बीएफ स्किनर एकदा म्हणाले होते “खरा प्रश्न मशीन्स विचार करतात की नाही पण पुरुष करतात की नाही हा नाही…”

बीएफ स्किनर एकदा म्हणाले होते की “खरा प्रश्न हा आहे की मशीन विचार करतात की नाही परंतु पुरुष करतात की नाही”. सेल्फ ड्रायव्हिंग कारच्या नवीन इंद्रियगोचरसाठी आणि समाज या उत्पादनास ज्या पद्धतीने व्यवहार करते त्या दृष्टीने ही म्हण अत्यंत लागू आहे. उदाहरणार्थ, डच मॉडर्न रोड नेटवर्कच्या डिझाइनवर सेल्फ-ड्रायव्हिंग कारच्या प्रभावाबद्दल विचार करणे आवश्यक आहे. या कारणास्तव मंत्री स्ल्ट्झ व्हॅन हेगेन यांनी 23 डिसेंबर रोजी 'झेलफ्रिजडेंडे ऑटो, व्हर्केनिंग वॅन इंप्लिकेशिएस ऑप हेट ऑनटवर्प व्हॅन वेगेन' ('सेल्फ-ड्रायव्हिंग कार्स, रस्त्यांच्या डिझाइनवरील परिणामांचे अन्वेषण') हा अहवाल XNUMX डिसेंबरला डच सभागृहात सादर केला. इतरांमधील हा अहवाल असे दर्शवितो की अपेक्षेनुसार चिन्हे आणि रस्ते खुणे सोडणे, रस्ते वेगवेगळे डिझाइन करणे आणि वाहनांमध्ये डेटाची देवाणघेवाण करणे शक्य होईल. अशा प्रकारे, सेल्फ-ड्रायव्हिंग कार रहदारी समस्या दूर करण्यात योगदान देऊ शकते.

सामायिक करा