श्रेणी: ब्लॉग बातम्या

ग्राहक संरक्षण आणि सामान्य अटी व शर्ती

उद्योजक जे उत्पादने विकतात किंवा सेवा देतात ते सहसा उत्पादनाच्या किंवा सेवेच्या प्राप्तकर्त्याशी असलेले संबंध नियमित करण्यासाठी सामान्य नियम व शर्ती वापरतात. जेव्हा प्राप्तकर्ता ग्राहक असतो तेव्हा त्याला ग्राहक संरक्षण प्राप्त होते. 'सामर्थ्यवान' उद्योजकांविरूद्ध 'दुर्बल' ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण तयार केले जाते. प्राप्तकर्ता ग्राहक संरक्षणाचा आनंद घेत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी, ग्राहक म्हणजे काय हे परिभाषित करणे प्रथम आवश्यक आहे. ग्राहक हा एक नैसर्गिक माणूस आहे जो मुक्त व्यवसाय किंवा व्यवसायाचा सराव करीत नाही किंवा आपल्या व्यवसायाच्या बाहेर किंवा व्यावसायिक क्रियाकलापाबाहेर कृती करणारा एक नैसर्गिक व्यक्ती. थोडक्यात, एखादा ग्राहक काही असे आहे जो गैर-व्यावसायिक, वैयक्तिक कारणांसाठी उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करतो.

ग्राहक संरक्षण

सर्वसाधारण नियम व शर्तींच्या संदर्भात ग्राहक संरक्षण म्हणजे उद्योजक त्यांच्या सर्व सामान्य नियम व शर्तींमध्ये सर्व काही समाविष्ट करू शकत नाहीत जर तरतूद अयोग्य रीतीने कठोर असेल तर ही तरतूद ग्राहकांना लागू होणार नाही. डच सिव्हिल कोडमध्ये एक तथाकथित काळ्या आणि करड्या यादीचा समावेश आहे. काळ्या यादीमध्ये अशा तरतुदी असतात ज्या नेहमीच अव्याहतपणे कठोर मानल्या जातात, राखाडी यादीमध्ये सामान्यत: (संभाव्यतः) अवास्तव कठोर असतात अशा तरतुदी असतात. करड्या यादीतून तरतूद झाल्यास कंपनीने हे तरतूद वाजवी आहे हे दाखवून दिले पाहिजे. जरी सर्वसाधारण नियम व शर्ती काळजीपूर्वक वाचण्याची शिफारस केली जात असली तरी ग्राहक डच कायद्याने अवास्तव तरतुदींपासून देखील संरक्षित आहे.

सामायिक करा