रद्द करणे आवश्यक आहे.

अनिश्चित रोजगार करार निरस्त होण्याची कारणे

नियोक्ता जर एखाद्या कर्मचार्‍यकडे असे करण्यास योग्य कारण असेल तरच त्याला काढून टाकू शकते. म्हणून, डिसमिसल करण्यासाठी एक वाजवी आधार असणे आवश्यक आहे. खाली डिसमिसल करण्याचे सर्वात सामान्य प्रकार आहेत.

आर्थिक कारणांसाठी डिसमिसल

जर नियोक्ताच्या कंपनीतील परिस्थितीत एखाद्या कर्मचार्यास बर्खास्त करण्याची विनंती करणे पुरेसे असेल तर त्याला आर्थिक कारणांमुळे डिसमिसल असे म्हटले जाते. विविध आर्थिक कारणे लागू शकतातः

 • गरीब किंवा खालावलेली आर्थिक परिस्थिती;
 • काम कमी करणे;
 • कंपनीमध्ये संस्थात्मक किंवा तांत्रिक बदल;
 • व्यवसाय बंद करणे;
 • कंपनीचे स्थलांतर.

रोजगार करारनिष्क्रीय डिसमिसल

बिघडल्यामुळे डिसमिसल म्हणजे कर्मचारी नोकरीची आवश्यकता पूर्ण करीत नाही आणि तो नोकरीस पात्र नाही. नियोक्ताच्या मते, त्याच्या कामकाजाबद्दल काय सुधारले पाहिजे हे कर्मचार्‍यांना स्पष्ट असले पाहिजे. सुधारण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, नियमितपणे कर्मचार्‍यांशी परफॉरमन्स मुलाखती घेतल्या पाहिजेत. नियोक्ताच्या खर्चाने तृतीय पक्षाद्वारे अभ्यासक्रम किंवा कोचिंग देण्याचा विचार केला पाहिजे. मुलाखती तयार केल्या पाहिजेत आणि त्या कर्मचार्‍यांच्या कर्मचार्‍यांच्या फाईलमध्ये समाविष्ट केल्या पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, कर्मचार्‍यास त्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाणे आवश्यक आहे.

त्वरित डिसमिसल

त्वरित डिसमिस झाल्यास नियोक्ता कर्मचार्‍यांच्या रोजगाराचा करार तात्काळ प्रभावाने रद्द करतो, म्हणजेच सूचना न देता. यासाठी नियोक्ताकडे त्वरित कारण असणे आवश्यक आहे आणि डिसमिसल 'त्वरित' दिले जाणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा आहे की तत्काळ कारण स्पष्ट झाल्यास नियोक्ताने त्वरित कर्मचार्‍यास डिसमिस करणे आवश्यक आहे. डिसमिसल करण्याचे कारण डिसमिसल प्रमाणेच दिले जाणे आवश्यक आहे. खालील कारणे तातडीने मानली जाऊ शकतात.

 • चोरी;
 • घोटाळा;
 • गैरवर्तन;
 • घोर अपमान;
 • व्यवसायाची गुप्तता न ठेवता.

परस्पर संमतीने राजीनामा

जर नियोक्ता आणि कर्मचारी दोघेही रोजगार कराराच्या समाप्तीस सहमत असतील तर दोन्ही पक्षांमधील करार एक तोडगा करारात ठेवला जाईल. या प्रकरणात, रोजगार करार परस्पर कराराद्वारे समाप्त होतो. रोजगाराचा करार संपुष्टात आणण्यासाठी नियोक्ताला यूडब्ल्यूव्ही किंवा उपविभागीय कोर्टाकडून परवानगी मागण्याची गरज नाही.

आपल्याकडे रोजगाराच्या कराराबद्दल काही प्रश्न आहेत? कडून कायदेशीर मदत घ्या Law & More.

आपण काय जाणून घेऊ इच्छिता? Law & More मध्ये कायदा फर्म म्हणून तुमच्यासाठी करू शकते Eindhoven आणि Amsterdam?
मग आमच्याशी फोनवर संपर्क साधा +31 40 369 06 80 किंवा यावर ईमेल पाठवा:
श्री. टॉम मेव्हिस, अ‍ॅड Law & More - [ईमेल संरक्षित]
श्री. मॅक्सिम होडक, अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅन्ड मोरे - [ईमेल संरक्षित]

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा गोपनीयता धोरण
Law & More B.V.