भाडे संरक्षण प्रतिमा

भाडे संरक्षण

जेव्हा आपण नेदरलँड्समध्ये निवास भाड्याने देता तेव्हा आपण भाडे संरक्षणास आपोआपच पात्र आहात. आपल्या सह-भाडेकरू आणि सबटेन्ट्सवरही हे लागू होते. तत्वतः भाडे संरक्षणामध्ये दोन बाबींचा समावेश आहे: भाडे भाडे संरक्षण आणि भाडेकरार भाडेकराराच्या कराराच्या समाप्तीच्या विरूद्ध संरक्षण या अर्थाने की जमीनदार फक्त भाडेकरार करार रद्द करू शकत नाही. भाडे संरक्षणाचे दोन्ही पैलू सामाजिक घरांच्या भाडेकरूंना लागू आहेत, परंतु मुक्त क्षेत्रातील भाडेकरूंसाठी असे नाही. भाड्याने देण्याची मुदत संपुष्टात येणा .्या भाड्याच्या किंमतीचे संरक्षण किंवा भाडे संरक्षणाविषयी नेमके काय आणि कोणत्या ब्लॉगचे संरक्षण या विषयावर आहे याची चर्चा या ब्लॉगमध्ये आहे. परंतु प्रथम, हा ब्लॉग भाडेकरुतांच्या संरक्षणाच्या एकूण वापरासाठी राहण्याच्या जागेच्या नावाच्या अटबद्दल चर्चा करतो.

भाडे संरक्षण प्रतिमा

लिव्हिंग स्पेस

भाडे संरक्षणासंदर्भात कायदेशीर तरतुदींच्या अर्जासाठी, आधी राहत्या जागेचा प्रश्न असणे आवश्यक आहे. डच सिव्हिल कोडच्या कलम 7: 233 नुसार, राहत्या जागेचा अर्थ एक स्वतंत्र किंवा नॉन-स्वयंपूर्ण घर, एक कारवां किंवा कायमस्वरुपी वास्तव्यासाठी असलेली स्टँड म्हणून भाड्याने घेतल्यामुळे निर्मित स्थावर मालमत्ता इन्सोफर म्हणून समजली पाहिजे. भाडे संरक्षणाच्या उद्देशाने स्वतंत्र किंवा स्वयंचलित-रहिवासी असलेल्या भाडेकरूंमध्ये यापुढे कोणताही भेदभाव केला जात नाही.

राहण्याच्या जागेच्या संकल्पनेत अचल ताठरपणा देखील समाविष्ट आहे, दुस words्या शब्दांत अशा सुविधा ज्या त्यांच्या स्वभावानुसार घर, कारवां किंवा खेळपट्टीशी निगडित आहेत किंवा भाड्याच्या कराराच्या आधारे त्या भाग आहेत. घरांच्या संकुलात, उदाहरणार्थ, पायर्या, गॅलरी आणि कॉरिडोर तसेच मध्यवर्ती प्रतिष्ठान जर ते सार्वजनिक वर्ण नसलेल्या जागा म्हणून कराराने नियुक्त केले असतील तर.

तथापि, डच सिव्हिल कोडच्या कलम 7: 233 च्या अर्थामध्ये कोणतीही जागा राहण्याची शक्यता नसल्यास त्यास काळजी असेलः

 • राहण्याच्या जागेचा अल्पकालीन वापर; हे प्रकरण वापराच्या स्वरुपाच्या आधारे केले जाते, उदाहरणार्थ सुट्टीचे घर किंवा एक्सचेंज हाऊस म्हणून. या अर्थाने, अल्प कालावधी अशा प्रकारे वापरलेल्या संदर्भित आहे आणि मान्य केलेल्या वेळेचा नाही;
 • एक आश्रित राहण्याची जागा; जर घर व्यावसायिक जागेसह भाड्याने भाड्याने दिले असेल तर; अशा परिस्थितीत, घर भाड्याने घेतलेल्या व्यवसायाच्या जागेचा एक भाग आहे, जेणेकरुन गृहनिर्माण अटी परंतु व्यवसायाच्या जागेसंदर्भातील तरतुदी घरात लागू होणार नाहीत;
 • हाऊस बोट; ही एक घटना आहे जी डच सिव्हिल कोडच्या कलम 7: 233 च्या कायदेशीर परिभाषास बसत नाही. अशा घरास सहसा स्थावर मालमत्ता म्हणून मानले जाऊ शकत नाही, कारण माती किंवा बँकेशी शाश्वत संबंध नाही.

भाडे किंमत संरक्षण

जर वर वर्णन केलेल्या राहण्याच्या जागेची अट पूर्ण केली असेल तर भाडेकरी सर्व प्रथम भाड्याने देणार्‍या किंमतीचा संरक्षण घेतील. अशा प्रकरणात पुढील प्रारंभिक मुद्दे लागूः

 • गुणवत्तेचे गुणोत्तर, भाड्याने दिलेल्या घराच्या जागेसह आणि त्यासाठी लागणा for्या भाड्याच्या दरम्यान, वाजवी असणे आवश्यक आहे;
 • भाडेकरूकडे नेहमीच सुरुवातीच्या भाडे किंमतीचे भाडे समितीद्वारे मूल्यमापन करण्याचा पर्याय असतो; लीज सुरू झाल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आतच हे शक्य आहे; भाडे समितीचा निर्णय बंधनकारक आहे, परंतु अद्याप पुनरावलोकनासाठी उपजिल्हा न्यायालयात सादर केला जाऊ शकतो;
 • घरमालक अमर्यादित भाडे वाढीसह पुढे जाऊ शकत नाही; भाडे वाढीस विशिष्ट कायदेशीर मर्यादा लागू होतात, जसे की मंत्री यांनी ठरविलेले जास्तीत जास्त भाडे वाढ टक्केवारी;
 • भाडे संरक्षणासंदर्भातील वैधानिक तरतुदी अनिवार्य कायदा आहेत, म्हणजेच भाडेकरूच्या हानीसाठी भाडेपट्टी करारात जमीनदार त्यांच्यापासून विचलित होऊ शकत नाही.

योगायोगाने, नमूद केलेली तत्त्वे केवळ सामाजिक घरांच्या भाडेकरूंनाच लागू होतात. ही राहण्याची जागा जी भाड्याने नियमन केलेल्या भागामध्ये येते आणि म्हणूनच राहत्या जागेच्या स्थानातून ते स्वतंत्र केले जाऊ शकते किंवा स्वतंत्र भाडे क्षेत्रातील आहे. उदारीकरण किंवा नि: शुल्क घरांच्या बाबतीत, भाडे इतके जास्त आहे की भाडेकरू आता भाडे अनुदानास पात्र नाहीत आणि म्हणूनच कायद्याच्या संरक्षणाबाहेर पडतात. उदारीकरण आणि सामाजिक गृहनिर्माण दरम्यानची मर्यादा अंदाजे दरमहा अंदाजे 752 युरोच्या भाड्याच्या किंमतीवर आहे. जर भाड्याने घेतलेल्या भाड्याची किंमत ही रक्कम ओलांडली तर भाडेकरू यापुढे वर वर्णन केलेल्या तत्त्वांवर विसंबून राहू शकत नाही कारण नंतर तो उदारीकरण झालेल्या घरांच्या भाड्याने देण्याची चिंता करत आहे.

भाडे करार रद्द केल्यापासून भाडे संरक्षण

तथापि, भाडे संरक्षणाच्या इतर बाबींच्या वापरासाठी, सामाजिक आणि उदारीकृत घरांच्या भाडेकरूंमध्ये कोणताही भेदभाव केला जात नाही. दुसर्‍या शब्दांत, याचा अर्थ असा आहे की भाडेकराच्या कराराच्या समाप्तीपासून प्रत्येक भाडेकरू राहण्याचे जागेचे प्रमाण मुख्यत्वे आणि आपोआपच संरक्षित केले जाते, या अर्थाने की जमीनदार फक्त भाडे करार रद्द करू शकत नाही. या संदर्भात, भाडेकरू विशेषतः संरक्षित आहे कारणः

 • डिल सिव्हिल कोडच्या कलम 7: 272 च्यानुसार भाडेकराचा करार मकान मालकाद्वारे संपुष्टात आणणे रद्द नाही; तत्त्वानुसार, भाडेकरू कराराच्या समाप्तीचा निर्णय परस्पर संमतीने प्रथम करण्याचा प्रयत्न करणे जमीनमालकाचे आहे. जर ते कार्य करत नसेल आणि भाडेकरू समाप्तीस सहमत नसेल तर, जमीनमालकाची समाप्ती खरोखर भाडे करार रद्द करत नाही. याचा अर्थ असा की भाडे करार नेहमीप्रमाणेच चालू राहतो आणि भाडेकरू कराराच्या समाप्तीसाठी मालकांना सबडिस्ट्रक्ट कोर्टाकडे कायदेशीर दावा दाखल करावा लागतो. त्या प्रकरणात, जमीन मालकाच्या समाप्तीच्या दाव्यावर न्यायालयाने अटल निर्णय घेतल्याशिवाय भाडे करार संपणार नाही.
 • डच सिव्हिल कोडच्या कलम 7: 271 च्या मते, जमीनदारांनी संपुष्टात येण्याचे कारण सांगितले पाहिजे; जर जमीनदार भाडे करार रद्द करणार असेल तर त्याने नागरी संहिताच्या वरील लेखातील औपचारिकतांचे पालन केले पाहिजे. नोटिस कालावधीव्यतिरिक्त, संपुष्टात आणण्याचे एक मैदान या संदर्भातील एक महत्त्वाची औपचारिकता आहे. डच सिव्हिल कोडच्या कलम 7: 274 परिच्छेद 1 मध्ये नमूद केल्यानुसार, जमीन मालकाने अशाच प्रकारे संपुष्टात आणण्याच्या नोटिसमध्ये संपुष्टात आणण्याचे एक कारण नमूद केले पाहिजे:
 1. भाडेकरू चांगला भाडेकरूसारखा वागला नाही
 2. हे निश्चित कालावधीसाठी भाड्याने देण्याची चिंता करते
 3. घरमालकांना तातडीने त्याच्या स्वत: च्या वापरासाठी भाड्याने देणे आवश्यक आहे
 4. भाडेकरू नवीन भाडे करारामध्ये प्रवेश करण्याच्या वाजवी ऑफरवर सहमत नाहीत
 5. वैध झोनिंग योजनेनुसार भाड्याने घेतलेल्या जमिनीचा वापर जमीनमालकांना करावयाचा आहे
 6. भाडेपट्टी संपुष्टात आणताना जमीनमालकांच्या आवडी भाडेपट्टीच्या भाडेपट्टीच्या अखंड भाडेपट्टीच्या मालमत्तेपेक्षा (जमीनदार भाडेपट्टीच्या बाबतीत)
 • डच सिव्हिल कोडच्या कलम 7: 274 परिच्छेद 1 मध्ये नमूद केलेल्या आधारावर न्यायाधीशाद्वारे भाडेपट्टा संपुष्टात आणला जाऊ शकतो.; उपरोक्त नमूद केलेली मैदाने विपुल आहेतः म्हणजेच जर न्यायालयासमोर कायदेशीर कार्यवाही केली गेली तर इतर कारणांवरील भाडे करार संपुष्टात आणणे शक्य नाही. वरीलपैकी एक कारण उद्भवल्यास, कोर्टाने भाडेकरूचा दावा संपुष्टात आणण्याचा दावा देखील मंजूर केला पाहिजे. अशा परिस्थितीत (आवडीचे) हितसंबंध ठेवण्यास जागा नाही. तथापि, तात्काळ वैयक्तिक वापरासाठी समाप्तीच्या मैदानाच्या संदर्भात या अपवाद्यास लागू आहे. जेव्हा हक्काला परवानगी दिली जाते, तेव्हा न्यायालय देखील हद्दपार होण्याची वेळ निश्चित करेल. तथापि, जर जमीन मालकाचा समाप्ती दावा नाकारला गेला तर, संबंधित भाडेपट्टी त्याच्याद्वारे पुन्हा तीन वर्षांसाठी संपुष्टात आणली जाऊ शकत नाही.

भाडे बाजार चळवळ कायदा

पूर्वी, भाडे संरक्षणासंदर्भात बर्‍याच टीकेच्या अधीन असे: भाड्याचे संरक्षण बरेच दूर गेले असते आणि असे बरेच घरमालक आहेत जे भाडे संरक्षण इतके कठोर नसल्यास घर भाड्याने देण्यास आवडेल. या टीकेबाबत आमदार संवेदनशील असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या कारणास्तव, आमदारांनी 1 जुलै २०१,, भाडे बाजार हस्तांतरण कायदा म्हणून हा कायदा लागू करण्याचा पर्याय निवडला आहे. या नवीन कायद्यामुळे भाडेकरूचे संरक्षण कमी कठोर झाले. या कायद्याच्या संदर्भात हे सर्वात महत्वाचे बदल आहेतः

 • दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीच्या स्वतंत्र राहत्या जागेच्या भाडे करारासाठी आणि पाच वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी जागा नसलेल्या स्वतंत्र राहत्या जागेच्या भाडे करारांकरिता, जमीनदारांना भाडे संरक्षणाशिवाय भाड्याने देणे शक्य झाले आहे. याचा अर्थ असा की भाड्याने घेतलेल्या कराराची मान्यता कायद्याच्या कार्यवाहीनंतर संमतीनंतर संपेल आणि जमीनमालकास पूर्वीसारखी संपुष्टात आणण्याची गरज नाही.
 • लक्ष्य गट कराराच्या सुरूवातीस, घरमालकांना विद्यार्थ्यांसारख्या विशिष्ट लक्ष्य गटाच्या घरांच्या संदर्भातील भाडे करार रद्द करणे देखील सुलभ केले आहे. जर भाडेकरू यापुढे विशिष्ट लक्ष्य गटाचा नसेल आणि उदाहरणार्थ, यापुढे तो एक विद्यार्थी म्हणून मानला जाऊ शकत नाही, तर जमीनदार त्वरित वैयक्तिक वापरामुळे अधिक सहज आणि वेगवान कारणास्तव संपुष्टात आणण्यास सक्षम असेल.

आपण भाडेकरी आहात आणि आपण हे जाणून घेऊ इच्छित आहात की आपण कोणत्या भाडे संरक्षणासाठी पात्र आहात? आपण भाडे करार रद्द करू इच्छित जमीनदार आहात? किंवा आपल्याकडे या ब्लॉगशी संबंधित इतर काही प्रश्न आहेत? मग संपर्क साधा Law & More. आमचे वकील भाडे कायद्यात तज्ञ आहेत आणि आपल्याला सल्ला देण्यात आनंदित आहेत. आपल्या भाड्याने दिलेल्या विवादामुळे कायदेशीर कार्यवाही होऊ शकते तर कायदेशीररित्या ते आपल्याला मदत करू शकतात.

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा Privacy Policy
Law & More B.V.