नेदरलँड्समध्ये परदेशी निर्णयाची ओळख आणि अंमलबजावणी

नेदरलँड्समध्ये परदेशी निर्णयाची ओळख आणि अंमलबजावणी

परदेशात दिलेला निर्णय ओळखला जाऊ शकतो आणि/किंवा नेदरलँडमध्ये लागू केला जाऊ शकतो? कायदेशीर व्यवहारात हा वारंवार विचारला जाणारा प्रश्न आहे जो नियमितपणे आंतरराष्ट्रीय पक्ष आणि विवादांशी संबंधित आहे. या प्रश्नाचे उत्तर अस्पष्ट नाही. विविध कायदे आणि नियमांमुळे परदेशी निर्णयाची मान्यता आणि अंमलबजावणीची शिकवण बरीच गुंतागुंतीची आहे. हा ब्लॉग नेदरलँड्समध्ये परदेशी निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यतेच्या संदर्भात लागू कायदे आणि नियमांचे संक्षिप्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो. त्यावर आधारित, वरील प्रश्नाचे उत्तर या ब्लॉगमध्ये दिले जाईल.

जेव्हा परदेशी निर्णयाची मान्यता आणि अंमलबजावणीचा प्रश्न येतो, तेव्हा नेदरलँड्समध्ये नागरी प्रक्रिया संहिता (DCCP) चे कलम 431 केंद्रस्थानी आहे. हे खालील गोष्टी ठरवते:

'1. लेख 985-994 च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, परदेशी न्यायालयांनी दिलेले निर्णय किंवा नेदरलँडच्या बाहेर काढलेले अस्सल साधने नेदरलँड्समध्ये लागू केले जाऊ शकत नाहीत.

2. खटल्यांची सुनावणी होऊ शकते आणि पुन्हा डच कोर्टात निकाली काढली जाऊ शकते. '

अनुच्छेद 431 परिच्छेद 1 डीसीसीपी - परदेशी निर्णयाची अंमलबजावणी

कलेचा पहिला परिच्छेद. 431 डीसीसीपी परदेशी निर्णयांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे आणि स्पष्ट आहे: मूलभूत तत्व हे आहे की नेदरलँड्समध्ये परदेशी निर्णय लागू केले जाऊ शकत नाहीत. तथापि, उपरोक्त लेखाचा पहिला परिच्छेद पुढे जातो आणि प्रदान करतो की मूलभूत तत्त्वाला अपवाद आहे, म्हणजे लेख 985-994 DCCP मध्ये प्रदान केलेल्या प्रकरणांमध्ये.

लेख 985-994 DCCP मध्ये परदेशी राज्यांमध्ये तयार केलेल्या अंमलबजावणीयोग्य शीर्षकांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रक्रियेचे सामान्य नियम आहेत. हे सामान्य नियम, ज्याला एक्झिक्युटर प्रक्रिया असेही म्हणतात, कलम 985 (1) DCCP नुसार लागू होते फक्त 'परदेशी राज्याच्या कोर्टाने दिलेला निर्णय नेदरलँडमध्ये कराराच्या आधारे किंवा लागू केल्याने लागू होतो. कायदा'.

युरोपियन (EU) स्तरावर, उदाहरणार्थ, या संदर्भात खालील संबंधित नियम अस्तित्वात आहेत:

  • EEX नियमन आंतरराष्ट्रीय नागरी आणि व्यावसायिक बाबींवर
  • इबिस नियमन आंतरराष्ट्रीय घटस्फोट आणि पालकांची जबाबदारी
  • पोटगी नियमन आंतरराष्ट्रीय बाल आणि जोडीदाराच्या देखभालीवर
  • वैवाहिक मालमत्ता कायदा नियमन आंतरराष्ट्रीय वैवाहिक मालमत्ता कायद्यावर
  • भागीदारी नियमन आंतरराष्ट्रीय भागीदारी मालमत्ता कायद्यावर
  • वारसा अध्यादेश आंतरराष्ट्रीय उत्तराधिकार कायद्यावर

जर नेदरलँडमध्ये कायदा किंवा कराराच्या आधारे परदेशी निर्णय लागू करता येत असेल तर तो निर्णय स्वयंचलितपणे लागू करण्यायोग्य आदेश बनवत नाही, जेणेकरून त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. यासाठी, डच न्यायालयाला प्रथम अनुच्छेद 985 DCCP मध्ये वर्णन केलेल्या अंमलबजावणीसाठी रजा मंजूर करण्याची विनंती करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा नाही की प्रकरणाची पुन्हा तपासणी केली जाईल. लेख 985 Rv नुसार असे नाही. तथापि, असे निकष आहेत ज्याच्या आधारावर न्यायालय रजा मंजूर होईल की नाही याचे मूल्यांकन करते. कायदा किंवा करारात अचूक निकष निर्दिष्ट केले आहेत ज्याच्या आधारावर निर्णय लागू करण्यायोग्य आहे.

अनुच्छेद 431 परिच्छेद 2 डीसीसीपी - परदेशी निर्णयाची मान्यता

नेदरलँड आणि परदेशी राज्य यांच्यात कोणतीही अंमलबजावणी करार नसल्यास, कलेनुसार परदेशी निर्णय. 431 परिच्छेद 1 नेदरलँडमधील DCCP अंमलबजावणीसाठी पात्र नाही. याचे उदाहरण म्हणजे रशियन निर्णय. तथापि, नेदरलँड्सचे राज्य आणि रशियन फेडरेशन यांच्यात नागरी आणि व्यावसायिक बाबींमध्ये परस्पर मान्यता आणि निर्णयाची अंमलबजावणी नियंत्रित करणारा कोणताही करार नाही.

जर एखादा पक्ष एखाद्या परदेशी निर्णयाची अंमलबजावणी करू इच्छितो जो करार किंवा कायद्याच्या आधारावर लागू करता येत नाही, तर कलम 431 परिच्छेद 2 डीसीसीपी एक पर्याय देते. अनुच्छेद 431 DCCP चा दुसरा परिच्छेद अशी तरतूद करतो की एक पक्ष, ज्याच्या फायद्यासाठी परदेशी निर्णयात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, लागू करता येण्याजोगा तुलनीय निर्णय मिळवण्यासाठी पुन्हा डच न्यायालयापुढे कार्यवाही आणू शकतो. परदेशी कोर्टाने आधीच याच वादावर निर्णय घेतला आहे ही वस्तुस्थिती पुन्हा डच न्यायालयापुढे आणण्यापासून रोखत नाही.

कलम 431, परिच्छेद 2 DCCP नुसार या नवीन कार्यवाहीमध्ये, डच न्यायालय 'प्रत्येक विशिष्ट प्रकरणात मूल्यमापन करेल की परदेशी निर्णयासाठी अधिकार कोणत्या प्रमाणात दिले जावेत' (HR 14 नोव्हेंबर 1924, NJ 1925, Bontmantel). येथे मूलभूत तत्त्व असे आहे की 26 सप्टेंबर 2014 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात खालील किमान आवश्यकता विकसित केल्या गेल्या असल्यास परदेशी निर्णय (ज्याने न्यायिक शक्ती प्राप्त केली आहे) नेदरलँडमध्ये मान्यता प्राप्त आहे (ECLI: NL: HR: 2014: 2838, Gazprombank) पूर्ण झाले:

  1. परदेशी निर्णय देणाऱ्या कोर्टाचे अधिकारक्षेत्र हे आंतरराष्ट्रीय मानकांद्वारे सामान्यतः स्वीकारल्या जाणाऱ्या अधिकारक्षेत्रावर आधारित आहे;
  2. परदेशी निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये पोहोचला आहे जो कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेच्या आवश्यकतांची पूर्तता करतो आणि पुरेशी हमीसह;
  3. परदेशी निर्णयाची मान्यता डच सार्वजनिक व्यवस्थेच्या विरुद्ध नाही;
  4. अशा परिस्थितीचा प्रश्न नाही की ज्यामध्ये परदेशी निर्णय पक्षांदरम्यान दिलेल्या डच न्यायालयाच्या निर्णयाशी विसंगत आहे किंवा त्याच विषयाशी संबंधित विवादात समान पक्षांच्या दरम्यान दिलेल्या परदेशी न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयाशी आहे आणि आधारित आहे त्याच कारणास्तव.

उपरोक्त अटींची पूर्तता झाल्यास, खटल्याची ठोस हाताळणी केली जाऊ शकत नाही आणि डच कोर्ट दुसऱ्या पक्षाला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे असू शकते ज्यास परदेशी निर्णयात आधीच शिक्षा झाली आहे. कृपया लक्षात घ्या की, या कायद्यात विकसित केलेल्या या प्रणालीमध्ये, परदेशी निर्णय 'लागू करण्यायोग्य' घोषित केला जात नाही, परंतु डच निर्णयामध्ये एक नवीन शिक्षा दिली जाते जी परदेशी निर्णयाशी संबंधित आहे.

जर अ) ते ड) अटींची पूर्तता केली गेली नाही, तरीही खटल्यातील सामग्रीला कोर्टाने मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागेल. आणि, तसे असल्यास, परदेशी निर्णयाला कोणते स्पष्ट मूल्य दिले पाहिजे (मान्यतासाठी पात्र नाही) हे न्यायाधीशांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. केस कायद्यातून असे दिसून येते की जेव्हा सार्वजनिक आदेशाची स्थिती येते तेव्हा डच न्यायालय सुनावणीच्या अधिकाराच्या तत्त्वाला महत्त्व देते. याचा अर्थ असा की जर परदेशी निर्णय या तत्त्वाचे उल्लंघन करत असेल तर त्याची मान्यता बहुधा सार्वजनिक धोरणाच्या विरुद्ध असेल.

आपण आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर वादात सामील आहात आणि नेदरलँड्समध्ये आपल्या परदेशी निर्णयाला मान्यता मिळावी किंवा लागू करावी अशी आपली इच्छा आहे का? कृपया संपर्क साधा Law & More. येथे Law & More, आम्हाला समजते की आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर विवाद जटिल आहेत आणि पक्षांसाठी दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळेच Law & Moreचे वकील वैयक्तिक, पण पुरेसा दृष्टिकोन वापरतात. तुमच्या सोबत, ते तुमच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करतात आणि पुढील पावले उचलतात. आवश्यक असल्यास, आमचे वकील, जे आंतरराष्ट्रीय आणि प्रक्रियात्मक कायद्याच्या क्षेत्रातील तज्ञ आहेत, कोणत्याही मान्यता किंवा अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत तुम्हाला मदत करण्यात आनंदित आहेत.

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा Privacy Policy
Law & More B.V.