आयलीन सेलेमेट

आयलीन सेलेमेट

चालवलेले - समाधान-केंद्रित - जबाबदारीची भावना

आयलिन सेलेमेट हा एक उच्च जबाबदारीची भावना असलेला एक चालविला गेलेला माणूस आहे. ती बेजबाबदार परिस्थितीत उभे राहू शकत नाही आणि त्या कारणास्तव ती ग्राहकांना मदत करण्यासाठी अत्यंत प्रेरित आहे. आयलीन देखील महत्वाकांक्षी आहे. क्लायंटच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याशिवाय क्लायंटला सर्वोत्कृष्ट मार्गाने मदत करणे हे तिचे लक्ष्य आहे. शिवाय, ती गुंतलेली आणि मैत्रीपूर्ण आहे. ग्राहकांना 'नंबर' वाटू नये म्हणून वैयक्तिक दृष्टीकोन वापरुन ग्राहकांच्या आवडीनिवडी करणे महत्वाचे आहे असे तिला वाटते.

आत Law & More, आयलीन प्रामुख्याने वैयक्तिक आणि कौटुंबिक कायदा, रोजगार कायदा आणि स्थलांतर कायद्याच्या क्षेत्रात कार्य करते.

तिच्या मोकळ्या वेळेत, आयलीनला खरेदीवर जाणे आणि शहराच्या सहली घेणे आवडते. तिला आपल्या कुटुंबासह आणि मित्रांसमवेत वेळ घालवायचा आनंदही आहे आणि रात्रीच्या जेवणात बाहेर जाण्याचा आनंदही आहे.

ग्राहक आमच्याबद्दल काय म्हणतात

टॉम मेव्हिस प्रतिमा

भागीदार / वकिल व्यवस्थापकीय

मुखत्यार
कायदेशीर सल्लागार
Law & More