भाडेकरू म्हणून आपले काय हक्क आहेत?

भाडेकरू म्हणून आपले काय हक्क आहेत?

प्रत्येक भाडेकरूचे दोन महत्वाचे हक्क आहेतः राहण्याचा आनंद घेण्याचा हक्क आणि भाडे संरक्षणाचा अधिकार. जेथे आम्ही भाडेकरूच्या पहिल्या हक्काशी संबंधित चर्चा केली जमीनदारांची कर्तव्ये, भाडेकरूचा दुसरा हक्क वेगळ्या ब्लॉगवर आला भाडे संरक्षण. म्हणूनच या ब्लॉगमध्ये आणखी एक मनोरंजक प्रश्नाची चर्चा केली जाईलः भाडेकरूचे इतर कोणते हक्क आहेत? राहण्याचा आनंद आणि भाडे संरक्षणाचा अधिकार हा भाडेकरू जमीनदाराच्या मालकीचाच नाही. उदाहरणार्थ, भाडेकरू आणि भाडेपट्टी पार न करणा property्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या संदर्भात भाडेकरूस बर्‍याच अधिकारांचा हक्क देखील आहे. या ब्लॉगमध्ये दोन्ही अधिकारांवर सलग चर्चा केली जाते.

मालमत्ता हस्तांतरण भाडे ओलांडत नाही

निवासी आणि व्यावसायिक जागेच्या भाडेकरूंना लागू असलेल्या डच सिव्हिल कोडच्या कलम 1: 7 च्या परिच्छेद 226 मध्ये खालीलप्रमाणे म्हटले आहे:

"भाडेकरार करारानुसार मालमत्तेचे हस्तांतरण (…) जमीनमालकाद्वारे भाडेकराच्या करारापासून भाडेकरूकडे जमीन मालकाचे हक्क व जबाबदा trans्या हस्तांतरित करते.. "

भाडेकरूसाठी, या लेखाचा अर्थ असा आहे की भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेची मालकी हक्क हस्तांतरित करणे, उदाहरणार्थ जमीनदार दुसर्‍याकडे विक्रीद्वारे भाडे भाडे करार संपत नाही. याव्यतिरिक्त, भाडेकरू जमीन मालकाच्या कायदेशीर उत्तराधिकारी विरूद्ध हक्क सांगू शकतात, आता हा कायदेशीर वारस जमीन मालकाचे हक्क आणि जबाबदा .्या गृहीत धरून आहे. त्यानंतर भाडेकरू नेमका कोणता दावा करतो या प्रश्नासाठी, जमीन मालकाचे कोणते अधिकार व जबाबदा his्या त्याच्या कायदेशीर उत्तराधिकारीकडे जातात हे प्रथम स्थापित करणे महत्वाचे आहे. नागरी संहितेच्या कलम 3: 7 च्या परिच्छेद 226 नुसार, भाडेकरूंनी भाड्याने देण्याच्या विचारात भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेच्या वापराशी थेट संबंधित जमीन मालकाचे हक्क आणि कर्तव्ये आहेत. याचा अर्थ असा आहे की भाडेकरू जमीनमालकांच्या कायदेशीर उत्तराधिकारी विरूद्ध करू शकतात, तत्वतः, त्याच्या दोन सर्वात महत्वाच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत: राहण्याचा आनंद घेण्याचा अधिकार आणि भाडे संरक्षणाचा अधिकार.

तथापि, बहुतेकदा, भाडेकरू आणि जमीनदार इतर सामग्रीच्या भाड्याने भाडे करारामध्ये करार करतात आणि त्या क्लॉजमध्ये रेकॉर्ड करतात. एक सामान्य उदाहरण म्हणजे भाडेकरूच्या पूर्व-अधिकार अधिकार संबंधित एक कलम. जरी भाडेकरूला डिलिव्हरीचा अधिकार नाही, परंतु ते जमीनदारांना ऑफर करण्याचे बंधन दर्शविते: दुसर्‍या कायदेशीर उत्तराधिकारीकडे विक्री करण्यापूर्वी घराच्या मालकास प्रथम भाड्याने दिलेली जमीन भाड्याने द्यावी लागेल. पुढील जमीनदारदेखील भाडेकरुंकडे या कलमाचे बंधन असेल? खटला कायदा पाहता असे नाही. यामुळे भाडेकरूचा प्री-एम्पोर्टिव्ह हक्काचा भाड्याचा थेट संबंध नाही, जेणेकरून भाड्याने घेतलेल्या मालमत्तेच्या खरेदीच्या अधिकारातील कलम जमीनमालकांच्या कायदेशीर उत्तराधिकारीकडे जाऊ नये. भाडेकरूंकडून खरेदी करण्याच्या निर्णयाची आणि घराच्या मालकास ठराविक काळाने दिले जाणा also्या रकमेमध्ये अंतिम अधिग्रहणासाठी भरपाईचा एक घटक समाविष्ट असेल तरच हे वेगळे आहे.

सुब्लेटिंग

याव्यतिरिक्त, नागरी संहितेच्या कलम 7: 227 मध्ये भाडेकरूच्या हक्कांच्या संदर्भात खालीलप्रमाणे नमूद केले आहे:

“भाडेकरू भाड्याने घेतलेली मालमत्ता संपूर्ण किंवा काही प्रमाणात दुसर्‍या व्यक्तीला वापरण्यासाठी देण्यास अधिकृत आहे, जोपर्यंत असे समजू शकत नाही की भाडेकराराने दुसर्‍या व्यक्तीच्या वापराबाबत वाजवी आक्षेप घेतला असेल.”

सर्वसाधारणपणे, या लेखावरून हे स्पष्ट झाले आहे की भाडेकरूस भाड्याने दिलेल्या सर्व मालमत्तेचा किंवा त्यातील काही भाग दुसर्या व्यक्तीस देण्याचा अधिकार आहे. नागरी संहितेच्या कलम 7: 227 च्या दुसर्‍या भागाच्या आधारे, भाडेकरू, तथापि, जर मालक त्याला आक्षेप घेईल असा संशय असण्याची कारणे असतील तर भाडेकरू हा त्यास पात्र ठरवू शकत नाही. काही प्रकरणांमध्ये, जमीन मालकाचा आक्षेप स्पष्ट आहे, उदाहरणार्थ जर एखाद्या करारामध्ये सक्तीने बंदी घातली तर त्या करारात समाविष्ट केले गेले. अशा परिस्थितीत, भाडेकरूंकडून सबलिंग करण्यास परवानगी नाही. जर भाडेकरूंनी असे केले तर त्या बदल्यात दंड देखील होऊ शकतो. हा दंड भाडे भाडे करारात सक्तीने भरण्यावरील बंदीशी जोडला जाणे आवश्यक आहे आणि जास्तीत जास्त रकमेवर बंधनकारक आहे. उदाहरणार्थ, एअर बी अँड बी कडील खोलीचे जाळे भरणे या मार्गावर लीजवर प्रतिबंधित केले जाऊ शकते, जे बहुतेकदा तसे होते.

या संदर्भात, नागरी संहितेचा लेख 7: 244 राहण्याची जागा कमी करण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की राहत्या जागेच्या भाडेकरूस संपूर्ण राहण्याची जागा भाड्याने देण्यास परवानगी नाही. खोलीसारख्या राहत्या जागेच्या भागावर हे लागू होत नाही. दुस words्या शब्दांत, भाडेकरू तातडीने दुस living्याला राहण्याची जागा अर्धवट भागविण्यासाठी मुक्त असतात. तत्त्वानुसार, सबटेनंटला भाड्याच्या मालमत्तेत राहण्याचा देखील अधिकार आहे. भाडेकरूला भाड्याने घेतलेली मालमत्ता रिकामी करावी लागल्यास हे देखील लागू होते. तथापि, डच सिव्हिल कोडच्या अनुच्छेद 7: 269 मध्ये अशी तरतूद केली आहे की मुख्य भाडे करार संपला असला तरीही, जमीन मालक कायद्याच्या ऑपरेशनद्वारे पुढे चालू ठेवेल. तथापि, या लेखाच्या उद्देशाने खालील अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत:

  • स्वतंत्र राहण्याची जागा. दुसर्‍या शब्दांत, एक स्वयंपाकघर आणि स्नानगृह यासारख्या स्वत: च्या प्रवेशासह स्वत: च्या आवश्यक सुविधांसह राहण्याची जागा. म्हणूनच फक्त एक खोली स्वतंत्र राहण्याची जागा म्हणून पाहिली जात नाही.
  • सबलीज करार. नागरी संहिताच्या अनुच्छेद 7: 201 मध्ये वर्णन केल्यानुसार भाडेकरी आणि भाडेकरूंच्या अधीन असलेल्या कराराची आवश्यकता आहे.
  • लीज करार राहत्या जागेच्या भाड्याने देण्याशी संबंधित आहे. दुसर्‍या शब्दांत, भाडेकरू आणि जमीनदार यांच्यात मुख्य भाडे करार कायदेशीर राहत्या जागेच्या तरतुदी लागू असलेल्या जागेच्या भाड्याने आणि भाडेपट्ट्याशी संबंधित असणे आवश्यक आहे.

जर वरील तरतुदींचे पालन केले नाही तर भाडेकरू आणि जमीनदार यांच्यात भाडे भाडेपट्टीचा मुख्य करार संपल्यानंतर भाडेकरू मालमत्तेत राहण्याचा हक्क मालकाकडून अद्याप दावा करण्याचे अधिकार किंवा उपाधी नसते, जेणेकरून बेदखलपणा देखील त्याच्यासाठी अपरिहार्य सूक्ष्मदर्शक अटी पूर्ण करीत असल्यास, मालक त्या घटकाची समाप्ती करण्यास आणि रिकामी करण्याची कारवाई संपुष्टात आणण्यासाठी सहा महिन्यांनंतर घरमालकाला अधीनस्थ विरूद्ध कार्यवाही करू शकते ही वस्तुस्थिती त्याने लक्षात घेतली पाहिजे.

राहण्याची जागा जसे, व्यावसायिक जागा देखील भाडेकरूंनी भरली जाऊ शकते. परंतु भाडेकरू तसे करण्यास अधिकृत नसल्यास किंवा भाड्याने दिलेली मालमत्ता रिकामी करावी लागत असल्यास या प्रकरणात घरट्याशी संबंधित सबटंटंटचा कसा संबंध आहे? २०० For मध्ये एक स्पष्ट फरक होता: जमीनदार मालकाला सबटेण्टंटशी काही देणे-घेणे नव्हते कारण सबटेन्टचा भाडेकरूशी फक्त कायदेशीर संबंध होता. परिणामी, सबटंटंटलाही कोणतेही हक्क नव्हते आणि अशा प्रकारे घराच्या मालकाविरूद्ध दावा. तेव्हापासून, या मुद्द्यावर कायदा बदलला आहे आणि अशी अट घातली आहे की भाडेकरू आणि जमीनदार यांच्यात भाड्याने घेतलेला मुख्य करार संपल्यास भाडेकरूंनी सबटणंटच्या हितसंबंधांची आणि स्थितीची काळजी घेणे आवश्यक आहे, उदाहरणार्थ, कार्यवाहीमध्ये अधीनतेस सामील होण्यासाठी जमीनदार परंतु कार्यवाहीनंतर भाडे भाडे करार अद्याप संपल्यास, सबंटेंटचे हक्क देखील संपुष्टात येतील.

आपण भाडेकरी आहात आणि आपल्याकडे या ब्लॉगसंदर्भात काही प्रश्न आहेत? मग संपर्क साधा Law & More. आमचे वकील भाडेकरु कायद्याच्या क्षेत्रातील तज्ञ आहेत आणि आपल्याला सल्ला देण्यात आनंदित आहेत. आपल्या भाड्याच्या वादाचा कायदेशीर कारवाई झाल्यास कायदेशीररित्या ते आपल्याला मदत करू शकतात.

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा Privacy Policy
Law & More B.V.