अपमान, बदनामी आणि प्रतिमेची निंदा

अपमान, बदनामी आणि निंदा

आपले मत किंवा टीका व्यक्त करणे तत्वतः निषिद्ध नाही. तथापि, याला काही मर्यादा आहेत. विधाने बेकायदेशीर असू नये. विधान बेकायदेशीर आहे की नाही याचा निर्णय विशिष्ट परिस्थितीनुसार दिला जाईल. निर्णयामध्ये एकीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हक्क आणि दुसरीकडे एखाद्याच्या सन्मान आणि प्रतिष्ठेच्या रक्षणाच्या हक्काच्या दरम्यान संतुलन तयार केले जाते. अपमान करणार्‍या व्यक्ती किंवा उद्योजकांचा नेहमीच नकारात्मक अर्थ असतो. काही प्रकरणांमध्ये, अपमान बेकायदेशीर मानला जातो. सराव मध्ये, अनेकदा अपमान दोन प्रकार बद्दल चर्चा आहे. बदनामी आणि / किंवा निंदा होऊ शकते. बदनामी आणि अपशब्द दोघेही जाणूनबुजून पीडिताला वाईट प्रकाशात आणतात. निंदा आणि बदनामी म्हणजे काय याचा अर्थ या ब्लॉगमध्ये दिला आहे. बदनामी आणि / किंवा निंदा केल्याबद्दल दोषी असलेल्या व्यक्तीवर लागू होणारी निर्बंधही आम्ही पाहू.

अपमान

“कोणताही मानहानि किंवा अपमानामुळे झाकलेला अपमान” साधा अपमान म्हणून पात्र ठरेल. अपमानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते तक्रार गुन्हा आहे. याचा अर्थ असा की पीडितेने अहवाल दिल्यावरच आरोपीवर कारवाई केली जाऊ शकते. अपमान सामान्यत: केवळ नीटनेटका नसलेली गोष्ट म्हणून पाहिले जाते, परंतु आपल्याला आपल्या हक्कांची चांगली जाणीव असल्यास काही बाबतीत आपण हे सुनिश्चित करू शकता की ज्याने आपला अपमान केला आहे त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. तथापि, बहुतेकदा असे घडते की पीडितेने अपमान नोंदविला नाही कारण तो किंवा तिचा खटल्याच्या प्रसिद्धीसंदर्भात अधिक गैरसोय होऊ शकतो.

मानहानि

जेव्हा ती प्रसिद्धीच्या उद्देशाने एखाद्याच्या सन्मान किंवा चांगल्या नावावर जाणीवपूर्वक मारहाण केली जाते तेव्हा ती व्यक्ती बदनामीसाठी दोषी असते. जाणीवपूर्वक मारहाण करणे म्हणजे एखाद्याचे नाव जाणीवपूर्वक चुकीच्या प्रकाशामध्ये ठेवले जाते. हेतुपुरस्सर हल्ला केल्याने, विधानाचा अर्थ असा होतो की आपण एखाद्या व्यक्तीचे, एखाद्या गटाचे किंवा एखाद्या संघटनेचे प्रचार करण्याच्या उद्देशाने त्याबद्दल जाणूनबुजून वाईट गोष्टी बोलल्यास आपण दंडनीय आहात. बदनामी तोंडी तसेच लेखी देखील होऊ शकते. जेव्हा ते लिखित स्वरूपात होते, तेव्हा ती बदनामीकारक टीप म्हणून पात्र असते. बदनामी करण्याचे हेतू अनेकदा सूड किंवा निराश असतात. पीडितासाठी एक फायदा म्हणजे केलेली बदनामी लिखित स्वरूपात असल्यास ती सिद्ध करणे सोपे आहे.

निंदा

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने मुद्दाम जाहीर निवेदने देऊन निंदानालस्ती केली जाते तेव्हा त्याबद्दल निंदा केली जाते, त्यापैकी त्याला माहित आहे किंवा हे माहित असावे की विधान सत्यतेवर आधारित नाहीत. म्हणून निंदा खोट्या मार्गाने एखाद्यावर दोषारोप म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

आरोप तथ्यावर आधारित असणे आवश्यक आहे

एक महत्त्वाचा प्रश्न ज्याचा प्रत्यक्ष व्यवहारात विचार केला जातो हा आहे की काय आणि किती प्रमाणात असल्यास, आरोप-प्रत्यारोपांच्या वेळी उपलब्ध असलेल्या तथ्यांकडे या आरोपांचे समर्थन होते. म्हणून न्यायाधीशांनी परिस्थितीत जसे प्रश्न विचारले होते त्या वेळी त्याकडे वळून पाहतो. न्यायाधीशांना काही विधाने बेकायदेशीर वाटल्यास, तो असा निर्णय घेईल की ज्याने विधान केले आहे त्या व्यक्तीच्या नुकसानीस जबाबदार आहे. बर्‍याच घटनांमध्ये पीडित व्यक्तीला भरपाई मिळण्याचा हक्क आहे बेकायदेशीर विधान झाल्यास पीडित व्यक्ती वकीलाच्या मदतीने दुरुस्तीची विनंती देखील करू शकते. सुधारणेचा अर्थ असा आहे की बेकायदेशीर प्रकाशन किंवा विधान सुधारले जाते. थोडक्यात, सुधारणेने असे म्हटले आहे की मागील संदेश चुकीचा किंवा निराधार होता.

नागरी आणि फौजदारी प्रक्रिया

अपमान, बदनामी किंवा निंदा झाल्यास पीडितेवर दिवाणी व फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता असते. नागरी कायद्याद्वारे, पीडित नुकसान भरपाई किंवा दुरुस्तीचा दावा करू शकतो. कारण बदनामी करणे आणि निंदा करणे हेदेखील गुन्हेगारी गुन्हे आहेत, पीडित देखील त्यांची तक्रार नोंदवू शकतो आणि गुन्हेगाराविरूद्ध फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई करावी अशी मागणी केली जाऊ शकते.

अपमान, बदनामी आणि निंदा: निर्बंध काय आहेत?

साधा अपमान दंडनीय असू शकतो. यासाठी एक अट अशी आहे की पीडितेने अहवाल तयार केला असावा आणि सार्वजनिक वकील सेवेने संशयितावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असावा. न्यायाधीश लादणारी जास्तीत जास्त शिक्षा तीन महिने कारावास किंवा दुसर्‍या प्रकाराचा दंड (, 4,100) आहे. दंड किंवा (कारावास) दंडाची रक्कम हे अपमानाच्या गंभीरतेवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, भेदभावपूर्ण अपमान केल्याबद्दल अधिक कठोर शिक्षा केली जाते.

मानहानि देखील दंडनीय आहे. येथे पुन्हा, पीडितेने अहवाल तयार केला असावा आणि सरकारी वकील यांनी आरोपीवर खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला असावा. बदनामी झाल्यास न्यायाधीश जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची नजरकैद किंवा तिसर्‍या श्रेणीचा (, 8,200) दंड ठोठावू शकतो. अपमानाच्या बाबतीत, गुन्ह्याचे गांभीर्य देखील येथे विचारात घेतले जाते. उदाहरणार्थ, नागरी सेवकाविरूद्ध बदनामीची अधिक कठोर शिक्षा केली जाते.

निंदा करण्याच्या बाबतीत, दंड आकारण्यात येण्यासारखा आहे. निंदा करण्याच्या बाबतीत, कोर्ट जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा किंवा चतुर्थ श्रेणीचा (20,500 डॉलर) दंड ठोठावू शकतो. निंदा करण्याच्या बाबतीत, एखादा चुकीचा अहवाल देखील असू शकतो, तर घोटाळ्याची माहिती असते की गुन्हा केलेला नाही. प्रत्यक्ष व्यवहारात याला मानहानीकारक आरोप म्हणून संबोधले जाते. असे शुल्क प्रामुख्याने अशा परिस्थितीत उद्भवते ज्यात एखाद्याने मारहाण किंवा अत्याचार केल्याचा दावा केला आहे, परंतु असे नाही.

बदनामी आणि / किंवा निंदा करण्याचा प्रयत्न केला

मानहानि आणि / किंवा निंदा करण्याचा प्रयत्न देखील दंडनीय आहे. 'प्रयत्न' म्हणजेच दुसर्‍या व्यक्तीविरूद्ध बदनामी किंवा निंदा करण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु हे अयशस्वी झाले. यासाठी एक आवश्यक म्हणजे गुन्हा सुरू होणे आवश्यक आहे. जर अशी सुरूवात अद्याप झाली नसेल तर दंडनीयता नाही. जेव्हा एखादी सुरुवात केली जाते तेव्हा हे देखील लागू होते, परंतु अपराधी स्वत: च्याच निर्णयानुसार निर्णय घेतो की निंदा किंवा कसलीही बदनामी होऊ नये.

एखाद्याला बदनामी करण्याचा किंवा निंदा करण्याचा प्रयत्न केल्यास एखाद्याला दंडनीय असल्यास, पूर्ण केलेल्या गुन्ह्याच्या जास्तीत जास्त दंडाच्या 2/3 जास्तीचा दंड लागू होतो. मानहानीच्या प्रयत्नात असल्यास, ही जास्तीत जास्त 4 महिन्यांची शिक्षा आहे. अपशब्द वापरण्याच्या प्रयत्नात, याचा अर्थ जास्तीत जास्त एक वर्ष आणि चार महिन्यांचा दंड.

आपणास अपमान, बदनामी किंवा अपशब्दांचा सामना करावा लागला आहे का? आणि आपल्याला आपल्या अधिकाराबद्दल अधिक माहिती हवी आहे का? मग संपर्क साधण्यास अजिबात संकोच करू नका Law & More वकील. आपण स्वतः सरकारी वकील सेवेद्वारे कारवाई होत असल्यास आम्ही आपल्याला मदत करू शकतो. गुन्हेगारी कायद्याच्या बाबतीत आमचे तज्ञ आणि विशेष वकील आपल्याला सल्ला देण्यास आणि कायदेशीर कारवाईत आपल्याला मदत करण्यास आनंदी असतील.

Law & More