श्रेणी: ब्लॉग

ईमेल पत्ते आणि जीडीपीआरची व्याप्ती. सामान्य डेटा संरक्षण नियमन

25 वरth मे रोजी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) प्रभावी होईल. जीडीपीआरच्या हप्त्यासह, वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण दिवसेंदिवस महत्वाचे होते. डेटा संरक्षणासंदर्भात कंपन्यांना अधिक आणि कठोर नियमांचा विचार करावा लागतो. तथापि, जीडीपीआरच्या हप्त्याचा परिणाम म्हणून विविध प्रश्न उपस्थित होतात. कंपन्यांसाठी, हा डेटा अस्पष्ट असू शकतो की कोणता डेटा वैयक्तिक डेटा मानला जातो आणि जीडीपीआरच्या कार्यक्षेत्र खाली येतो. ईमेल पत्त्यांबाबत असेच आहे: एखादा ई-मेल पत्ता वैयक्तिक डेटा मानला जातो? जे कंपन्या ईमेल पत्ते वापरतात ती जीडीपीआरच्या अधीन आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे या लेखात दिली जातील.

वैयक्तिक माहिती

ईमेल पत्ता वैयक्तिक डेटा मानला जातो की नाही या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी वैयक्तिक डेटा संज्ञा परिभाषित करणे आवश्यक आहे. जीडीपीआरमध्ये या संज्ञेचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. जीडीपीआरच्या सबथ 4 वर आधारित, वैयक्तिक डेटाचा अर्थ एखाद्या ओळखल्या जाणार्‍या किंवा ओळखण्यायोग्य नैसर्गिक व्यक्तीशी संबंधित कोणतीही माहिती असू शकते. एक ओळखण्यायोग्य नैसर्गिक व्यक्ती अशी एक व्यक्ती आहे जी ओळखली जाऊ शकते, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, विशिष्ट ओळख, जसे की नाव, ओळख क्रमांक, स्थान डेटा किंवा ऑनलाइन अभिज्ञापक म्हणून संदर्भित. वैयक्तिक डेटा नैसर्गिक व्यक्ती संदर्भित. म्हणून, मृत व्यक्ती किंवा कायदेशीर संस्थांविषयीची माहिती वैयक्तिक डेटा मानली जात नाही.

ई-मेल पत्ता

आता वैयक्तिक डेटाची व्याख्या निश्चित केली गेली आहे, तर ईमेल पत्ता वैयक्तिक डेटा मानला गेला तर त्यास मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. डच केस कायदा सूचित करतो की ईमेल पत्ते शक्यतो वैयक्तिक डेटा असू शकतात परंतु असे नेहमीच होत नाही. ईमेल पत्त्यावर आधारित एखाद्या नैसर्गिक व्यक्तीची ओळख पटली किंवा ओळखण्यायोग्य आहे यावर हे अवलंबून आहे. [1] ईमेल पत्त्याला वैयक्तिक डेटा म्हणून पाहिले जाऊ शकते किंवा नाही हे निर्धारित करण्यासाठी व्यक्तींनी त्यांचे ईमेल पत्ते ज्या प्रकारे संरचित केले आहेत ते विचारात घेतले पाहिजे. बर्‍याच नैसर्गिक व्यक्ती आपला ईमेल पत्ता अशा प्रकारे रचतात की त्या पत्त्याचा वैयक्तिक डेटाचा विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ जेव्हा ईमेल पत्त्याची रचना पुढील प्रकारे केली जाते तेव्हा हे असे आहेः firstname.lastname@gmail.com. हा ईमेल पत्ता वापरणार्‍या नैसर्गिक व्यक्तीचे नाव आणि आडनाव उघड करतो. म्हणूनच, या ईमेल पत्त्याच्या आधारे ही व्यक्ती ओळखली जाऊ शकते. व्यावसायिक क्रियाकलापांसाठी वापरल्या जाणार्‍या ईमेल पत्त्यांमध्ये वैयक्तिक डेटा देखील असू शकतो. जेव्हा अशी परिस्थिती असते जेव्हा ई-मेल पत्त्याची रचना पुढील प्रकारे केली जाते: आद्याक्षर.लास्टनाव @नावफोम्पोम्पनी.कॉम. या ईमेल पत्त्यावरून ईमेल पत्ता वापरणार्‍या व्यक्तीचे आद्याक्षरे म्हणजे काय, त्याचे आडनाव काय आहे आणि ही व्यक्ती कुठे काम करते हे मिळवले जाऊ शकते. म्हणूनच, हा ईमेल पत्ता वापरणारी व्यक्ती ईमेल पत्त्यावर आधारित आहे.

जेव्हा एखादी नैसर्गिक व्यक्ती त्यातून ओळखली जाऊ शकत नाही तेव्हा ईमेल पत्ता वैयक्तिक डेटा मानला जात नाही. उदाहरणार्थ जेव्हा खालील ईमेल पत्ता वापरला जातो तेव्हा अशी परिस्थिती असते: पिप्पी १२_होटमेल.कॉम. या ईमेल पत्त्यामध्ये असा कोणताही डेटा नाही ज्यामधून एक नैसर्गिक व्यक्ती ओळखली जाऊ शकते. कंपन्यांनी वापरलेले सामान्य ईमेल पत्ते, जसे की info@nameofcompany.com, देखील वैयक्तिक डेटा मानला जात नाही. या ईमेल पत्त्यात अशी कोणतीही वैयक्तिक माहिती नाही जीथून एखाद्या नैसर्गिक व्यक्तीस ओळखले जाऊ शकते. शिवाय, ईमेल पत्ता नैसर्गिक व्यक्ती वापरत नाही, तर कायदेशीर घटकाद्वारे वापरला जातो. म्हणून, तो वैयक्तिक डेटा मानला जात नाही. डच केस कायद्याद्वारे असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की ईमेल पत्ते वैयक्तिक डेटा असू शकतात, परंतु असे नेहमीच होत नाही; ते ईमेल पत्त्याच्या संरचनेवर अवलंबून असते.

नैसर्गिक माणसांना ते वापरत असलेल्या ईमेल पत्त्याद्वारे ओळखले जाऊ शकतात ही एक मोठी शक्यता आहे, जे ईमेल पत्त्यांचा वैयक्तिक डेटा बनवते. ईमेल पत्त्यांना वैयक्तिक डेटा म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी, वापरकर्त्यांनी ओळखण्यासाठी कंपनी वास्तविक ईमेल पत्ते वापरत असेल तर काही फरक पडत नाही. जरी एखादी कंपनी नैसर्गिक व्यक्तींच्या ओळखीच्या उद्देशाने ईमेल पत्ते वापरत नसली तरीही ज्या ईमेल पत्त्यांमधून नैसर्गिक व्यक्ती ओळखता येतील त्यांना अद्याप वैयक्तिक डेटा मानले जाते. डेटा आणि वैयक्तिक डेटा म्हणून नियुक्त करण्यासाठी एखादी व्यक्ती आणि डेटा यांच्यातील प्रत्येक तांत्रिक किंवा योगायोग कनेक्शन पुरेसे नसते. तरीही, वापरकर्त्यांची ओळख पटविण्यासाठी ईमेल पत्त्यांचा वापर केला जाऊ शकतो अशी शक्यता असल्यास, उदाहरणार्थ फसवणूकीची प्रकरणे शोधण्यासाठी, ईमेल पत्ते वैयक्तिक डेटा मानले जातात. यामध्ये कंपनीने या हेतूने ईमेल पत्ते वापरायचे आहेत की नाही याने काही फरक पडत नाही. कायदा वैयक्तिक डेटाबद्दल बोलतो जेव्हा ही शक्यता असते की डेटा एखाद्या नैसर्गिक व्यक्तीस ओळखणार्‍या हेतूसाठी वापरला जाऊ शकतो. [२]

विशेष वैयक्तिक डेटा

ईमेल पत्ते बहुतेक वेळा वैयक्तिक डेटा मानला जात असताना, ते विशेष वैयक्तिक डेटा नसतात. वांशिक किंवा वांशिक मूळ, राजकीय मते, धार्मिक किंवा दार्शनिक श्रद्धा किंवा व्यापार सदस्यता आणि अनुवांशिक किंवा बायोमेट्रिक डेटा दर्शवणारा वैयक्तिक डेटा म्हणजे खास वैयक्तिक डेटा. हे लेख जीडीपीआर 9 पासून मिळते. ईमेल पत्त्यात घरातील पत्त्यापेक्षा सार्वजनिक माहिती कमी असते. एखाद्याच्या ईमेल पत्त्याचे त्याच्या घराच्या पत्त्यापेक्षा ज्ञान मिळवणे अधिक अवघड आहे आणि ईमेल पत्त्याच्या वापरकर्त्यावर ईमेल पत्त्याचे सार्वजनिक केले आहे की नाही हे मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. शिवाय, लपलेला राहिलेला असावा असा ईमेल पत्ता शोधण्यात लपविलेल्या घराचा पत्ता शोधण्यापेक्षा कमी गंभीर परिणाम उद्भवू शकतात. घराच्या पत्त्यापेक्षा ईमेल पत्ता बदलणे सोपे आहे आणि ईमेल पत्त्याचा शोध घेतल्यास डिजिटल संपर्क होऊ शकतो, तर घराचा पत्ता शोधल्यास वैयक्तिक संपर्क होऊ शकतो. []]

वैयक्तिक डेटाची प्रक्रिया

आम्ही स्थापित केले आहे की ईमेल पत्ते बर्‍याच वेळा वैयक्तिक डेटा मानला जातो. तथापि, जीडीपीआर केवळ अशा कंपन्यांना लागू आहे जे वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करीत आहेत. वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करणे वैयक्तिक डेटाच्या संदर्भात प्रत्येक क्रियेत असते. जीडीपीआर मध्ये हे पुढे परिभाषित केले आहे. अनुच्छेद 4 सब 2 जीडीपीआर नुसार वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करणे म्हणजे स्वयंचलित मार्गाने किंवा नसलेले वैयक्तिक डेटावर केलेले कोणतेही ऑपरेशन. संग्रह, रेकॉर्डिंग, आयोजन, रचना, संग्रह आणि वैयक्तिक डेटाचा वापर ही उदाहरणे आहेत. जेव्हा कंपन्या ईमेल पत्त्यांच्या संदर्भात उपरोक्त क्रियाकलाप करतात तेव्हा ते वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करीत असतात. अशावेळी ते जीडीपीआरच्या अधीन असतात.

निष्कर्ष

प्रत्येक ईमेल पत्ता वैयक्तिक डेटा मानला जात नाही. तथापि, जेव्हा ते एखाद्या नैसर्गिक व्यक्तीबद्दल ओळखण्यायोग्य माहिती प्रदान करतात तेव्हा ईमेल पत्ते वैयक्तिक डेटा मानले जातात. बर्‍याच ईमेल पत्त्यांची रचना अशा प्रकारे केली जाते की ईमेल पत्ता वापरणारा नैसर्गिक माणूस ओळखला जाऊ शकतो. जेव्हा असे होते तेव्हा ईमेल पत्त्यात एखाद्या नैसर्गिक व्यक्तीचे नाव किंवा कार्यस्थळ असते. म्हणून, बर्‍याच ईमेल पत्त्यांचा वैयक्तिक डेटा मानला जाईल. वैयक्तिक डेटा मानले गेलेले ईमेल पत्ते आणि नसलेले ईमेल पत्ते यांच्यात फरक करणे कंपन्यांना अवघड आहे, कारण हे पूर्णपणे ईमेल पत्त्याच्या रचनेवर अवलंबून असते. म्हणून, हे सांगणे सुरक्षित आहे की वैयक्तिक डेटावर प्रक्रिया करणार्‍या कंपन्या वैयक्तिक डेटा मानल्या गेलेल्या ईमेल पत्त्यांद्वारे येतात. याचा अर्थ असा की या कंपन्या जीडीपीआरच्या अधीन आहेत आणि जीडीपीआर अनुरुप गोपनीयता धोरण लागू केले पाहिजे.

[1] ईसीएलआय: एनएल: गेम: २००२: एई 2002१5514.

[2] कामर्स्टुकें II 1979/80, 25 892, 3 (एमव्हीटी)

[3] ईसीएलआय: एनएल: गेम: २००२: एई 2002१5514.

सामायिक करा