श्रेणी: ब्लॉग बातम्या

डच घटनेत सुधारणा: भविष्यात गोपनीयता संवेदनशील दूरसंचार अधिक चांगले संरक्षित केले आहे

12 जुलै, 2017 रोजी, डच सिनेटने एकमताने गृहनिर्माण व राज्य संबंध प्लास्टरस्कच्या मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव नजीकच्या काळात ईमेलच्या गोपनीयतेचे आणि इतर गोपनीयता संवेदनशील दूरसंचार अधिक चांगल्या प्रकारे संरक्षित करण्यास मान्यता दिली. डच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 13 परिच्छेद 2 मध्ये असे म्हटले आहे की टेलिफोन कॉल आणि टेलिग्राफ संप्रेषणाची गुप्तता अतुलनीय आहे. तथापि, दूरसंचार लेखाच्या 13 परिच्छेद 2 च्या क्षेत्रातील अलिकडील जबरदस्त घडामोडी पाहता अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.

डच घटना

नवीन मजकुराचा प्रस्ताव खालीलप्रमाणे आहेः “प्रत्येकजण आपल्या पत्राद्वारे आणि दूरसंचार गुप्ततेचा आदर करण्यास पात्र आहे”. डच राज्यघटनेच्या कलम 13 मध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

सामायिक करा