शीर्षक प्रतिमेचा प्रतिधारण

पदवी धारणा

नागरी संहितेनुसार, मालकी ही एखाद्या व्यक्तीला मिळू शकणारा सर्वात व्यापक हक्क आहे. सर्व प्रथम, याचा अर्थ असा आहे की इतरांनी त्या व्यक्तीच्या मालकीचा आदर केला पाहिजे. या अधिकाराचा परिणाम म्हणून, त्याच्या मालकाचे काय होते हे निर्धारित करणे मालकाचे आहे. उदाहरणार्थ, मालक त्याच्या कराराच्या कराराद्वारे त्याच्या चांगल्याची मालकी दुसर्‍या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. तथापि, वैध हस्तांतरणासाठी कित्येक कायदेशीर अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. शेवटी चांगल्याची मालकी हस्तांतरित करणारी अट म्हणजे प्रश्नातील चांगल्या गोष्टीची वितरण करणे, उदाहरणार्थ शब्दशः त्याला खरेदीदाराकडे देणे आणि सर्वसाधारणपणे विचार केल्याप्रमाणे खरेदी किंमतीची भरपाई करणे ही नाही. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, खरेदीदार त्याच्या वितरणाच्या वेळी चांगल्याचा मालक होतो.

शीर्षक प्रतिमेचा प्रतिधारण

कोणतेही पदवी धारणा मान्य नाही

विशेषतः, आपण पदवी कायम ठेवण्याच्या बाबतीत खरेदीदाराशी सहमत नसल्यास वरील गोष्टी असतील. हे मान्यच आहे की, डिलीव्हरी व्यतिरिक्त, खरेदी किंमत तसेच खरेदीदाराने त्याद्वारे देय देणे आवश्यक आहे त्या संज्ञेमध्ये खरेदी करारावर सहमती दर्शविली जाते. तथापि, डिलिव्हरीच्या विपरीत, (मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी) खरेदी किंमतीची कायदेशीर आवश्यकता नाही. म्हणूनच शक्य आहे की खरेदीदार सुरुवातीला आपल्या वस्तूंचा मालक होईल, त्यासाठी पैसे न भरता (पूर्ण रक्कम). त्यानंतर खरेदीदार पैसे देणार नाही? मग आपण फक्त आपल्या वस्तूंवर पुन्हा हक्क सांगू शकत नाही. तथापि, न देणारा खरेदीदार केवळ त्या चांगल्यावर मालकी हक्काच्या हक्काची विनंती करु शकतो आणि आपण यावेळी विचारलेल्या वस्तूमधील मालकीच्या त्याच्या अधिकाराचा आदर करावा अशी अपेक्षा आहे. दुस words्या शब्दांत, त्या बाबतीत आपण आपल्या चांगल्या किंवा देय न देता आणि म्हणून रिक्त हाताने रहाल. खरेदीदाराने देय देण्याचा हेतू दर्शविला असेल तर प्रत्यक्षात पैसे भरण्याआधीच ते दिवाळखोरीला सामोरे जात असल्यास तेच लागू होते. ही एक अप्रिय परिस्थिती आहे जी या मार्गाने टाळली जाऊ शकते.

खबरदारीचा उपाय म्हणून पदवी कायम ठेवणे

सर्व केल्यानंतर, प्रतिबंध बरा करण्यापेक्षा बरे करणे चांगले. म्हणूनच उपलब्ध असलेल्या शक्यतांचा वापर करणे शहाणपणाचे आहे. उदाहरणार्थ, चांगल्या मालकास खरेदीदाराशी सहमत होऊ शकते की जर काही अटी खरेदीदाराने पूर्ण केल्या तरच मालकी त्यास देईल. अशी स्थिती उदाहरणार्थ, खरेदी किंमतीच्या देयकाशी देखील संबंधित असू शकते आणि त्याला पदवी धारणा देखील म्हणतात. डच सिव्हिल कोडच्या कलम:: 3 in मध्ये शिर्षकाची धारणा नियमित केली जाते आणि जर सहमत असेल तर अशा प्रकारे परिणाम होईल की खरेदीदाराने मालनाची पूर्ण सहमत किंमत देईपर्यंत विक्रेता त्या वस्तूचा कायदेशीररित्या मालक राहील. शीर्षक कायम ठेवणे नंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून काम करते: खरेदीदार पैसे देण्यास अयशस्वी होतो? किंवा विक्रेत्यास पैसे देण्यापूर्वी खरेदीदारास दिवाळखोरीचा सामना करावा लागेल? अशा परिस्थितीत, निर्दिष्ट केलेल्या पदवी धारणाच्या परिणामी विक्रेताला खरेदीदाराकडून आपला माल परत घेण्याचा अधिकार आहे. जर खरेदीदाराने माल वितरीत करण्यात सहकार्य केले नाही तर विक्रेता जप्तीची कारवाई करण्यास आणि कायदेशीर मार्गाने अंमलात येऊ शकते. कारण विक्रेता नेहमीच मालक राहिला आहे, त्याचे चांगले पैसे खरेदीदाराच्या दिवाळखोरी इस्टेटमध्ये येत नाहीत आणि त्या इस्टेटमधून दावा केला जाऊ शकतो. खरेदीदाराने देय अट पूर्ण केली आहे का? नंतर (केवळ) चांगल्याची मालकी खरेदीदारास जाईल.

शीर्षक कायम ठेवण्याचे उदाहरणः भाडे खरेदी

पक्ष सर्वसाधारणपणे पदवी कायम ठेवण्याचा वापर करतात त्यापैकी एक म्हणजे भाड्याने खरेदी करणे किंवा उदाहरणार्थ, कलम Article ए: १7 B बीडब्ल्यू मध्ये नियमन केलेल्या हप्त्यावरील कार खरेदी. म्हणूनच भाड्याने घेतलेल्या खरेदीवर हप्ता खरेदी करणे व विक्री करणे समाविष्ट असते, ज्यायोगे पक्ष मान्य करतात की विक्री केलेल्या मालकीची मालकी केवळ वितरणानुसार हस्तांतरित केली जात नाही तर खरेदीदाराने खरेदी कराराच्या पूर्ण देय अटीची पूर्तता करूनच करारनामा केला आहे. यात सर्व स्थावर मालमत्ता आणि सर्वात नोंदणीकृत मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांचा समावेश नाही. हे व्यवहार कायद्यानुसार भाड्याने खरेदीपासून वगळले आहेत. शेवटी, भाड्याने-खरेदी योजनेचे उद्दीष्ट त्याच्या खरेदीदाराच्या संरक्षणाच्या अनिवार्य तरतुदींसह आहे, उदाहरणार्थ, भाड्याने खरेदी कमी हलवण्यासाठी घेतलेली कार तसेच विक्रेता खरेदीदाराच्या बाजूने एकतर्फी बळकट पोजीशनच्या विरूद्ध. .

पदवी कायम ठेवण्याची प्रभावीता

पदवी कायम ठेवण्याच्या प्रभावी कार्यासाठी, हे लेखी नोंदविले जाणे महत्वाचे आहे. हे स्वतः खरेदी करारामध्ये किंवा पूर्णपणे स्वतंत्र करारामध्ये केले जाऊ शकते. तथापि, पदवी धारणा सामान्यत: सामान्य नियम आणि शर्तींमध्ये दिली जाते. त्या प्रकरणात, तथापि, हे लक्षात घेतले पाहिजे की सर्वसाधारण परिस्थितीशी संबंधित कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सामान्य अटी आणि शर्ती आणि लागू कायदेशीर आवश्यकतांबद्दल अधिक माहिती आमच्या मागील ब्लॉगपैकी एकामध्ये आढळू शकते: सामान्य नियम आणि शर्तीः आपल्याला त्यांच्याबद्दल काय माहित असणे आवश्यक आहे.

प्रभावीपणाच्या संदर्भात हे देखील महत्त्वाचे आहे की अंतर्भूत असलेल्या पदवीची धारणा देखील वैध आहे. या शेवटी, खालील आवश्यकता पूर्ण केल्या पाहिजेत:

  • प्रकरण निर्धारित करण्यायोग्य किंवा ओळखण्यायोग्य असावे (वर्णन केलेले)
  • प्रकरण नवीन प्रकरणात समाविष्ट केले जाऊ शकत नाही
  • प्रकरण नवीन प्रकरणात रूपांतरित झाले नसेल

शिवाय, पदवी टिकवून ठेवण्याबाबत तरतुदी फारच कमी प्रमाणात न करणे महत्त्वाचे आहे. संकुचित शीर्षक धारणा तयार केली जाते, अधिक जोखीम खुली ठेवली जातात. जर विक्रेत्यास बर्‍याच वस्तू वितरित केल्या गेल्या तर शहाणपणाचे आहे, उदाहरणार्थ, पूर्ण खरेदी किंमत देईपर्यंत विकल्याची सर्व वस्तूंचे मालकच राहण्याची व्यवस्था करणे या गोष्टींचे काही भाग आधीच दिले गेले असले तरीही खरेदीदार. हेच खरेदीदाराच्या वस्तूंवर लागू होते ज्यात विक्रेत्याने वितरीत केलेला माल आहे किंवा कमीतकमी त्यावर प्रक्रिया केली जाते. या प्रकरणात, याला पदवीचा विस्तारित धारणा म्हणून देखील संबोधले जाते.

लक्ष वेधून घेणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून शीर्षक कायम ठेवून खरेदीदारास अलगाव

कारण खरेदीदारावर अद्याप मालक नसल्याने पदवी धारणा मान्य केल्यामुळे तो तत्त्वतः दुसरा कायदेशीर मालक बनण्यास सक्षम नाही. खरं तर, खरेदीदार अर्थातच तृतीय पक्षाला माल विकून हे करू शकतो, जे नियमितपणे देखील घडते. योगायोगाने, विक्रेत्याशी अंतर्गत संबंध दिल्यास, खरेदीदाराला तरीही माल हस्तांतरित करण्यास अधिकृत केले जाऊ शकते. दोन्ही प्रकरणांमध्ये मालक तृतीय पक्षाकडून आपला माल परत मिळवू शकत नाही. तथापि, शीर्षकाची धारणा केवळ विक्रेत्याने खरेदीदाराकडे ठेवली आहे. याव्यतिरिक्त, तृतीय पक्ष, खरेदीदाराच्या अशा दाव्यांविरूद्ध संरक्षणाच्या संदर्भात, नागरी संहिताच्या अनुच्छेद 3:86 च्या तरतुदीवर किंवा दुसर्‍या शब्दांत चांगली श्रद्धा ठेवू शकतो. हे फक्त तेव्हाच वेगळे असेल जेव्हा या तृतीय पक्षाला खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यातील पदवीची धारणा माहित असेल किंवा मालकाच्या पदवीच्या आधारे वितरित केल्या जाणा for्या वस्तूची उद्योगात प्रथा आहे आणि खरेदीदार आर्थिकदृष्ट्या आजारी आहे हे माहित असेल.

शीर्षक कायम ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या उपयुक्त परंतु कठीण बांधकाम आहे. म्हणूनच पदवी धारणामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी तज्ञाच्या वकीलाचा सल्ला घेणे शहाणपणाचे आहे. आपण पदवी धारणाशी संबंधित आहात का की त्यास मसुदा तयार करण्यात मदत हवी आहे? मग संपर्क साधा Law & More. येथे Law & More आम्हाला समजले आहे की अशा उपायाची धारणा नसल्यास किंवा त्याचे चुकीचे रेकॉर्डिंग दूरगामी परिणाम होऊ शकते. आमचे वकील कंत्राटी कायद्याच्या क्षेत्रातील तज्ञ आहेत आणि वैयक्तिक दृष्टिकोनातून आपल्याला मदत करण्यास आनंदी आहेत.

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा Privacy Policy
Law & More B.V.