दर

Law & More त्याच्या कामाचे शुल्क खाली नमूद केलेले प्रति तास शुल्क आहे जे इतरांमधील कर्मचार्‍यांच्या अनुभवावर अवलंबून असते आणि पुढील घटक देखील विचारात घेतल्या जातात अशा प्रकारावर अवलंबून असतात:
  • या प्रकरणातील आंतरराष्ट्रीय पात्र
  • विशेषज्ञ ज्ञान / अनन्य कौशल्य / कायदेशीर गुंतागुंत
  • निकड
  • कंपनी / क्लायंटचा प्रकार
मूलभूत दर:
सहकारी   € 175 - € 195
वरिष्ठ सहकारी   € 195 - € 225
भागीदार   € 250 - € 275
सर्व दर 21% व्हॅट वगळत आहेत. दर वर्षी दुरुस्ती करता येते. Law & More असाईनमेंटच्या प्रकारानुसार एकूण किंमतीचा अंदाज तयार करण्यास तयार, जे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित फी कोट ठरवू शकते.

ग्राहक आमच्याबद्दल काय म्हणतात

टॉम मेव्हिस प्रतिमा

भागीदार / वकिल व्यवस्थापकीय

मुखत्यार
कायदेशीर सल्लागार
Law & More