पेन्शन योजना अनिवार्य आहे का?

पेन्शन योजना अनिवार्य आहे का?

होय आणि नाही! मुख्य नियम असा आहे की नियोक्ता कर्मचार्यांना पेन्शन योजना ऑफर करण्यास बांधील नाही. याव्यतिरिक्त, तत्त्वतः, कर्मचार्यांना नियोक्त्याने प्रदान केलेल्या पेन्शन योजनेत भाग घेण्यास बांधील नाही.

व्यवहारात, तथापि, अशा अनेक परिस्थिती आहेत जेथे हा मुख्य नियम लागू होत नाही, नियोक्त्याला पेन्शन योजना ऑफर करायची की नाही याबद्दल फारसा पर्याय नसतो. तसेच, एखादा नियोक्ता त्याला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे पेन्शन योजना नेहमी डिझाइन करू शकत नाही किंवा बदलू शकत नाही. याबाबत निश्चितता असणे गरजेचे आहे.

कोणत्या परिस्थितीत पेन्शन योजना अनिवार्य आहे?

  • मध्ये अनिवार्य सदस्यत्वासाठी उद्योग पेन्शन फंड;
  • अ अंतर्गत बंधन सामूहिक करार; मुळे निर्बंध कार्य परिषद'संमतीचा अधिकार;
  • पूर्व-अस्तित्वाच्या बाबतीत अंमलबजावणी करार;
  • अनुसरण करत आहे वैधानिक तरतूद पेन्शन कायद्यात.

उद्योग निवृत्ती वेतन निधीमध्ये अनिवार्य सहभाग

जेव्हा एखादी कंपनी अनिवार्य उद्योग पेन्शन फंडाच्या कक्षेत येते, तेव्हा त्याचा परिणाम असा होतो की नियोक्ता पेन्शन फंडाची पेन्शन योजना ऑफर करण्यास आणि कर्मचार्‍याची या निधीमध्ये नोंदणी करण्यास बांधील असतो. जर एखादा नियोक्ता चुकून अनिवार्य उद्योग पेन्शन फंडात सामील झाला नाही, तर त्याचे आणि त्याच्या कर्मचार्‍यांसाठी त्याचे महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. तसेच, नियोक्त्याने नंतर तरीही सामील होणे आवश्यक आहे आणि पूर्वलक्षीपणे कर्मचार्‍यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की सर्व थकीत पेन्शन योगदान अद्याप भरावे लागेल. काहीवेळा सूट मिळू शकते, परंतु हे उद्योगानुसार बदलत असल्याने, याचे काळजीपूर्वक संशोधन करणे आवश्यक आहे. तुमचा उपक्रम uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl वर अनिवार्य परिभाषित लाभ निधींपैकी एकाने कव्हर केला आहे की नाही हे तुम्ही तपासू शकता.

बहुतेक डच कामगार अनिवार्यपणे 50 पेक्षा जास्त उद्योग पेन्शन फंडांपैकी एकाशी संलग्न आहेत. ABP (सरकार आणि शिक्षणासाठी), PFZW (आरोग्य आणि कल्याण), BPF Bouw आणि मेटल आणि टेक्नॉलॉजी पेन्शन फंड हे सर्वात प्रसिद्ध उद्योग पेन्शन फंड आहेत.

सामूहिक करारावर आधारित पेन्शन दायित्वे

सामूहिक करारामध्ये पेन्शन योजनेचे पालन करणे आवश्यक असलेल्या तरतुदी आणि अटी असू शकतात किंवा पेन्शन कोणत्या पेन्शन प्रदात्याकडे पेन्शन ठेवली पाहिजे हे अनिवार्यपणे लिहून देऊ शकते. पेन्शनवरील CBA तरतुदी सर्वसाधारणपणे बंधनकारक घोषित केल्या जाऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ, तत्त्वतः, असंरेखित नियोक्ते आणि कर्मचारी त्यांच्याशी बांधील नाहीत. तथापि, नियोक्ता आणि कर्मचारी अनिवार्य उद्योग पेन्शन फंडाच्या कक्षेत येऊ शकतात की नाही हे तपासणे नेहमीच महत्त्वाचे असते.

वर्क कौन्सिलच्या संमतीच्या अधिकारामुळे नियोक्तावर निर्बंध 

वर्क्स कौन्सिलच्या संमतीचा तथाकथित अधिकार निवृत्ती वेतनांवरील नियोक्ताच्या कराराच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालतो. हा संमती अधिकार वर्क्स कौन्सिल कायद्याच्या कलम 27 मध्ये विनियमित केला आहे. कंपनीने किमान ५० लोकांना काम दिल्यास कायद्यानुसार वर्क कौन्सिल आवश्यक आहे. एंटरप्राइझमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या ठरवताना, पूर्णवेळ काम करणाऱ्या आणि अर्धवेळ काम करणाऱ्यांमध्ये फरक केला जाऊ शकत नाही. वर्क्स कौन्सिल कायद्यांतर्गत, नियोक्त्याने इतर गोष्टींबरोबरच पेन्शन करार सादर करणे, त्यात सुधारणा करणे किंवा रद्द करणे या कोणत्याही निर्णयासाठी वर्क कौन्सिलची संमती घेणे आवश्यक आहे.

नियोक्त्याने आधीच पेन्शन प्रदात्याशी प्रशासन करार केला आहे.

या परिस्थितीत, नियोक्ता जवळजवळ नेहमीच करारानुसार सर्व नवीन कर्मचार्यांना पेन्शन प्रदात्याकडे नोंदणी करण्यास बांधील असतो. याचे एक कारण म्हणजे, तत्त्वतः, पेन्शन प्रशासकाला कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची स्थिती विचारण्याची परवानगी नाही. आता, केवळ खराब आरोग्य असलेल्या कर्मचार्‍यांची नोंदणी टाळण्यासाठी, पेन्शन प्रशासकास सर्व कर्मचारी - किंवा कर्मचार्‍यांच्या गटाची - नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

वैधानिक तरतूद पेन्शन कायद्यामुळे निर्बंध

नियोक्त्याने नवीन कर्मचारी पेन्शन योजनेत भाग घेतील की नाही ते सामील झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत लेखी कळवले पाहिजे. जर हा कर्मचारी आधीच पेन्शन योजनेत सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या त्याच गटातील असेल तर नवीन कर्मचारी देखील आपोआप या पेन्शन योजनेत सहभागी होण्यास सुरुवात करेल. सराव मध्ये, हे सहसा ऑफर केलेल्या रोजगार करारामध्ये आधीच नमूद केलेले असते.

कर्मचाऱ्यांचे योगदान

अनिवार्य पेन्शन योजना नियोक्त्याला कव्हर करते का? तसे असल्यास, ती योजना किंवा सामूहिक करार कर्मचार्‍यांचे जास्तीत जास्त योगदान देईल. टीप! पेन्शनचे योगदान वजा केले जातेकर्मचार्‍यांच्या पेन्शन योगदानामध्ये नियोक्त्याचा वाटा श्रम खर्च म्हणून मोजला जातो. नियोक्ता हे नफ्यातून वजा करू शकतात. परिणामी, तुम्ही कमी कर भरता.

नियोक्त्याची काळजी घेणे कर्तव्य

पेन्शनबद्दलची माहिती पेन्शन प्रदाता (पेन्शन फंड किंवा पेन्शन विमा कंपनी) मार्फत जाते. परंतु नियोक्त्याने कर्मचार्‍यांना काही गोष्टींची माहिती देखील दिली पाहिजे. याला कर्तव्याची काळजी म्हणतात. पेन्शन फंड किंवा पेन्शन इन्शुरन्स अनेकदा यासाठी मदत करू शकतात. नियोक्त्याने कर्मचार्यांना त्यांच्या पेन्शनबद्दल सूचित केले पाहिजे:

  • नोकरीच्या सुरुवातीला. नियोक्ता त्यांना पेन्शन योजना आणि पेन्शन योगदान याबद्दल सांगतो. आणि मूल्य हस्तांतरण शक्य आहे का. नवीन कर्मचारी आधीच जमा झालेली पेन्शन नवीन नियोक्त्याच्या पेन्शन योजनेत ठेवतो.
  • जर ते आधीच काम करत असतील, उदाहरणार्थ, अतिरिक्त पेन्शन तयार करण्याच्या संधींबद्दल.
  • जर त्यांनी नोकरी सोडली, तर नियोक्ता नियोक्त्याला सांगतो की जर कर्मचाऱ्याने स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला तर पेन्शन योजना सुरू राहू शकते. याव्यतिरिक्त, नियोक्त्याने कर्मचार्‍याला त्यांच्या पेन्शनचे मूल्य हस्तांतरण त्यांच्या नवीन नियोक्त्याच्या पेन्शन योजनेत केले पाहिजे.

कर्मचारी पेन्शन नाकारू शकतो का?

बहुतेक प्रकरणांमध्ये, पेन्शन योजनेत भाग न घेणे जवळजवळ अशक्य आहे. सामूहिक करारामध्ये उद्योग निवृत्ती वेतन किंवा पेन्शन सहभाग निश्चित केला असल्यास, कर्मचारी त्यातून बाहेर पडू शकत नाही. जर नियोक्त्याने पेन्शन विमा कंपनीशी करार केला असेल, तर सर्व कर्मचारी सहभागी होतील असा करार देखील असतो. एक कर्मचारी म्हणून, तुम्ही स्वतःला हे देखील विचारू शकता की सहभागी न होणे शहाणपणाचे आहे का. पेन्शन फंडात तुमच्या अनिवार्य योगदानाव्यतिरिक्त, नियोक्ता देखील काही भाग योगदान देतो. तसेच, पेन्शनचे योगदान हे एकूण पगारातून येते, तर जेव्हा तुम्ही स्वतःची बचत करायला सुरुवात करता तेव्हा ते तुमच्या निव्वळ पगारातून आले पाहिजे.

बळी

प्रामाणिक आक्षेप घेणारी अशी व्यक्ती आहे जी त्यांच्या धार्मिक विश्वासामुळे विमा काढू इच्छित नाही. याचा परिणाम पेन्शनवर होतो. त्यानंतर त्यांच्याकडे सोशल इन्शुरन्स बँकेकडून (SVB) अधिकृत वितरण असणे आवश्यक आहे. अशा सूटसाठी अर्ज करणे अत्यंत कठोर आहे, कारण ही सूट सर्व विम्यांना लागू होते. तुमची AOW आणि WW साठी नोंदणी रद्द केली जाईल आणि तुम्हाला यापुढे आरोग्य विमा मिळू शकणार नाही. त्यामुळे केवळ तुमच्या अनिवार्य पेन्शन योगदानातून बाहेर पडण्यासाठी प्रामाणिक हरकतदार म्हणून नोंदणी करू नका. तुम्हाला SVB कडून मान्यता मिळाल्यास, तुम्ही स्वस्त असालच असे नाही. विमा उतरवलेल्या प्रकाराऐवजी, प्रामाणिक आक्षेप घेणारा बचत प्रकारासाठी प्रीमियम भरतो. व्याजदरासह खास उघडलेल्या बचत खात्यावर प्रीमियम भरला जातो. भांडे रिकामे होईपर्यंत ते सेवानिवृत्तीच्या वयानुसार हप्त्यांमध्ये प्राप्त करतात.

नियोक्ता पेन्शन योजना रातोरात बदलू शकत नाही.

पेन्शन योजना ही रोजगाराची अट आहे आणि नियोक्त्याला ती तशीच बदलण्याची परवानगी नाही. हे केवळ कर्मचार्यांच्या संमतीने परवानगी आहे. काहीवेळा पेन्शन योजना किंवा सामूहिक करार असे सांगते की एकतर्फी समायोजन शक्य आहे. परंतु हे केवळ गंभीर परिस्थितीतच अनुमत आहे, जसे की कंपनी दिवाळखोर होण्याचा धोका असल्यास किंवा कायदे किंवा सामूहिक श्रम करार बदलत असल्यास. त्यानंतर नियोक्त्याने आपल्या कर्मचार्‍यांना बदल प्रस्तावाची माहिती दिली पाहिजे.

जर एखादी योजना कंपनीमध्ये लागू असेल, तर ती जवळजवळ सर्व प्रकरणांमध्ये अनिवार्य आहे. जर ऐच्छिक पेन्शन ऑफर केली गेली असेल, तर मुख्य म्हणजे प्रत्येकाचा सहभाग सुनिश्चित करणे. आमचा ब्लॉग वाचल्यानंतर तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? मोकळ्या मनाने संपर्क आम्हाला; आमचे वकील तुमच्याशी आनंदाने बोलतील आणि तुम्हाला योग्य सल्ला देतील. 

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा Privacy Policy
Law & More B.V.