नेदरलँड्स मधील दिग्दर्शकांची जबाबदारी - प्रतिमा

नेदरलँड्स मधील संचालकांची जबाबदारी

परिचय

आपल्या स्वतःची कंपनी सुरू करणे हे बर्‍याच लोकांसाठी एक आकर्षक क्रिया आहे आणि त्याचे बरेच फायदे आहेत. तथापि, जे (भविष्यातील) उद्योजक कमी लेखतात असे वाटते, ते म्हणजे कंपनी स्थापणे देखील तोटे आणि जोखीम घेऊन येते. जेव्हा एखाद्या कंपनीची स्थापना कायदेशीर अस्तित्वाच्या स्वरूपात केली जाते तेव्हा संचालकांच्या दायित्वाचा धोका असतो.

कायदेशीर अस्तित्व कायदेशीर व्यक्तिमत्व असलेली एक स्वतंत्र कायदेशीर संस्था आहे. म्हणून, कायदेशीर संस्था कायदेशीर कारवाई करण्यास सक्षम आहे. हे साध्य करण्यासाठी कायदेशीर घटकास मदतीची आवश्यकता आहे. कायदेशीर अस्तित्व केवळ कागदावर अस्तित्वात असल्याने ते स्वतः कार्य करू शकत नाही. कायदेशीर अस्तित्वाचे प्रतिनिधित्व नैसर्गिक व्यक्तीने केले पाहिजे. तत्वतः, कायदेशीर अस्तित्व संचालक मंडळाद्वारे दर्शविली जाते. संचालक कायदेशीर घटकाच्या वतीने कायदेशीर कारवाई करू शकतात. दिग्दर्शक केवळ या क्रियांनी कायदेशीर अस्तित्त्वात बांधला आहे. तत्वतः, एखाद्या वैयक्तिक मालमत्तेसह कायदेशीर घटकाच्या कर्जासाठी संचालक जबाबदार नाही. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये संचालकांचे उत्तरदायित्व येऊ शकते, अशा परिस्थितीत दिग्दर्शक वैयक्तिकरित्या जबाबदार असेल. संचालकांचे दोन प्रकारचे दायित्व आहेतः अंतर्गत आणि बाह्य उत्तरदायित्व. या लेखामध्ये संचालकांच्या जबाबदा .्यासाठी वेगवेगळ्या कारणांवर चर्चा करण्यात आली आहे.

संचालकांचे अंतर्गत दायित्व

अंतर्गत उत्तरदायित्वाचा अर्थ असा आहे की कायदेशीर संस्था स्वतःच संचालक जबाबदार असेल. अंतर्गत उत्तरदायित्व लेख 2: 9 डच सिव्हिल कोडमधून प्राप्त झाले आहे. जेव्हा दिग्दर्शकाने आपली कामे अयोग्य मार्गाने पूर्ण केली तेव्हा त्याला अंतर्गत जबाबदार धरले जाऊ शकते. जेव्हा दिग्दर्शकावर गंभीर आरोप केला जाऊ शकतो तेव्हा कामांची अयोग्य पूर्तता गृहित धरली जाते. हे लेख 2: 9 डच सिव्हिल कोडवर आधारित आहे. शिवाय, अयोग्य व्यवस्थापन होण्यापासून प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करण्यामध्ये दिग्दर्शकाने दुर्लक्ष केले नसेल. जेव्हा आम्ही एखाद्या गंभीर आरोपाबद्दल बोलू? केस कायद्यानुसार केसची सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन त्याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. [१]

कायदेशीर अस्तित्वाच्या समावेशाच्या लेखांच्या विरुद्ध कार्य करणे हे एक भारी परिस्थिती म्हणून वर्गीकृत केले जाते. जर अशी स्थिती असेल तर दिग्दर्शकांचे उत्तरदायित्व तत्वतः गृहित धरले जाईल. तथापि, संचालक तथ्ये आणि परिस्थिती समोर आणू शकतात ज्यात असे सूचित होते की गुंतवणूकीच्या लेखाच्या विरोधात काम केल्यामुळे कठोर आरोप होऊ शकत नाहीत. जर ही बाब असेल तर न्यायाधीशांनी त्याचा आपल्या निकालात स्पष्टपणे समावेश करावा. [२]

अनेक अंतर्गत उत्तरदायित्व आणि बहिष्कार

लेखा 2: 9 वर आधारित उत्तरदायित्व डच सिव्हिल कोडमध्ये असे म्हटले आहे की तत्वतः सर्व संचालक कित्येक जबाबदार आहेत. म्हणूनच संपूर्ण संचालक मंडळावर गंभीर आरोप केले जातील. तथापि, या नियमास अपवाद आहे. दिग्दर्शक स्वत: संचालकांच्या दायित्वापासून ('निमित्त') काढून टाकू शकतो. तसे करण्यासाठी, दिग्दर्शकाने हे सिद्ध केले पाहिजे की त्यांच्यावर आरोप ठेवता येत नाही आणि अयोग्य व्यवस्थापन रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात तो दुर्लक्ष करीत नाही. हा लेख 2: 9 डच सिव्हिल कोडमधून आला आहे. बहिष्कृत करण्याचे आवाहन सहज स्वीकारले जाणार नाही. अयोग्य व्यवस्थापन रोखण्यासाठी त्याने स्वतःच्या शक्तीमध्ये सर्व उपाय केले हे दिग्दर्शकाने दाखवून दिले पाहिजे. पुराव्याचे ओझे दिग्दर्शकावर असते.

दिग्दर्शक जबाबदार आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी संचालक मंडळामधील कामांचे विभाजन महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. तथापि, काही कार्ये अशी कार्ये मानली जातात जी संपूर्ण संचालक मंडळाला महत्त्वाची असतात. संचालकांना विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीची जाणीव असली पाहिजे. कार्यांचे विभाजन हे बदलत नाही. तत्वतः, अक्षमता बहिष्कार करण्याचे मैदान नाही. दिग्दर्शकांकडून योग्यरित्या माहिती मिळावी आणि प्रश्न विचारण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. तथापि, अशी परिस्थिती उद्भवू शकते ज्यामध्ये दिग्दर्शकाची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. []] म्हणूनच, दिग्दर्शक स्वत: ला यशस्वीपणे बहिष्कृत करू शकतो की नाही, या प्रकरणातील तथ्य आणि परिस्थिती यावर बरेच अवलंबून आहे.

संचालकांची बाह्य दायित्व

बाह्य उत्तरदायित्वामध्ये असे म्हटले जाते की दिग्दर्शक तृतीय पक्षाकडे जबाबदार आहे. बाह्य दायित्व कॉर्पोरेट बुरखा छेदते. संचालक असलेल्या नैसर्गिक व्यक्तींना यापुढे कायदेशीर संस्था संरक्षण देत नाही. बाह्य संचालकांच्या दायित्वाचे कायदेशीर आधार अयोग्य व्यवस्थापन आहेत, जे आर्टिकल २: १2 आणि डच सिव्हिल कोड (दिवाळखोरीच्या आत) आणि based: १ management२ डच सिव्हिल कोड (दिवाळखोरीच्या बाहेर) वर आधारित अत्याचाराची कृती आधारित आहेत. ).

दिवाळखोरीत संचालकांचे बाह्य दायित्व

दिवाळखोरीत बाह्य संचालकांचे दायित्व खासगी मर्यादित दायित्व कंपन्यांना (डच बीव्ही आणि एनव्ही) लागू होते. हा लेख 2: 138 डच सिव्हिल कोड आणि लेख 2: 248 डच सिव्हिल कोडमधून आला आहे. संचालक मंडळाच्या गैरकारभारामुळे किंवा चुकांमुळे दिवाळखोरी झाली तेव्हा संचालक जबाबदार असू शकतात. सर्व लेखाकारांचे प्रतिनिधित्व करणारे क्यूरेटरला संचालकांचे उत्तरदायित्व लागू होऊ शकते की नाही याची तपासणी करावी लागेल.

जेव्हा संचालक मंडळाने चुकीच्या पद्धतीने आपली कार्ये पूर्ण केली असतील आणि ही अयोग्य पूर्ती दिवाळखोरीचे महत्त्वाचे कारण असेल तेव्हा दिवाळखोरीत बाह्य दायित्व स्वीकारले जाऊ शकते. या कार्यांच्या अयोग्य पूर्णतेबद्दल पुराव्याचे ओझे क्यूरेटरवर असते; त्याला वाखाणण्याजोगा आहे की त्याच परिस्थितीत वाजवी विचार करणारा दिग्दर्शक अशा प्रकारे वागला नसता. []] तत्त्वत: लेनदारांना कमतरता आणणारी क्रिया अयोग्य व्यवस्थापन व्युत्पन्न करते. संचालकांकडून होणारे गैरवर्तन रोखणे आवश्यक आहे.

विधानाने लेख 2: 138 सब 2 डच सिव्हिल कोड आणि लेख 2: 248 सब 2 डच सिव्हिल कोडमध्ये पुराव्यांच्या काही विशिष्ट गृहितकांचा समावेश केला आहे. जेव्हा संचालक मंडळ लेखा 2:10 डच सिव्हिल कोड किंवा लेख 2: 394 डच सिव्हिल कोडचे पालन करीत नाही, तेव्हा पुरावा एक गृहित धरले जाते. या प्रकरणात असे मानले जाते की दिवाळखोरीचे अयोग्य व्यवस्थापन हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. यामुळे पुराव्याचे ओझे दिग्दर्शकाकडे वर्ग होते. तथापि, संचालक पुराव्यांच्या गृहितकांना नाकारू शकतात. तसे करण्यासाठी, दिग्दर्शकाने हे स्पष्ट केले पाहिजे की दिवाळखोरी चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे झाली नाही तर इतर तथ्य आणि परिस्थितीमुळे झाली. अयोग्य व्यवस्थापन रोखण्यासाठी त्यांनी उपाययोजना करण्यात दुर्लक्ष केले नाही हेही दिग्दर्शकाने दाखवून दिले पाहिजे. []] शिवाय, क्युरेटर दिवाळखोरी होण्यापूर्वी केवळ तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी दावा दाखल करू शकतो. हा लेख 5: 2 सब 138 डच सिव्हिल कोड आणि लेख 6: 2 सब 248 डच सिव्हिल कोडमधून आला आहे.

अनेक बाह्य दायित्व आणि बहिष्कार

दिवाळखोरीत स्पष्टपणे चुकीच्या व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक दिग्दर्शक जबाबदार असतो. तथापि, दिग्दर्शक स्वत: ला बहिष्कृत करून या अनेक दायित्वापासून वाचू शकतात. हा लेख 2: 138 सब 3 डच सिव्हिल कोड आणि लेख 2: 248 सब 3 डच सिव्हिल कोडमधून आला आहे. दिग्दर्शकाने हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे की कार्यांची अयोग्य पूर्ती त्याच्या विरूद्ध असू शकत नाही. कामांच्या अयोग्य पुर्णत्वाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी त्यांनी उपाययोजना करण्यात दुर्लक्ष केले असेल. बहिष्कृत करण्याच्या पुराव्याचे ओझे दिग्दर्शकावर असते. हे वर नमूद केलेल्या लेखांमधून प्राप्त झाले आहे आणि डच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील केस कायद्यामध्ये स्थापित आहे. []]

छळ करण्याच्या कृत्यावर आधारित बाह्य उत्तरदायित्व

संचालक देखील छळ करण्याच्या कृत्यावर आधारित जबाबदार असू शकतात, जे कलम 6: 162 डच सिव्हिल कोडवरून आले आहेत. हा लेख उत्तरदायित्वाचा सामान्य आधार प्रदान करतो. छळ करण्याच्या कृत्यावर आधारित संचालकांच्या दायित्वाची जबाबदारी देखील एका स्वतंत्र लेखापालद्वारे मागविली जाऊ शकते.

डच सर्वोच्च न्यायालयाने छळ करण्याच्या कृत्यावर आधारित दोन प्रकारचे संचालकांचे दायित्व वेगळे केले. प्रथम, उत्तरदायित्व बेक्लेमेल मानकांच्या आधारावर स्वीकारले जाऊ शकते. या प्रकरणात, एका दिग्दर्शकाने कंपनीच्या वतीने तृतीय पक्षाशी करार केला आहे, जेव्हा त्याला माहित असेल किंवा उचितपणे हे समजले पाहिजे होते की कंपनी या कराराद्वारे घेतलेल्या जबाबदा with्यांचे पालन करू शकत नाही. []] दायित्वाचा दुसरा प्रकार म्हणजे संसाधनांची निराशा. या प्रकरणात, कंपनीने आपल्या लेनदारांना पैसे दिले नाहीत आणि तिची देय कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थता आहे हे एका दिग्दर्शकामुळे घडले. दिग्दर्शकाच्या कृती इतक्या निष्काळजी आहेत की त्याच्यावर कठोर आरोप केले जाऊ शकतात. []] यामधील पुराव्याचे ओझे जमादारावर आहे.

कायदेशीर अस्तित्व संचालकाचे उत्तरदायित्व

नेदरलँड्समध्ये, एक नैसर्गिक व्यक्ती तसेच कायदेशीर अस्तित्व कायदेशीर घटकाचा संचालक असू शकते. गोष्टी सुलभ करण्यासाठी, जे नैसर्गिक व्यक्ती संचालक आहे त्याला नैसर्गिक संचालक म्हटले जाईल आणि कायदेशीर अस्तित्व जो संचालक असेल त्याला या परिच्छेदात अस्तित्व संचालक म्हटले जाईल. कायदेशीर अस्तित्व संचालक असू शकते ही वस्तुस्थिती याचा अर्थ असा नाही की संचालक म्हणून कायदेशीर संस्था नियुक्त केल्याने संचालकांचे उत्तरदायित्व टाळता येऊ शकते. हा लेख 2:11 डच सिव्हिल कोडमधून आला आहे. जेव्हा एखादा अस्तित्व संचालक जबाबदार धरला जातो तेव्हा हे उत्तरदायित्व या घटकाच्या संचालकांच्या नैसर्गिक संचालकांवर देखील असते.

अनुच्छेद २:११ डच नागरी संहिता अशा परिस्थितीत लागू होते ज्यात संचालकांचे उत्तरदायित्व लेख २: Dutch डच सिव्हिल कोड, लेख २: १2 डच सिव्हिल कोड आणि लेख २: २11 डच सिव्हिल कोडच्या आधारावर गृहित धरले जाते. तथापि, लेख उद्भवला की नाही यावर प्रश्न उद्भवला आहे ११:११ डच सिव्हिल कोड देखील अत्याचारांच्या कृत्यावर आधारित संचालकांच्या उत्तरदायित्वावर लागू आहे. डच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला आहे की खरंच हे प्रकरण आहे. या निकालात, डच सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर इतिहासाकडे लक्ष वेधले. कलम २:११ डच सिव्हिल कोडचे उद्दीष्ट टाळण्यासाठी नैसर्गिक व्यक्तींना अस्तित्व संचालकांच्या मागे लपण्यापासून रोखणे हे आहे. या अनुच्छेदात समाविष्ट आहे की 2:9 डच सिव्हिल कोड कायद्याच्या आधारावर घटकाचा संचालक जबाबदार असू शकतो अशा सर्व प्रकरणांवर लागू आहे. []]

संचालक मंडळाचे डिस्चार्ज

संचालक मंडळाला डिस्चार्ज देऊन संचालकांचे उत्तरदायित्व टळले जाऊ शकते. डिस्चार्ज म्हणजे संचालक मंडळाचे धोरण, डिस्चार्ज होईपर्यंत चालविले जाते, हे कायदेशीर घटकाद्वारे मंजूर केले जाते. डिस्चार्ज म्हणजे संचालकांचे दायित्व माफी. डिस्चार्ज हा एक शब्द नाही जो कायद्यामध्ये आढळू शकतो, परंतु बहुतेकदा तो एखाद्या कायदेशीर अस्तित्वाच्या लेखात समाविष्ट असतो. डिस्चार्ज हे उत्तरदायित्वाची अंतर्गत माफी आहे. म्हणूनच, स्त्राव केवळ अंतर्गत दायित्वावरच लागू होते. तिसरे पक्ष अजूनही संचालकांचे उत्तरदायित्व सांगण्यास सक्षम असतात.

डिस्चार्ज केवळ त्या वास्तविकतेवर आणि अटींवर लागू होते जे डिस्चार्ज मंजूर होण्याच्या वेळी भागधारकांना ज्ञात होते. [10] अज्ञात वस्तुस्थितीचे उत्तरदायित्व अद्याप उपस्थित असेल. म्हणून, स्त्राव शंभर टक्के सुरक्षित नाही आणि संचालकांना हमी देत ​​नाही.

निष्कर्ष

उद्योजकता एक आव्हानात्मक आणि मजेदार क्रियाकलाप असू शकते परंतु दुर्दैवाने ती जोखीमांसह होते. बरेच उद्योजक असा विश्वास ठेवतात की कायदेशीर अस्तित्व मिळवून ते दायित्व वगळतात. हे उद्योजक निराश होतील; विशिष्ट परिस्थितीत, संचालकांचे उत्तरदायित्व लागू होऊ शकते. याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात; संचालक त्याच्या खासगी मालमत्तेसह कंपनीच्या कर्जासाठी जबाबदार असेल. म्हणूनच, संचालकांच्या दायित्वापासून उद्भवणार्‍या जोखमींना कमी लेखू नये. कायदेशीर संस्थांच्या संचालकांनी सर्व कायदेशीर अटींचे पालन करणे आणि कायदेशीर घटकाचे मुक्त आणि हेतुपूर्वक व्यवस्थापन करणे शहाणपणाचे ठरेल.

या लेखाद्वारे या लेखाची संपूर्ण आवृत्ती उपलब्ध आहे

संपर्क

हा लेख वाचल्यानंतर आपल्याकडे काही प्रश्न किंवा टिप्पण्या असल्यास, कृपया येथे वकील मॅक्सिम होडाकशी संपर्क साधा Law & More मॅक्सिम.होडॅक @ लॅन्डमँडोम.एनएल, किंवा टॉम मेव्हिसद्वारे वकील Law & More tom.meevis@lawandmore.nl मार्गे किंवा +31 (0) 40-3690680 वर कॉल करा.

[1] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 1997: झेडसी 2243 (स्टॅलेमन / व्हॅन डी व्हेन).

[2] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 2002: एई 7011 (बर्घुइझर पेपीयरफाब्राइक)

[3] ईसीएलआय: एनएल: गेम: २०१०: बीएन 2010 6929...

[4] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 2001: एबी2053 (पन्मो).

[5] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 2007: बीए 6773 (निळा टोमॅटो)

[6] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 2015: 522 (ग्लासेंटरले बियर बीव्ही)

[7] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 1989: एबी 9521 (बेक्लेमेल).

[8] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 2006: एझेड 0758 (ऑन्टेव्हेंजर / रॉलोफसेन)

[9] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 2017: 275.

[10] ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 1997: झेडसी 2243 (स्टॅलेमन / व्हॅन डी वेन); ईसीएलआय: एनएल: एचआर: 2010: बीएम 2332.

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा Privacy Policy
Law & More B.V.