नुकसानींचा दावाः आपल्याला काय माहित असणे आवश्यक आहे?

नुकसानींचा दावाः आपल्याला काय माहित असणे आवश्यक आहे?

मूळ तत्व डच नुकसान भरपाई कायद्यात लागू होतेः प्रत्येकाचे स्वतःचे नुकसान आहे. काही प्रकरणांमध्ये, फक्त कोणीही जबाबदार नाही. उदाहरणार्थ, गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचा विचार करा. आपले नुकसान एखाद्याने केले आहे का? अशा परिस्थितीत, एखाद्या व्यक्तीला जबाबदार धरण्याचा आधार असेल तरच नुकसानीची भरपाई करणे शक्य आहे. डच कायद्यात दोन तत्त्वे ओळखली जाऊ शकतात: करार आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व.

कंत्राटी उत्तरदायित्व

पक्ष करार करतात? मग केवळ हेतूच नाही तर त्यातील करार दोन्ही पक्षांनी पूर्ण केले पाहिजेत हेदेखील एक कर्तव्य आहे. जर एखाद्या पक्षाने करारा अंतर्गत आपली जबाबदा fulfill्या पूर्ण केली नाहीत तर, ए कमतरता. उदाहरणार्थ, पुरवठादार माल वितरीत करीत नाही, उशीरा किंवा खराब स्थितीत वितरीत करीत नाही अशा परिस्थितीचा विचार करा.

नुकसानींचा दावाः आपल्याला काय माहित असणे आवश्यक आहे?

तथापि, केवळ एक उणीवा अद्याप आपल्याला नुकसानभरपाईसाठी पात्र नाही. हे देखील आवश्यक आहे जबाबदारी. डच सिव्हिल कोडच्या कलम 6:75 मध्ये उत्तरदायित्वाचे नियमन केले जाते. याचा अर्थ असा आहे की एखादी कमतरता त्याच्या पक्षाच्या दोषांमुळे नसेल तर ती कायद्याचे कायदे, कायदेशीर कायदे किंवा प्रचलित मतांच्या बाबतीत नाही तर दुसर्‍या पक्षाला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. हे फोर्स मॅजेअरच्या बाबतीत देखील लागू होते.

तिथे एखादी कमतरता आहे आणि ते देखील निषिद्ध आहे? त्या प्रकरणात, परिणामी नुकसानीचा थेट दावा थेट दुसर्‍या पक्षाकडून केला जाऊ शकत नाही. सहसा, डीफॉल्टची नोटीस आधी पाठविली जाणे आवश्यक असते जेणेकरून इतर पक्षाला अद्यापपर्यंत आणि वाजवी कालावधीत त्याच्या जबाबदा .्या पूर्ण करण्याची संधी दिली जावी. जर अन्य पक्ष अद्याप आपली जबाबदा fulfill्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाला तर याचा परिणाम डीफॉल्ट होईल आणि नुकसान भरपाईचा दावा देखील केला जाऊ शकतो.

याव्यतिरिक्त, कराराच्या स्वातंत्र्याच्या तत्त्वाचा विचार करून, दुसर्‍या पक्षाचे उत्तरदायित्व कमी मानले जाऊ शकत नाही. तथापि, नेदरलँड्समधील पक्षांना कराराचे महान स्वातंत्र्य आहे. याचा अर्थ असा आहे की करार करणार्‍या पक्षांना विशिष्ट कमतरतेची जबाबदारी वगळण्यास मोकळे आहेत. हे सहसा करारामध्येच केले जाते किंवा सामान्य अटी व शर्तींमध्ये केले जाते ज्यायोगे एखाद्याला त्याचा अर्थ लागू होतो खंडणी खंड. अशा प्रकारच्या कलमात, पक्षाने त्याला जबाबदार धरावे म्हणून विनंती करण्यापूर्वी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. जेव्हा असा कलम कराराच्या नातेसंबंधात असतो आणि शर्ती पूर्ण करतो तेव्हा प्रारंभ बिंदू लागू होतो.

कायदेशीर उत्तरदायित्व

नागरी उत्तरदायित्वाचे सर्वात प्रसिद्ध आणि सामान्य प्रकारांपैकी एक म्हणजे अत्याचार. यात एखाद्या व्यक्तीद्वारे केलेले कृत्य किंवा वगळणे समाविष्ट आहे जे दुसर्‍यास बेकायदेशीरपणे नुकसान करते. उदाहरणार्थ, आपल्या पाहुण्याने चुकून आपल्या मौल्यवान फुलदाण्याला ठोठावले किंवा आपला महाग फोटो कॅमेरा टाकला त्या परिस्थितीचा विचार करा. त्या प्रकरणात, डच सिव्हिल कोडच्या कलम 6: 162 मध्ये असे नमूद केले आहे की अशा काही कृती किंवा चुकांमुळे पीडित व्यक्तीला काही अटी पूर्ण केल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे.

उदाहरणार्थ, दुसर्‍याच्या आचरण किंवा कृतीबद्दल सर्वप्रथम मानले जाणे आवश्यक आहे बेकायदेशीर. कायदेत एखाद्या विशिष्ट अधिकाराचे उल्लंघन किंवा कायदा किंवा कायदेशीर कर्तव्ये किंवा सामाजिक शालीनपणाचे उल्लंघन केल्यामुळे किंवा अलिखित मानदंडांचे उल्लंघन झाल्यास हे प्रकरण आहे. शिवाय, कायदा असणे आवश्यक आहे चे श्रेय 'गुन्हेगार'. हे त्याच्या चुकीमुळे किंवा कायद्यामुळे किंवा रहदारीमध्ये जबाबदार आहे असे एखाद्या कारणामुळे झाले असेल तर हे शक्य आहे. उत्तरदायित्वाच्या संदर्भात हेतू आवश्यक नाही. खूप कमी कर्ज पुरेसे असू शकते.

तथापि, एखाद्या मानकांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्याचा परिणाम नेहमीच होतो ज्याला परिणामी नुकसान होते. तथापि, उत्तरदायित्व अद्याप मर्यादित केले जाऊ शकते सापेक्षतेची आवश्यकता. ही आवश्यकता असे नमूद करते की जर उल्लंघन केलेले प्रमाण पीडित व्यक्तीला झालेल्या नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी कोणतेही नुकसान भरपाई देण्याचे बंधन नाही. म्हणूनच हे आवश्यक आहे की त्या मानकांचे उल्लंघन केल्यामुळे पीडित व्यक्तीने 'अपराधीने' चुकीचे वागले.

नुकसान भरपाईस पात्र असे नुकसान

जर कंत्राटी किंवा नागरी दायित्वाच्या आवश्यकता पूर्ण झाल्या तर नुकसान भरपाईचा दावा केला जाऊ शकतो. त्यानंतर नेदरलँड्समध्ये नुकसान भरपाईस पात्र असे नुकसान समाविष्ट आहे आर्थिक नुकसान आणि इतर नुकसान. जेथे डच सिव्हिल कोडच्या कलम 6:96 नुसार आर्थिक तोटा झाला आहे किंवा डच सिव्हिल कोडच्या अमूर्त दु: खाच्या कलम 6: 101 नुसार झालेल्या नुकसानीची किंवा नफ्याच्या नुकसानीची चिंता आहे. तत्त्वानुसार, मालमत्तेचे नुकसान नेहमीच नुकसानभरपाईसाठी पात्र असते, अन्य गैरसोय फक्त कायद्याने अनेक शब्दांद्वारे प्रदान केल्यामुळेच होते.

प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीची संपूर्ण भरपाई

जर नुकसान भरपाईची गोष्ट आल्यास, चे मूलभूत तत्त्व प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीची संपूर्ण भरपाई लागू होते.

या तत्त्वाचा अर्थ असा आहे की नुकसान झालेल्या घटनेच्या जखमी पक्षास त्याच्या संपूर्ण नुकसानीपेक्षा अधिक मोबदला दिला जाणार नाही. डच सिव्हिल कोडच्या अनुच्छेद 6: 100 मध्ये असे म्हटले आहे की जर समान घटनामुळे पीडित व्यक्तीचे नुकसानच होत नाही तर काहींचे उत्पन्न देखील होते फायदे, नुकसानभरपाईची भरपाई करायच्या वेळी हे फायदे आकारले जाणे आवश्यक आहे, कारण हे वाजवी आहे. नुकसानीस कारणीभूत ठरणा event्या घटनेमुळे पीडितेच्या (मालमत्ता) स्थितीत होणारी सुधारणा म्हणून फायद्याचे वर्णन केले जाऊ शकते.

शिवाय, नुकसानीची पूर्णपणे भरपाई केली जाणार नाही. पीडित व्यक्तीचे स्वतःच जोपासण्यायोग्य वर्तन किंवा पीडितेच्या जोखमीच्या परिस्थितीतील परिस्थिती यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. त्यानंतर विचारला जाणारा प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे: पीडिताने नुकसानीची घटना किंवा व्याप्तीच्या बाबतीत त्याने वेगळे वागले पाहिजे का? काही प्रकरणांमध्ये, पीडिताचे नुकसान मर्यादित करण्यास बांधील असू शकते. यात अग्निशामक यंत्रणेस आग लागण्यापूर्वी होणा damage्या नुकसानीस सामोरे जाण्यापूर्वी हजेरी लावण्याच्या परिस्थितीचा समावेश आहे. पीडित मुलीच्या काही दोष आहेत काय? त्या बाबतीत, स्वत: ची दोषी वागणूक तत्वतः नुकसान झाल्यास त्याच्या नुकसान भरपाईच्या जबाबदा obl्यामध्ये घट होते आणि नुकसान आणि नुकसान झालेल्या व्यक्तीमध्ये विभागले जाणे आवश्यक आहे. दुसर्‍या शब्दांतः नुकसानीचा एक (मोठा) भाग पीडित व्यक्तीच्या स्वतःच्या खर्चावर राहतो. जोपर्यंत पीडितेचा विमा काढला जात नाही तोपर्यंत.

नुकसानीविरूद्ध विमा

वरील बाबींनुसार, नुकसान किंवा नुकसान झाल्यास नुकसान होऊ नये म्हणून विमा काढणे शहाणपणाचे ठरेल. तथापि, नुकसान आणि हक्क सांगणे ही एक कठीण शिक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, आजकाल आपण विमा कंपन्यांसह, विमा देयता विमा, घरगुती किंवा कार विमा यासारख्या विमा पॉलिसी सहजपणे घेऊ शकता.

आपण नुकसानीस सामोरे जात आहात आणि विमा आपल्या नुकसानीची भरपाई करू इच्छित आहे का? मग आपण स्वतः विमाधारकास झालेल्या नुकसानीची माहिती स्वतःच दिली पाहिजे, सहसा एका महिन्यात. यासाठी जास्तीत जास्त पुरावे गोळा करण्याचा सल्ला दिला जातो. आपल्याला कोणते पुरावे आवश्यक आहेत ते नुकसान आणि आपण आपल्या विमा कंपनीशी केलेल्या करारावर अवलंबून आहेत. आपल्या अहवालानंतर, विमाधारक सूचित करेल की कोणत्या नुकसानाची भरपाई होईल किंवा नाही.

कृपया लक्षात घ्या की जर आपल्या विमाद्वारे नुकसान भरपाई दिली गेली असेल तर आपण यापुढे हानी पोहोचविणार्‍या व्यक्तीकडून या हानीचा दावा करु शकत नाही. आपल्या विमा कंपनीद्वारे समाविष्ट नसलेल्या नुकसानीसंदर्भात हे वेगळे आहे. तुमच्या इन्‍शुअररकडून नुकसान भरपाईचा दावा करण्याच्या परिणामी प्रीमियम वाढ देखील नुकसान झालेल्या व्यक्तीद्वारे भरपाईस पात्र आहे.

आमच्या सेवा

At Law & More आम्हाला समजले आहे की कोणत्याही नुकसानीचे आपल्यासाठी दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. आपण नुकसानीस सामोरे जात आहात आणि आपण हे नुकसान हक्क सांगू शकता की नाही हे जाणून घेऊ इच्छित आहात का? आपण नुकसान भरपाईच्या दाव्याला सामोरे जात आहात आणि आपणास प्रक्रियेत कायदेशीर मदत हवी आहे काय? आम्ही तुमच्यासाठी आणखी काय करू शकतो याबद्दल आपल्याला उत्सुकता आहे? कृपया संपर्क साधा Law & More. आमचे वकील नुकसान हक्कांच्या क्षेत्राचे तज्ञ आहेत आणि वैयक्तिक आणि लक्ष्यित दृष्टीकोन आणि सल्ल्याद्वारे आपल्याला मदत करण्यास आनंदित आहेत!

गोपनीयता सेटिंग्ज
आमची वेबसाइट वापरताना तुमचा अनुभव वाढवण्यासाठी आम्ही कुकीज वापरतो. जर तुम्ही आमच्या सेवा ब्राउझरद्वारे वापरत असाल तर तुम्ही तुमच्या वेब ब्राउझर सेटिंग्जद्वारे कुकीज प्रतिबंधित, अवरोधित किंवा काढू शकता. आम्ही तृतीय पक्षांकडील सामग्री आणि स्क्रिप्ट देखील वापरतो जे ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरू शकतात. अशा तृतीय पक्ष एम्बेडना परवानगी देण्यासाठी तुम्ही निवडकपणे तुमची संमती खाली देऊ शकता. आम्ही वापरत असलेल्या कुकीज, आम्ही गोळा करतो डेटा आणि आम्ही त्यावर प्रक्रिया कशी करतो याबद्दल संपूर्ण माहितीसाठी, कृपया आमचे तपासा Privacy Policy
Law & More B.V.