दावा कधी संपतो?

दावा कधी संपतो?

जर तुम्हाला दीर्घ काळानंतर थकबाकीचे कर्ज गोळा करायचे असेल, तर कर्ज वेळेत बंद होण्याचा धोका असू शकतो. नुकसानीचे दावे किंवा दावे देखील वेळ-प्रतिबंधित असू शकतात. प्रिस्क्रिप्शन कसे कार्य करते, मर्यादा कालावधी काय आहेत आणि ते कधी सुरू होतात? 

दाव्याची मर्यादा काय आहे?

जर कर्जदाराने दाव्याची रक्कम वाढीव कालावधीसाठी दिली जाईल याची खात्री करण्यासाठी कारवाई केली नाही तर दावा वेळ-प्रतिबंधित आहे. एकदा मर्यादेची मुदत संपली की, धनको यापुढे न्यायालयामार्फत दाव्याची अंमलबजावणी करू शकत नाहीयाचा अर्थ असा नाही की दावा यापुढे अस्तित्वात नाही. दाव्याचे रूपांतर न करता येणार्‍या नैसर्गिक बंधनात केले जाते. कर्जदार अजूनही खालील मार्गांनी हक्काची पूर्तता करू शकतो.

  • ऐच्छिक पेमेंट किंवा पेमेंट "चुकून."
  • कर्जदाराच्या कर्जाविरूद्ध ऑफसेट करून

दावा आपोआप संपत नाही. जेव्हा कर्जदार त्यास आवाहन करतो तेव्हाच मर्यादा कालावधी सुरू होतो. जर तो विसरला तर, काही प्रकरणांमध्ये दावा अद्याप गोळा केला जाऊ शकतो. यापैकी एक प्रकरण ओळखण्याची क्रिया आहे. कर्जदार एक कृती करतो मान्यता पेमेंटची व्यवस्था करून किंवा पुढे ढकलण्यास सांगून. जरी त्याने दाव्याचा काही भाग दिला तरीही, कर्जदार ओळखीची कृती करतो. ओळखीच्या कृतीमध्ये, कर्जदार दाव्याची मर्यादा घालू शकत नाही, जरी मर्यादेचा कालावधी वर्षापूर्वी संपला असला तरीही.

मर्यादा कालावधी कधी सुरू होतो?

ज्या क्षणी दावा देय आणि देय होईल, मर्यादा कालावधी सुरू होईल. दाव्याच्या क्षमतेचा क्षण हा असतो जेव्हा कर्जदार दाव्याच्या कामगिरीची मागणी करू शकतो. उदाहरणार्थ, कर्जाच्या अटी आणि शर्ती नमूद करतात की €10,000, – €2,500, - च्या भागांमध्ये मासिक परतफेड केली जाईल. त्या बाबतीत, €2,500, – एका महिन्यानंतर देय आहे. जर हप्ते आणि व्याज व्यवस्थित भरले गेले तर एकूण रक्कम देय होणार नाही. तसेच, मर्यादा कालावधी अद्याप मुख्य रकमेवर लागू होत नाही. एकदा हप्त्याची तारीख निघून गेल्यावर, हप्ता देय होतो आणि संबंधित हप्त्यासाठी मर्यादा कालावधी चालू होतो.

मर्यादा कालावधी किती आहे?

20 वर्षांनंतर मर्यादांचा कायदा

दावा झाल्यानंतर किंवा देय आणि देय झाल्यानंतर मानक मर्यादा कालावधी 20 वर्षे आहे. काही दाव्यांची मर्यादा कमी असते, परंतु ते दावे न्यायालयाच्या आदेशासारख्या न्यायालयीन निर्णयामध्ये स्थापित झाल्यास ते 20 वर्षांच्या कालावधीच्या अधीन असतात.

पाच वर्षांनी मर्यादांचा कायदा

खालील दावे 5 वर्षांच्या मर्यादा कालावधीच्या अधीन आहेत (निर्णय नसल्यास):

  • द्यायचे किंवा करायचे कराराच्या कामगिरीचा दावा (उदा. मनी लोन).
  • नियतकालिक पेमेंटसाठी दावा. तुम्ही व्याज, भाडे आणि मजुरी किंवा पोटगी भरण्याचा विचार करू शकता. प्रत्येक पेमेंट कालावधीसाठी एक स्वतंत्र मर्यादा कालावधी सुरू होतो.
  • अवाजवी पेमेंटचा दावा. समजा तुम्ही चुकून एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला गिरो ​​पेमेंट केले, तर तुम्हाला त्याची जाणीव झाल्यापासून वेळ मर्यादा सुरू होते आणि तुम्ही प्राप्तकर्त्याच्या व्यक्तीला देखील ओळखता.
  • नुकसान भरपाईसाठी दावा किंवा सहमती दंड. पाच वर्षांचा कालावधी हानी झाल्यानंतरच्या दिवसापासून आणि अपराधी ओळखला जातो.

दोन वर्षांनी मर्यादांचा कायदा

ग्राहक खरेदीसाठी एक वेगळे नियम लागू होते. ग्राहक खरेदी ही व्यावसायिक विक्रेता आणि ग्राहक (व्यवसाय किंवा व्यवसायाच्या व्यायामामध्ये कार्य करत नसलेला खरेदीदार) यांच्यातील एक जंगम गोष्ट आहे (तुम्ही पाहू शकता आणि अनुभवू शकता, परंतु अपवादात्मकपणे वीज देखील समाविष्ट आहे). म्हणून, त्यात सेवांचा पुरवठा समाविष्ट नाही, जसे की बागेच्या देखभालीसाठी अभ्यासक्रम किंवा ऑर्डर, जोपर्यंत एखादी वस्तू देखील पुरवली जात नाही.

नागरी संहिता (BW) च्या कलम 7:23 मध्ये असे नमूद केले आहे की वितरित वस्तूंचे पालन करत नाही हे लक्षात आल्यानंतर (किंवा शोधून काढले असेल) जर खरेदीदाराने वाजवी वेळेत याबद्दल तक्रार केली नाही तर दुरुस्ती किंवा नुकसानभरपाईचे अधिकार संपुष्टात येतात. करार "वाजवी वेळ" काय आहे हे परिस्थितीवर अवलंबून असते, परंतु ग्राहक खरेदीसाठी 2 महिन्यांचा कालावधी वाजवी असतो. त्यानंतर, तक्रार मिळाल्यानंतर दोन वर्षांनी खरेदीदाराचे दावे वेळ-प्रतिबंधित आहेत.

टीप! यामध्ये ग्राहकाकडून मूर्त मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी थेट घेतलेल्या मुद्रा कर्जाचा देखील समावेश असू शकतो. उदाहरणार्थ, खाजगी वापरासाठी कार खरेदी करण्यासाठी क्रेडिट कराराचा विचार करा. जोपर्यंत हप्ता भरला जात आहे, तोपर्यंत मुद्दल थकीत नाही. कोणत्याही कारणास्तव मुद्दलावर दावा केल्यावर, उदा. कर्जदाराने पैसे देणे थांबवले की, दोन वर्षांचा मर्यादा कालावधी सुरू होतो.

मर्यादा कालावधीची सुरुवात

मर्यादा कालावधी आपोआप सुरू होत नाही. याचा अर्थ असा की दावा अपरिवर्तित आहे आणि तो गोळा केला जाऊ शकतो. तो कर्जदार आहे ज्याने स्पष्टपणे मर्यादा कालावधीची विनंती करणे आवश्यक आहे. समजा तो तसे करण्यास विसरला आणि तरीही ओळखीची कृती करण्यासाठी पुढे जात आहे, उदाहरणार्थ, अजूनही कर्जाचा काही भाग देऊन, पुढे ढकलण्याची विनंती करून किंवा पेमेंट शेड्यूलवर सहमती देऊन. अशा स्थितीत, तो यापुढे मर्यादा कालावधी नंतर सुरू करू शकणार नाही.

जर कर्जदाराने प्रिस्क्रिप्शनसाठी योग्य अपील केले तर, दावा यापुढे न्यायालयाचा निकाल देऊ शकत नाही. जर न्यायालयाचा निकाल असेल, तर (20 वर्षांनंतर) यापुढे बेलीफद्वारे अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. त्यानंतर निकाल रद्दबातल ठरतो.

भाषण 

प्रिस्क्रिप्शन सहसा कर्जदाराने कर्जदाराला पैसे देण्याची किंवा अन्यथा कराराचे पालन करण्याची सूचना देऊन व्यत्यय आणला जातो. मर्यादा कालावधी संपण्यापूर्वी धनकोला सूचित करून व्यत्यय आणला जातो की दावा अद्याप अस्तित्वात आहे, उदाहरणार्थ, नोंदणीकृत पेमेंट रिमाइंडर किंवा समन्सद्वारे. तथापि, मर्यादा कालावधीत व्यत्यय आणण्यासाठी स्मरणपत्र किंवा सूचना अनेक अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, ते नेहमी लिखित स्वरूपात असले पाहिजे आणि कर्जदाराने त्याच्या कामगिरीचा हक्क स्पष्टपणे राखून ठेवला पाहिजे. कर्जदाराचा पत्ता अज्ञात असल्यास, व्यत्यय प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय वृत्तपत्रातील सार्वजनिक जाहिरातीद्वारे केला जाऊ शकतो. काहीवेळा दावा केवळ कायदेशीर कारवाई दाखल करून व्यत्यय आणू शकतो किंवा लिखित व्यत्ययानंतर लवकरच कार्यवाही सुरू करावी लागते. या गुंतागुंतीच्या प्रकरणाला सामोरे जाताना करार कायद्यातील वकिलाचा सल्ला घेणे नेहमीच उचित आहे.

मूलत:, कर्जदाराने प्रिस्क्रिप्शनच्या बचावासाठी आवाहन केल्यास कालावधी व्यत्यय आला आहे हे सिद्ध करण्यास कर्जदार सक्षम असणे आवश्यक आहे. जर त्याच्याकडे कोणताही पुरावा नसेल आणि कर्जदाराने अशा प्रकारे मर्यादा कालावधी गोळा केला, तर दावा यापुढे लागू केला जाऊ शकत नाही.

विस्तार 

दिवाळखोरीमुळे कर्जदाराच्या मालमत्तेची सामान्य संलग्नता असताना कर्जदार मर्यादा कालावधी वाढवू शकतो. त्या कालावधीत, कर्जदाराच्या विरोधात कोणीही मदत करू शकत नाही, त्यामुळे दिवाळखोरी दरम्यान मर्यादा कालावधी संपू शकत नाही, अशी तरतूद आमदाराने केली आहे. तथापि, विसर्जनानंतर, दिवाळखोरी संपल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत हा कालावधी पुन्हा चालू राहतो जर मर्यादा कालावधी दिवाळखोरीच्या सहा महिन्यांच्या दरम्यान किंवा त्याच्या आत संपला. कर्जदारांनी ट्रस्टीच्या पत्रांकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. तो प्रत्येक धनकोला, दिवाळखोरीत नोंदणीकृत असल्यास, दिवाळखोरी विसर्जित झाल्याची सूचना पाठवेल.

न्यायालयाचा निर्णय

निर्णयामध्ये स्थापित केलेल्या दाव्यासाठी, मर्यादांच्या कायद्याकडे दुर्लक्ष करून, 20 वर्षांचा कालावधी लागू होतो. परंतु ती मुदत व्याज कर्जाला लागू होत नाही, जी मूळ रक्कम भरण्याच्या आदेशाव्यतिरिक्त उच्चारली गेली आहे. समजा एखाद्याला €1,000 देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याला वैधानिक व्याजही भरण्याचे आदेश दिले आहेत. 20 वर्षांपर्यंत निकाल लागू केला जाऊ शकतो. तथापि, देय व्याजासाठी, 5 वर्षांची मुदत लागू होते. म्हणून, जर दहा वर्षांनंतर निकाल लागू केला गेला नाही आणि कोणताही व्यत्यय आला नाही, तर पहिल्या पाच वर्षांसाठी व्याज वेळ-प्रतिबंधित आहे. टीप! व्यत्यय देखील अपवादाच्या अधीन आहे. सहसा, व्यत्ययानंतर, त्याच कालावधीसह एक नवीन पद पुन्हा सुरू होईल. हे न्यायालयाच्या 20 वर्षांच्या निकालाला लागू होत नाही. 20 वर्षे पूर्ण होण्याआधी ही मुदत खंडित झाल्यास, केवळ पाच वर्षांचा नवीन कालावधी चालू होईल.

उदाहरणार्थ, तुमच्या कर्जदाराविरुद्ध तुमचा दावा वेळ-प्रतिबंधित आहे याची तुम्हाला खात्री नाही का? मर्यादेच्या कायद्यामुळे तुमच्या लेनदारावर तुमचे कर्ज अजूनही कर्जदाराने दावा करण्यायोग्य आहे की नाही हे शोधण्याची गरज आहे का? अजिबात संकोच करू नका आणि संपर्क आमचे वकील. तुम्हाला पुढे मदत करण्यात आम्हाला आनंद होईल!

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा Privacy Policy
Law & More B.V.