डच मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रतिबंधक कायद्याचे स्पष्टीकरण (लेख)

डच मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा…

डच मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रतिबंधक कायदा स्पष्ट केला

पहिल्या ऑगस्ट, 2018 रोजी, डच मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रतिबंधक कायदा (डच: डब्ल्यूडब्ल्यूएफटी) दहा वर्षांपासून लागू आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीचा मुख्य उद्देश आर्थिक व्यवस्था स्वच्छ ठेवणे आहे; मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा या गुन्हेगारी हेतूंसाठी आर्थिक प्रणालीचा वापर करण्यापासून प्रतिबंध करणे कायद्याचे उद्दीष्ट आहे. मनी लॉन्ड्रिंगचा अर्थ असा आहे की बेकायदेशीरपणे मिळविलेली मालमत्ता अवैध उत्पत्ती अस्पष्ट करण्यासाठी कायदेशीर बनविली गेली आहे. भांडवल दहशतवादी कारवायांच्या सुलभतेसाठी वापरला जातो तेव्हा दहशतवादाला वित्तपुरवठा होतो. डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या मते, संस्थांना असामान्य व्यवहाराची नोंद करण्यास जबाबदार आहे. हे अहवाल मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा शोधण्यात आणि खटला चालविण्यात योगदान देतात. नेदरलँड्समध्ये सक्रिय असलेल्या संस्थांवर डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीचा मोठा प्रभाव आहे. पैशांची उधळपट्टी आणि दहशतवाद्यांना होणारी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी संघटनांना सक्रियपणे उपाययोजना करावी लागतात. कोणत्या संस्था डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या कार्यक्षेत्रात येतात, या संस्थांनी डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या मते कोणत्या जबाबदा according्या केल्या आहेत आणि संस्था डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीचे पालन करीत नाहीत तेव्हा त्याचे काय परिणाम होतील यावर या लेखात चर्चा केली जाईल.

डच मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रतिबंधक कायदा स्पष्ट केला

1. संस्था ज्या डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या कार्यक्षेत्रात येतात

काही संस्थांना डब्ल्यूडब्ल्यूएफटी मधील तरतुदींचे पालन करण्यास बांधील केले आहे. एखादी संस्था डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन आहे की नाही हे मूल्यांकन करण्यासाठी संस्थेचा प्रकार आणि संस्थेने केलेल्या क्रियांची तपासणी केली जाते. डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन असलेल्या संस्थेस ग्राहकास योग्य ती व्यायाम करणे किंवा व्यवहाराची नोंद करणे आवश्यक असू शकते. पुढील संस्था WWft च्या अधीन असू शकतात:

 • वस्तू विकणारे;
 • वस्तूंच्या खरेदी व विक्रीत मध्यस्थ;
 • रिअल इस्टेटचे मूल्यांकन करणारे;
 • रिअल इस्टेट एजंट्स आणि रिअल इस्टेटमधील मध्यस्थ;
 • पेनशॉप ऑपरेटर आणि अधिवास प्रदाता;
 • आर्थिक संस्था;
 • स्वतंत्र व्यावसायिक. [1]

वस्तू विक्रेते

वस्तूंच्या विक्रेत्यांना क्लायंटला योग्य व्यासंग घेणे बंधनकारक आहे जेव्हा वस्तूंची किंमत १€,००० किंवा त्याहून अधिक असेल आणि हे पैसे रोख स्वरूपात दिले गेले. देय दिल्यास एकाच वेळी किंवा एकाच वेळी काही फरक पडत नाही. जहाजे, वाहने आणि दागिने यासारख्या विशिष्ट वस्तूंची विक्री करताना € 15,000 किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम भरली जाते तेव्हा विक्रेत्याने नेहमीच या व्यवहाराची नोंद केली पाहिजे. जेव्हा पेमेंट रोख रकमेद्वारे केले जात नाही, तेथे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ बंधन नसते. तथापि, विक्रेत्याच्या बँक खात्यावर रोकड ठेव म्हणून रोख रक्कम पाहिले जाते.

वस्तूंच्या खरेदी आणि विक्रीत मध्यस्थ

आपण विशिष्ट वस्तूंच्या खरेदी किंवा विक्रीत मध्यस्थी केल्यास आपण डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीच्या अधीन आहात आणि क्लायंटला देय व्यासंग घेणे आवश्यक आहे. यात वाहने, जहाजे, दागदागिने, आर्ट ऑब्जेक्ट्स आणि प्राचीन वस्तूंची विक्री आणि खरेदी समाविष्ट आहे. किती किंमत मोजावी लागेल याची किंमत नाही आणि ती किंमत रोख स्वरूपात दिली गेली की नाही याचा फरक पडत नाही. जेव्हा € 25,000 किंवा त्याहून अधिक रोख रकमेचा व्यवहार होतो तेव्हा हा व्यवहार नेहमी नोंदविला जाणे आवश्यक आहे.

रिअल इस्टेटचे मूल्यांकन करणारे

जेव्हा एखादे मूल्यमापनकर्ता अचल मालमत्तेचे मूल्यांकन करतो आणि असामान्य तथ्य आणि परिस्थिती शोधतो ज्यास सावकारी किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठा संबंधित असू शकते, तेव्हा हा व्यवहार नोंदविला जाणे आवश्यक आहे. तथापि, मूल्यांकनास क्लायंटला देय व्यासंग घेणे आवश्यक नाही.

रिअल इस्टेटमधील रिअल इस्टेट एजंट आणि मध्यस्थ

स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीत मध्यस्थी करणारे लोक डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन आहेत आणि प्रत्येक असाइनमेंटसाठी क्लायंटची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. क्लायंटची देय काळजी घेणे हेदेखील क्लायंटच्या काउंटरपार्टीच्या बाबतीत लागू होते. एखाद्या व्यवहारामध्ये पैशांची उधळपट्टी किंवा दहशतवादासाठी आर्थिक गुंतवणूकीची शंका असल्यास, या व्यवहाराची नोंद नोंदविली जाणे आवश्यक आहे. हे अशा व्यवहारांवर देखील लागू होते ज्यामध्ये € 15,000 किंवा त्याहून अधिक रक्कम रोखीने प्राप्त होते. ही रक्कम रिअल इस्टेट एजंटसाठी आहे की तृतीय पक्षासाठी आहे याचा फरक पडत नाही.

पॅव्हेशॉप ऑपरेटर आणि अधिवास प्रदाता

व्यावसायिक किंवा व्यवसायाचे वचन देणा Paw्या पव्हेशॉप ऑपरेटरने प्रत्येक व्यवहारासाठी क्लायंटची काळजी घेणे आवश्यक आहे. जर एखादा व्यवहार असामान्य असेल तर, या व्यवहाराचा अहवाल दिला पाहिजे. हे transactions 25,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या सर्व व्यवहारांवर देखील लागू होते. अधिवास प्रदात्या जो तृतीय पक्षाला व्यवसाय किंवा व्यावसायिक आधारावर पत्ता किंवा पोस्टल पत्ता उपलब्ध करतात, त्यांनी प्रत्येक क्लायंटसाठी क्लायंटची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. अधिवास प्रदान करण्यामध्ये पैशांची उधळपट्टी किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठा असू शकतो असा संशय असल्यास, व्यवहाराची नोंद नोंदविली जाणे आवश्यक आहे.

आर्थिक संस्था

वित्तीय संस्थांमध्ये बँका, विनिमय कार्यालय, कॅसिनो, विश्वस्त कार्यालये, गुंतवणूक संस्था आणि काही विमा कंपन्यांचा समावेश आहे. या संस्थांनी नेहमीच क्लायंटला योग्य व्यासंग असणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी असामान्य व्यवहाराची नोंद केली पाहिजे. तथापि, बँकांमध्ये वेगवेगळे नियम लागू शकतात.

स्वतंत्र व्यावसायिक

स्वतंत्र व्यावसायिकांच्या श्रेणीमध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश आहे: नोटरी, वकील, लेखापाल, कर सल्लागार आणि प्रशासकीय कार्यालये. या व्यावसायिक गटांनी क्लायंटची देय परिश्रम करणे आणि असामान्य व्यवहाराची नोंद करणे आवश्यक आहे.

ज्या संस्था किंवा व्यावसायिक स्वतंत्रपणे व्यावसायिक आधारावर क्रियाकलाप करतात, जे वर उल्लेखलेल्या संस्थांद्वारे केलेल्या क्रियांशी संबंधित आहेत, ते डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन देखील असू शकतात. यात पुढील क्रियाकलापांचा समावेश असू शकतो.

 • भांडवल रचना, व्यवसाय धोरण आणि संबंधित क्रियाकलापांबद्दल कंपन्यांना सल्ला;
 • विलीनीकरण आणि कंपन्यांच्या अधिग्रहण क्षेत्रात सल्लामसलत आणि सेवा तरतूद;
 • कंपन्या किंवा कायदेशीर संस्थांची स्थापना किंवा व्यवस्थापन;
 • कंपन्या खरेदी किंवा विक्री, कायदेशीर संस्था किंवा कंपन्यांमधील समभाग;
 • कंपन्या किंवा कायदेशीर संस्थांचे पूर्ण किंवा आंशिक अधिग्रहण;
 • कर संबंधित उपक्रम

एखादी संस्था डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी, संस्था करत असलेल्या क्रियाकलाप लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. जर एखादी संस्था केवळ माहिती प्रदान करते तर संस्था तत्वत: डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन नसते. जर एखादी संस्था ग्राहकांना सल्ला देत असेल तर ती संस्था डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन असू शकते. तथापि, माहिती पुरविणे आणि सल्ला देणे यामध्ये एक पातळ ओळ आहे. तसेच, एखादी संस्था एखाद्या क्लायंटशी व्यवसाय करार करण्यापूर्वी अनिवार्य क्लायंटची देय काळजी घ्यावी लागते. जेव्हा एखादी संस्था सुरुवातीला असा विचार करते की एखाद्या ग्राहकाला फक्त माहिती प्रदान करणे आवश्यक असते, परंतु नंतर असे दिसून येते की सल्ला देण्यात आला आहे किंवा दिला गेला पाहिजे तर आधीच्या क्लायंटची देय काळजी घेण्याचे बंधन पूर्ण केले नाही. एखाद्या संस्थेच्या क्रियाकलापांना डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीच्या अधीन असलेल्या क्रियाकलापांमध्ये विभाजित करणे आणि डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीच्या अधीन नसलेल्या क्रियाकलापांमध्ये विभाजित करणे देखील खूप धोकादायक आहे कारण या क्रियाकलापांमधील सीमा फारच अस्पष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, असेही असू शकते की वेगळ्या क्रियाकलाप डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन नसतात, परंतु जेव्हा ते एकत्र काम करतात तेव्हा या क्रियाकलापांवर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चे बंधन असते. म्हणून आपली संस्था डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन आहे की नाही हे आधीच ठरवणे आवश्यक आहे.

विशिष्ट परिस्थितीत, डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीऐवजी डच ट्रस्ट कार्यालय पर्यवेक्षण कायदा (डब्ल्यूटीटी) च्या कार्यक्षेत्रात एखादी संस्था येऊ शकते. डब्ल्यूटीटीमध्ये ग्राहकांच्या योग्य व्यायामासंबंधी कठोर आवश्यकता आहेत आणि ज्या संस्थांना डब्ल्यूटीटीच्या अधीन आहेत त्यांचे कामकाज चालविण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता आहे. डब्ल्यूटीटीच्या मते, अधिवास प्रदान करणार्‍या आणि अतिरिक्त क्रियाकलाप करणार्‍या संस्था डब्ल्यूटीटीच्या अधीन आहेत. या अतिरिक्त क्रियाकलापांमध्ये कायदेशीर सल्ला प्रदान करणे, कर घोषणेची काळजी घेणे, वार्षिक लेखाच्या मसुद्याच्या संदर्भात क्रियाकलाप आयोजित करणे, प्रशासनाची देखभाल करणे किंवा महामंडळ किंवा कायदेशीर अस्तित्वासाठी संचालक घेणे समाविष्ट आहे. सराव मध्ये, रहिवासी प्रदान करणे आणि अतिरिक्त क्रियाकलाप आयोजित करणे हे बर्‍याचदा दोन भिन्न संस्था व्यवस्थापित करतात, हे सुनिश्चित करण्यासाठी की या संस्था डब्ल्यूटीटीच्या कक्षेत येऊ नयेत. तथापि, सुधारित डब्ल्यूटीएटी प्रभावीत होईल तेव्हा हे यापुढे शक्य होणार नाही. या विधान दुरुस्तीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर, अधिवास सिद्ध करणार्‍या आणि दोन संस्थांमधील अतिरिक्त क्रियाकलाप आयोजित करणार्‍या संस्था देखील डब्ल्यूटीटीच्या अधीन असतील. हे स्वतः अतिरिक्त क्रियाकलाप करणार्‍या संस्थांशी संबंधित आहे, परंतु क्लायंटला प्रदान करणारे किंवा अधिवास (किंवा त्याउलट) किंवा इतर पक्षांच्या संपर्कात क्लायंट आणून मध्यस्थ म्हणून काम करणार्‍या संस्थांसाठी दुसर्‍या संस्थांकडे संदर्भित करतात जे निवासस्थान प्रदान करू शकतात आणि करू शकतात अतिरिक्त क्रियाकलाप. [२] त्यांच्यावर कोणता कायदा लागू होतो हे निश्चित करण्यासाठी संस्थांना त्यांच्या क्रियांचा चांगला आढावा घेणे आवश्यक आहे.

२. क्लायंट देय परिश्रम

डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या मते, डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन असलेल्या संस्थेने क्लायंटची योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे. क्लायंटबरोबर व्यवसाय करार करण्यापूर्वी आणि सेवा पुरविण्यापूर्वी क्लायंटची देय काळजी घ्यावी लागते. क्लायंट देय व्यासंग इतर गोष्टींबरोबरच, एखाद्या संस्थेने आपल्या ग्राहकांच्या ओळखीची विनंती केली पाहिजे, ही माहिती तपासून घ्यावी लागेल, ती रेकॉर्ड करावी लागेल आणि पाच वर्षांसाठी ती राखून ठेवावी लागेल.

डब्ल्यूडब्ल्यूएफनुसार ग्राहकांची देय व्यासंग जोखीम उन्मुख आहे. याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या संस्थेस त्याच्या स्वत: च्या कंपनीचे स्वरूप आणि आकार आणि विशिष्ट व्यवसाय संबंध किंवा खात्यात व्यवहार करण्याच्या बाबतीत जोखीम घ्याव्या लागतात. योग्य व्यायामाची तीव्रता या जोखमीनुसार असणे आवश्यक आहे. [3] डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीमध्ये क्लायंटच्या थकीत व्यायामाचे तीन स्तर आहेत: मानक, सरलीकृत आणि वर्धित. जोखमींच्या आधारे, संस्थेने उपरोक्त क्लायंटपैकी कोणती देय व्यायाम करणे आवश्यक आहे हे निर्धारित केले पाहिजे. प्रमाणित प्रकरणांमध्ये ग्राहकांच्या योग्य व्यायामाच्या जोखमीवर आधारित व्याप्ती व्यतिरिक्त, जोखीम मूल्यांकन देखील सोपी किंवा वर्धित क्लायंट देय व्यासंग करण्यासाठी एक कारण असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. जोखीमांचे मूल्यांकन करताना, खालील बाबी विचारात घ्याव्यात: क्लायंट, देश आणि भौगोलिक कारणे जिथे संस्था चालवते आणि उत्पादने व सेवा पुरविल्या जातात. []]

व्यवहाराच्या जोखीम-संवेदनशीलतेसह ग्राहकांच्या योग्य व्यायामामध्ये संतुलन राखण्यासाठी संस्थांनी कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत हे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ निर्दिष्ट करत नाही. तथापि, कोणत्या तीव्रतेच्या क्लायंटद्वारे परिश्रम घ्यावे लागतील हे निर्धारित करण्यासाठी संस्थांना जोखीमवर आधारित प्रक्रिया स्थापित करणे महत्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, खालील उपायांची अंमलबजावणी केली जाऊ शकतेः जोखीम मॅट्रिक्स स्थापित करणे, जोखीम धोरण किंवा प्रोफाइल तयार करणे, क्लायंटच्या स्वीकृतीसाठी कार्यपद्धती स्थापित करणे, अंतर्गत नियंत्रण उपाययोजना किंवा या उपायांचे संयोजन. याउप्पर, फाईल व्यवस्थापन करण्याची आणि सर्व व्यवहारांची नोंद आणि संबंधित जोखीम मूल्यमापनाची नोंद ठेवण्याची शिफारस केली जाते. वित्तीय बुद्धिमत्ता युनिट (एफआययू), डब्ल्यूडब्ल्यूएफ संदर्भात जबाबदार अधिकारी एखाद्या संस्थेला पैसे शोधून काढणे आणि दहशतवाद्यांच्या वित्तपुरवठ्याबाबतच्या जोखमीची ओळख आणि मूल्यांकन करण्याची विनंती करू शकतो. एखाद्या संस्थेस अशा विनंतीचे पालन करणे बंधनकारक आहे. []] डब्ल्यूडब्ल्यूएफमध्ये असे पॉईंटर्स देखील आहेत जे सूचित करतात की कोणत्या तीव्रतेने क्लायंट देय परिश्रम घ्यावे लागतात.

२.१ मानक क्लायंट देय व्यासंग

सामान्यत: संस्थांनी मानक क्लायंट योग्य व्यासंग घेणे आवश्यक आहे. या देय व्यायामामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे:

 • ग्राहकांची ओळख निश्चित करणे, पडताळणी करणे आणि रेकॉर्ड करणे;
 • अंतिम लाभार्थी मालकाची ओळख निश्चित करणे, सत्यापित करणे आणि रेकॉर्ड करणे (यूबीओ);
 • असाइनमेंट किंवा व्यवहाराचा हेतू आणि त्याचे स्वरूप निर्धारित करणे आणि रेकॉर्ड करणे.

ग्राहकांची ओळख

कोणास सेवा पुरविल्या जातात हे जाणून घेण्यासाठी, संस्थेने सेवा प्रदान करणे सुरू करण्यापूर्वी ग्राहकाची ओळख निश्चित केली जाणे आवश्यक आहे. क्लायंट ओळखण्यासाठी क्लायंटला त्याच्या ओळखीचा तपशील विचारला जाणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, क्लायंटची ओळख सत्यापित केली जाणे आवश्यक आहे. एखाद्या नैसर्गिक व्यक्तीसाठी हे पडताळणी मूळ पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा ओळखपत्र विनंती करुन केली जाऊ शकते. कायदेशीर संस्था असलेल्या ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय रहदारीमध्ये नेहमीप्रमाणे ट्रेड रजिस्टर किंवा इतर विश्वासार्ह कागदपत्रे किंवा डेटाचा अर्क प्रदान करण्याची विनंती केली जाणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ही माहिती संस्थेने पाच वर्षे कायम ठेवली पाहिजे.

ची ओळख यूबीओ

जर क्लायंट कायदेशीर व्यक्ती, भागीदारी, पाया किंवा विश्वास असेल तर, यूबीओ ओळखणे आणि सत्यापित करणे आवश्यक आहे. कायदेशीर व्यक्तीचा यूबीओ एक नैसर्गिक व्यक्ती आहे जो:

 • ग्राहकाच्या भांडवलात 25% पेक्षा जास्त व्याज असते; किंवा
 • ग्राहकाच्या भागधारकांच्या सर्वसाधारण सभेत 25% किंवा त्याहून अधिक समभाग किंवा मतदानाचा हक्क वापरू शकतो; किंवा
 • ग्राहकात प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवता येते; किंवा
 • फाउंडेशन किंवा ट्रस्टच्या 25% किंवा त्याहून अधिक मालमत्तांचा लाभार्थी आहे; किंवा
 • 25% किंवा त्याहून अधिक ग्राहकांच्या मालमत्तेवर विशेष नियंत्रण असते.

भागीदारीचा यूबीओ एक नैसर्गिक व्यक्ती आहे जी भागीदारी विघटनानंतर 25% किंवा त्याहून अधिक मालमत्तेत वाटा घेण्यास पात्र आहे किंवा 25% किंवा त्याहून अधिक नफ्यात भाग घेण्यास पात्र आहे. विश्वासाने, समायोजक (र्स) आणि विश्वस्त (ती) ओळखले जाणे आवश्यक आहे.

जेव्हा यूबीओची ओळख निश्चित केली जाते, तेव्हा ही ओळख सत्यापित केली जाणे आवश्यक आहे. मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठय़ाच्या बाबतीत एखाद्या संस्थेने जोखमीचे मूल्यांकन केले पाहिजे; या जोखमीनुसार यूबीओची पडताळणी करावी लागेल. याला जोखीम-आधारित पडताळणी असे म्हणतात. सत्यापनाचा सर्वात गहन प्रकार म्हणजे सार्वजनिक दस्तऐवजांमध्ये किंवा इतर विश्वासार्ह स्त्रोतांमधील कर्तव्ये, करार आणि नोंदणी यासारख्या अंतर्निहित दस्तऐवजांच्या सहाय्याने निर्धारित करणे, जे प्रश्नातील यूबीओ प्रत्यक्षात 25% किंवा अधिकसाठी अधिकृत आहे. जेव्हा मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्यासंबंधी उच्च धोका असतो तेव्हा या माहितीची विनंती केली जाऊ शकते. जेव्हा कमी जोखीम असते, तेव्हा एखाद्या संस्थेस क्लायंटने यूबीओ-घोषणेवर स्वाक्षरी केली असते. या घोषणेवर स्वाक्षरी करून, ग्राहक यूबीओच्या ओळखीच्या शुद्धतेची पुष्टी करतो.

असाइनमेंट किंवा व्यवहाराचा हेतू आणि स्वरुप

संस्थांनी हेतू असलेल्या व्यवसाय संबंध किंवा व्यवहाराच्या पार्श्वभूमी आणि हेतूवर संशोधन केले पाहिजे. यामुळे संस्थाच्या सेवांचा वापर मनी लाँड्रिंग किंवा दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा करण्यापासून रोखला पाहिजे. असाईनमेंट किंवा व्यवहाराच्या स्वरूपाची तपासणी जोखीम-आधारित असावी. []] जेव्हा असाईनमेंट किंवा व्यवहाराचे स्वरुप निश्चित केले गेले असेल, तेव्हा हे रजिस्टरमध्ये नोंदले जाणे आवश्यक आहे.

२.२ सरलीकृत क्लायंट देय व्यासंग

हे देखील शक्य आहे की एखादी संस्था डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीचे पालनपोषण सोपी क्लायंटद्वारे योग्य व्यासंग करून. आधीच चर्चा केल्याप्रमाणे, ग्राहकांच्या देय व्यायामाची तीव्रता जोखीम विश्लेषणाच्या आधारावर निश्चित केली जाईल. जर या विश्लेषणाद्वारे असे दिसून आले की पैशांची उधळपट्टी आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा होण्याचा धोका कमी असेल तर क्लायंटची सोपी रकमेची परिश्रम करणे शक्य आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या मते क्लायंट बँक, लाइफ इन्शुरन्सर किंवा इतर वित्तीय संस्था, सूचीबद्ध कंपनी किंवा ईयू सरकारी संस्था असेल तर सरलीकृत क्लायंट देय व्यासंग कोणत्याही परिस्थितीत पुरेसे असतात. अशा परिस्थितीत, फक्त क्लायंटची ओळख आणि व्यवहाराचे उद्दीष्ट आणि स्वरूप 2.1 मध्ये वर्णन केल्यानुसार निश्चित करणे आणि रेकॉर्ड करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात क्लायंटची पडताळणी आणि यूबीओची ओळख आणि सत्यापन आवश्यक नाही.

२.2.3 वर्धित क्लायंट देय व्यासंग

हे असेही असू शकते की वर्धित क्लायंट देय व्यासंग घेणे आवश्यक आहे. जेव्हा मनी लॉन्ड्रिंगचा धोका असतो आणि दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा होण्याचा धोका जास्त असतो तेव्हा ही परिस्थिती असते. डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या मते, वर्धित क्लायंटची थकबाकी पुढील परिस्थितींमध्ये आयोजित करणे आवश्यक आहे:

 • आगाऊ, सावकारी किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठा होण्याचा धोका वाढण्याची शंका आहे;
 • क्लायंट ओळखीवर शारीरिकरित्या उपस्थित नसतो;
 • क्लायंट किंवा यूबीओ एक राजकीयदृष्ट्या उघडकीस आणणारी व्यक्ती आहे.

मनी लॉन्ड्रिंग किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठा होण्याचा धोका वाढल्याची शंका

जोखमीच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा होण्याचा उच्च जोखीम आहे, तेव्हा क्लायंटची वाढीव परिश्रमपूर्वक परिश्रम करणे आवश्यक आहे. ही वर्धित क्लायंटची देय व्याप्ती उदाहरणार्थ क्लायंटकडून चांगल्या वर्तणुकीच्या दाखल्याची विनंती करून, संचालक मंडळाच्या अधिकार्‍यांची आणि कार्ये तपासून किंवा बँकेच्या विनंतीसह निधीचे मूळ आणि गंतव्य तपासून केले जाऊ शकते. स्टेटमेन्ट. जे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे ते परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

ओळखीवर क्लायंट शारीरिकदृष्ट्या उपस्थित नसतो

जर एखादी क्लायंट ओळखीवर शारीरिकरित्या हजर नसेल तर याचा परिणाम मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा होण्याचा धोका जास्त असतो. अशा परिस्थितीत, या विशिष्ट जोखमीची भरपाई करण्यासाठी उपाय करणे आवश्यक आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीने सूचित केले की कोणत्या संस्थांना जोखीम भरपाई करावी लागेल:

 • अतिरिक्त कागदपत्रे, डेटा किंवा माहितीच्या आधारे क्लायंटची ओळख पटविणे (उदाहरणार्थ पासपोर्टची नोटरीकृत प्रत किंवा osपोस्टील);
 • सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या सत्यतेचे मूल्यांकन करणे;
 • व्यवसायाच्या नात्याशी किंवा व्यवहाराशी संबंधित प्रथम देयक एखाद्या सदस्यामध्ये नोंदणीकृत कार्यालय असलेल्या बँकेसह ग्राहकांच्या खात्याच्या वतीने किंवा खर्चाने केले गेले आहे किंवा नियुक्त केलेल्या राज्यात नियुक्त केलेल्या बँकेत या राज्यात व्यवसाय करण्यासाठी परवाना.

ओळख देय दिले असल्यास आम्ही व्युत्पन्न केलेल्या ओळखीबद्दल बोलतो. याचा अर्थ असा आहे की एखादी संस्था पूर्वीच्या कामगिरी केलेल्या क्लायंटच्या डेटाची परिश्रमपूर्वक परिश्रम करण्यापासून वापरू शकते. व्युत्पन्न ओळखीस परवानगी आहे कारण ज्या बँकेने ओळख देय दिले आहे ती बँक ही डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अधीन आहे किंवा दुसर्‍या सदस्या राज्यात तत्सम देखरेखीखाली आहे. तत्वतः, ही ओळख देय देताना क्लायंटची बँकेद्वारे ओळख होते.

क्लायंट किंवा यूबीओ एक राजकीयदृष्ट्या उघडकीस आणणारी व्यक्ती आहे

राजकीयदृष्ट्या उघडकीस आलेल्या व्यक्ती (पीईपी चे) असे लोक आहेत ज्यांनी नेदरलँड्स किंवा परदेशात प्रमुख राजकीय स्थान व्यापला आहे, किंवा एक वर्षापूर्वी अशी भूमिका घेतली आहे आणि

 • परदेशात रहा (त्यांच्याकडे डच राष्ट्रीयत्व किंवा दुसरे राष्ट्रीयत्व असो वा नसो);

OR

 • नेदरलँड्स मध्ये राहतात पण डच नागरिकत्व नाही.

एखादी व्यक्ती पीईपी आहे की नाही याची ग्राहकासाठी आणि ग्राहकाच्या कोणत्याही यूबीओसाठी तपासणी केली पाहिजे. खालील व्यक्ती पीईपीच्या कोणत्याही परिस्थितीत आहेत:

 • राज्य प्रमुख, सरकार प्रमुख, मंत्री आणि राज्य सचिव;
 • खासदार;
 • उच्च न्यायालयीन प्राधिकरणाचे सदस्य;
 • मध्यवर्ती बँकांच्या ऑडिट कार्यालये आणि व्यवस्थापन मंडळाचे सदस्य;
 • राजदूत, चार्गे डीफेअर आणि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी;
 • कार्यकारी आणि पर्यवेक्षी दोन्ही प्रशासकीय संस्थांचे सदस्य;
 • सार्वजनिक कंपन्यांचे अवयव;
 • तत्काळ कुटुंबातील सदस्य किंवा वरील व्यक्तींचे जवळचे सहकारी. []]

जेव्हा पीईपीचा सहभाग असतो तेव्हा संस्थेने मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्याचे उच्च धोका पुरेसे कमी करण्यासाठी आणि नियंत्रित करण्यासाठी अधिक डेटा संकलित करुन सत्यापित केला पाहिजे. []]

3. असामान्य व्यवहाराची नोंद

क्लायंटची देय परिश्रम पूर्ण झाल्यावर प्रस्तावित व्यवहार असामान्य आहे की नाही हे संस्थेने निश्चित केले पाहिजे. जर अशी परिस्थिती असेल आणि त्यात पैशांची उधळपट्टी किंवा दहशतवाद्यांकडून आर्थिक गुंतवणूकी असू शकते तर त्या व्यवहाराचा अहवाल दिला पाहिजे.

जर क्लायंटने देय परिश्रम केल्याने कायद्याने ठरवलेला डेटा प्रदान केला नसेल किंवा मनी लॉन्ड्रिंग किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठ्यात सामील होण्याचे संकेत असल्यास, व्यवहाराची नोंद एफआययूकडे करणे आवश्यक आहे. हे डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या मते आहे. डच अधिका-यांनी असामान्य व व्यवहारी आहे की नाही हे कोणत्या संस्थांच्या आधारे ठरवता येईल यावर व्यक्तिपरक व वस्तुनिष्ठ संकेत दिले आहेत. जर निर्देशकांपैकी एखादे प्रकरण चालू असेल तर असे मानले जाते की व्यवहार असामान्य आहे. यानंतर शक्य तितक्या लवकर हा व्यवहार एफआययूकडे नोंदविला जाणे आवश्यक आहे. खालील निर्देशक स्थापित केले आहेत:

व्यक्तिनिष्ठ संकेतक

 1. एखाद्या व्यवहारामध्ये ज्या संस्थेत असे मानण्याचे कारण असते की ते पैशाच्या लँडिंग किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठ्याशी संबंधित असू शकते. फायनान्शियल Actionक्शन टास्क फोर्सनेही विविध जोखीम देश ओळखले आहेत.

वस्तुनिष्ठ निर्देशक

 1. मनी लाँड्रिंग किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठ्याबाबत पोलिस किंवा सरकारी वकील सेवेला कळविलेले व्यवहारदेखील एफआययूकडे नोंदवले जाणे आवश्यक आहे; तथापि, अशी समजूत आहे की हे व्यवहार मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा संबंधित असू शकतात.
 2. मनी लाँड्रिंगपासून बचाव आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा प्रतिबंधित करण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक कमतरता असलेले राज्यमंत्री म्हणून नियामक नियमाद्वारे नियुक्त केलेल्या (कायदेशीर) व्यक्तीचा किंवा त्याचा नोंदणीकृत पत्ता असलेल्या व्यक्तीच्या फायद्यासाठी किंवा त्याकरिता केलेला व्यवहार.
 3. एक व्यवहार ज्यामध्ये एक किंवा अधिक वाहने, जहाजे, आर्ट ऑब्जेक्ट्स किंवा दागदागिने (अर्धवट) रोकड पेमेंटसाठी विकले जातात, ज्यामध्ये रोख रकमेची रक्कम € 25,000 किंवा त्याहून अधिक असेल.
 4. १,15,000,००० डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार, ज्यामध्ये दुसर्‍या चलनासाठी किंवा छोट्या मोठ्या संप्रदायात रोख देवाणघेवाण होते.
 5. क्रेडिट कार्ड किंवा प्री-पेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंटच्या नावे € 15,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेची रोख ठेव.
 6. क्रेडिट कार्डचा वापर किंवा-15,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारासंदर्भात प्री-पेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट.
 7. प्री-पेड इन्स्ट्रुमेंटसह किंवा देयकाच्या समान साधनांसह 15,000 डॉलर किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार
 8. पेनशॉपच्या नियंत्रणाखाली एक चांगला किंवा कित्येक वस्तू आणल्या गेलेल्या व्यवहारावर, प्यादेदाराने € 25,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या बदल्यात उपलब्ध केलेली रक्कम.
 9. प्री-पेड इन्स्ट्रुमेंटद्वारे किंवा परकीय चलनात पैसे देऊन, चेकद्वारे, चेकद्वारे किंवा संस्थेमार्फत € 15,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेचा व्यवहार.
 10. नाणी, नोटा किंवा इतर मौल्यवान वस्तू € 15,000 किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा करीत आहे.
 11. G 15,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेचा गीरो देय व्यवहार.
 12. €००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पैशाच्या हस्तांतरणास, जोपर्यंत अशा संस्थेकडून पैसे हस्तांतरणाची चिंता करत नाही जो डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीकडून घेतलेल्या असामान्य व्यवहाराची नोंद करण्याच्या जबाबदा to्याच्या अधीन असलेल्या या संस्थेतून या सेटलमेंटची सोडवणूक करेल. []]

सर्व संस्थांना सर्व निर्देशक लागू होत नाहीत. हे कोणत्या प्रकारच्या संस्थेवर अवलंबून असते जे संस्थेत सूचक लागू करतात. जेव्हा वर वर्णन केल्याप्रमाणे एखादा व्यवहार एखाद्या विशिष्ट संस्थेत होतो तेव्हा हा एक असामान्य व्यवहार मानला जातो. हा व्यवहार एफआययूकडे नोंदविला जाणे आवश्यक आहे. एफआययूने असामान्य व्यवहाराचा अहवाल म्हणून अहवाल नोंदविला. एफआययू नंतर असामान्य व्यवहार संशयास्पद आहे की नाही त्याचे मूल्यांकन करते आणि त्याची चौकशी गुन्हे अन्वेषण प्राधिकरण किंवा सुरक्षा सेवेद्वारे केली जाणे आवश्यक आहे.

एक्सएनयूएमएक्स. नुकसान भरपाई

जर एखाद्या संस्थेने एफआययूकडे असामान्य व्यवहाराची नोंद केली तर हा अहवाल नुकसान भरपाईसाठी आवश्यक आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या म्हणण्यानुसार, एफआययूला एखाद्या अहवालाच्या संदर्भात चांगला विश्वास ठेवून दिलेला डेटा किंवा मनी लॉन्ड्रिंगच्या संशयाच्या संदर्भात नोंदविलेल्या संस्थेच्या तपासणी किंवा खटल्याच्या उद्देशाने आधार म्हणून काम करू शकत नाही. किंवा या संस्थेद्वारे दहशतवादी वित्तपुरवठा. या व्यतिरिक्त, हा डेटा गुन्हा म्हणून काम करू शकत नाही. हे एखाद्या संस्थेने एफआययूला प्रदान केलेल्या डेटावर देखील लागू होते, वाजवी अनुमानानुसार, हे डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या जबाबदार्‍याचे पालन करेल. याचा अर्थ असा होतो की एखाद्या संस्थेने एफआययूला दिलेली माहिती, असामान्य व्यवहाराच्या अहवालाच्या संदर्भात, मनी लाँड्रिंग किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रकरणी गुन्हेगारी तपासात या संस्थेविरूद्ध वापरली जाऊ शकत नाही. ही नुकसान भरपाई एफआययूला डेटा आणि माहिती पुरविणार्‍या संस्थेसाठी काम करणार्‍या व्यक्तींना देखील लागू होते. चांगल्या श्रद्धेने असामान्य व्यवहाराचा अहवाल दिल्यास, गुन्हेगारीचे नुकसानभरपाई मिळते.

शिवाय, ज्या संस्थेने असामान्य व्यवहाराची नोंद केली आहे किंवा डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीच्या आधारावर अतिरिक्त माहिती प्रदान केली आहे अशा तृतीय पक्षाच्या परिणामी झालेल्या नुकसानीस जबाबदार नाही. याचा अर्थ असा होतो की असामान्य व्यवहाराच्या अहवालामुळे क्लायंटला झालेल्या नुकसानीस संस्थेस जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. म्हणूनच, एक असामान्य व्यवहाराची नोंद करण्याच्या जबाबदा with्याचे पालन करून, नागरी नुकसान भरपाई संस्थेला देखील दिली जाते. हे नागरी नुकसान भरपाई अशा व्यक्तींना देखील लागू होते जे संस्थेत काम करतात ज्यांनी असामान्य व्यवहाराची नोंद केली आहे किंवा एफआययूला माहिती पुरविली आहे.

5. डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीकडून इतर जबाबदा .्या

क्लायंटची योग्य ती काळजी घेणे आणि एफआययूकडे असामान्य व्यवहाराची नोंद करण्याचे बंधन व्यतिरिक्त, डब्ल्यूडब्ल्यूएफएफ देखील गोपनीयतेचे बंधन आणि संस्थांचे प्रशिक्षण बंधन आहे.

गोपनीयतेचे दायित्व

गोपनीयतेचे कर्तव्य म्हणजे एखादी संस्था एफआययूला दिलेल्या अहवालाविषयी आणि पैशाच्या व्यवहारामध्ये पैसे गुंतवणूकी किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठा गुंतल्याच्या संशयाबद्दल कोणालाही माहिती देऊ शकत नाही. यासंदर्भात संबंधित क्लायंटला माहिती देण्यास संस्थेस प्रतिबंधित देखील आहे. यामागचे कारण असे आहे की एफआययू या असामान्य व्यवहाराची चौकशी सुरू करेल. ज्या पक्षाचा शोध घेण्यात आला आहे अशा पक्षांना प्रतिबंधित करण्यासाठी गोपनीयतेचे बंधन स्थापित केले आहे, उदाहरणार्थ, पुराव्यांची विल्हेवाट लावण्याची संधी.

प्रशिक्षण बंधन

डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या मते संस्थांचे प्रशिक्षण बंधन आहे. या प्रशिक्षण दायित्वामध्ये असे होते की संस्थेच्या कर्मचार्‍यांना डब्ल्यूडब्ल्यूएफएफच्या तरतुदींविषयी परिचित असणे आवश्यक आहे, कारण त्यांच्या कर्तव्याच्या कामगिरीसाठी हे संबंधित आहे. कर्मचार्‍यांनी ग्राहकांची योग्य थकबाकी व्यवस्थितपणे करण्यास आणि असामान्य व्यवहार ओळखण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. हे साध्य करण्यासाठी नियतकालिक प्रशिक्षण पाळले जाणे आवश्यक आहे.

6. डब्ल्यूडब्ल्यूएफएफचे अनुपालन न करण्याचे परिणाम

डब्ल्यूडब्ल्यूएफकडून विविध जबाबदा .्या घेतल्या आहेतः क्लायंटला देय परिश्रम घेणे, असामान्य व्यवहाराची नोंद करणे, गोपनीयतेचे बंधन आणि प्रशिक्षण बंधन. विविध डेटा रेकॉर्ड करणे आणि संग्रहित करणे देखील आवश्यक आहे आणि एखाद्या संस्थेने सावकारी आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

जर एखाद्या संस्थेने वर सूचीबद्ध केलेल्या जबाबदा .्यांचे पालन केले नाही तर उपाय केले जातील. संस्थेच्या प्रकारानुसार डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीच्या अनुपालनाचे पर्यवेक्षण कर प्राधिकरण / ब्यूरो पर्यवेक्षण डब्ल्यूडब्ल्यूएफटी, डच सेंट्रल बँक, वित्तीय बाजारपेठेसाठी डच प्राधिकरण, वित्तीय पर्यवेक्षण कार्यालय किंवा डच बार असोसिएशनद्वारे केले जाते. एखादी संस्था डब्ल्यूडब्ल्यूएफ च्या तरतुदींचे योग्य पालन करीत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी हे पर्यवेक्षक पर्यवेक्षी तपासणी करतात. या तपासणींमध्ये, जोखीम धोरणाची रूपरेषा आणि अस्तित्वाचे मूल्यांकन केले जाते. संस्थांनी प्रत्यक्षात असामान्य व्यवहाराची नोंद केली पाहिजे हेदेखील या तपासणीचे उद्दीष्ट आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास पर्यवेक्षक अधिका्यांना वाढीव दंड किंवा प्रशासकीय दंडाच्या अधीन ऑर्डर लावण्यास अधिकृत केले आहे. अंतर्गत प्रक्रियेच्या विकासासाठी आणि कर्मचार्‍यांच्या प्रशिक्षणासंदर्भात कृती करण्याच्या एका विशिष्ट क्रमाचे पालन करण्यासाठी एखाद्या संस्थेस सूचना देण्याची त्यांची शक्यता देखील आहे.

एखादी संस्था असामान्य व्यवहाराची नोंद करण्यात अयशस्वी ठरल्यास, डब्ल्यूडब्ल्यूएफचे उल्लंघन होईल. अहवाल देण्यास अपयशी जाणीवपूर्वक किंवा चुकून झाले होते काय हे काही फरक पडत नाही. जर एखाद्या संस्थेने डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीचे उल्लंघन केले तर डच आर्थिक गुन्हे कायद्यानुसार यास आर्थिक गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. एफआययू एखाद्या संस्थेच्या अहवाल देण्याच्या वागणुकीबद्दल अधिक तपास करू शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये, पर्यवेक्षी अधिकारी अगदी डच सरकारी वकील यांना उल्लंघन नोंदवू शकतात, जे नंतर संस्थेवर गुन्हेगारी तपास सुरू करू शकतात. त्यानंतर संस्थेवर कारवाई केली जाईल कारण त्याने डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या तरतुदींचे पालन केले नाही.

7 निष्कर्ष

डब्ल्यूडब्ल्यूएफएफ हा एक कायदा आहे जो बर्‍याच संस्थांना लागू आहे. म्हणूनच, डब्ल्यूडब्ल्यूएफएफचे पालन करण्यासाठी कोणत्या जबाबदा .्या पार पाडणे आवश्यक आहे हे या संस्थांना माहित असणे आवश्यक आहे. क्लायंटला योग्य व्यायामाचे पालन करणे, असामान्य व्यवहाराची नोंद करणे, गोपनीयतेचे बंधन आणि डब्ल्यूडब्ल्यूएफकडून घेतलेले प्रशिक्षण बंधन. मनी लाँड्रिंगचा धोका आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा होण्याचा धोका जितका शक्य असेल तितका लहान आहे याची खात्री करण्यासाठी ही जबाबदा established्या स्थापन करण्यात आली आहेत आणि या उपक्रम होत असल्याचा संशय आल्यास त्वरित कारवाई केली जाऊ शकते. संस्थांसाठी, जोखमींचे मूल्यांकन करणे आणि त्यानुसार उपाययोजना करणे महत्वाचे आहे. संस्थेच्या प्रकारावर आणि संस्था केलेल्या क्रियांच्या आधारे भिन्न नियम लागू होऊ शकतात.

संस्थांनी केवळ डब्ल्यूडब्ल्यूएफटीकडून घेतलेल्या जबाबदा .्या पाळल्याच पाहिजेत असे नाही, तर संस्थांना त्याचे इतर परिणामही भोगावे लागतात. जेव्हा एफआययूचा अहवाल सद्भावनेने दिला जातो तेव्हा संस्थेला गुन्हेगारी आणि नागरी नुकसानभरपाई दिली जाते. अशावेळी संस्थेने पुरविलेली माहिती त्याविरूद्ध वापरली जाऊ शकत नाही. एफआययूच्या अहवालातून प्राप्त झालेल्या ग्राहकाच्या नुकसानीचे नागरी उत्तरदायित्व देखील वगळलेले आहे. दुसरीकडे, जेव्हा डब्ल्यूडब्ल्यूएफचे उल्लंघन केले जाते तेव्हा असे परिणाम उद्भवतात. सर्वात वाईट परिस्थितीत एखाद्या संस्थेवर फौजदारी कारवाई देखील केली जाऊ शकते. म्हणूनच, संस्थांनी डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या तरतुदींचे पालन करणे, केवळ पैशाच्या सावधगिरीचे आणि दहशतवादाचे वित्तपुरवठ्याचे जोखीम कमी करण्यासाठीच नव्हे तर स्वतःचे संरक्षण करणे देखील अत्यंत आवश्यक आहे.
_____________________________

[1] 'वाट इज डी व्वाफ्ट', Belastingdienst 09-07-2018, www.belastingdienst.nl.

[2] कामर्स्टुकें II 2017/18, 34 910, 7 (नोटा व्हॅन विझिंगिग).

[3] कामर्स्टुकें II 2017/18, 34 808, 3, पी. 3 (एमव्हीटी)

[4] कामर्स्टुकें II 2017/18, 34 808, 3, पी. 3 (एमव्हीटी)

[5] कामर्स्टुकें II 2017/18, 34 808, 3, पी. 8 (एमव्हीटी)

[6] कामर्स्टुकें II 2017/18, 34 808, 3, पी. 3 (एमव्हीटी)

[]] 'वाट ईन पीईपी' आहे, ऑटोरिटिट फिनान्सिएल मार्कटेन 09-07-2018, www.afm.nl.

[8] कामर्स्टुकें II 2017/18, 34 808, 3, पी. 4 (एमव्हीटी)

[]] 'मेलडरग्रोपेन', एफआययू 09-07-2018, www.fiu-nederland.nl.

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा Privacy Policy
Law & More B.V.